Det var i samband med att kommunens äldreboenden gjordes om under 2011 som äldrelägenheterna tillkom. Det är alltså de lägenheter som tidigare var servicelägenheter i anslutning till äldreboenden, men som försvann som boendeform i samband med omgörningen.
Äldrelägenheterna är på många sätt praktiska för kommunen att ha, de har kunnat gå till äldre som formellt sett inte är i behov av ett vård- och omsorgsboende (tidigare äldreboende) men som kanske har känt sig otrygga med att bo ensamma hemma. Lägenheterna har också fungerat som alternativ när det skulle ha kostat väldigt mycket pengar att handikappanpassa en bostad.

Inte biståndsbedömda

Samtidigt har frågan om lägenheterna varit problematisk för Vård- och omsorgsförvaltningen, där man i övrigt arbetar strikt med myndighetsutövning. Eftersom äldrelägenheterna inte är biståndsbedömda uppstår ofta missförstånd om vilket stöd man kan få när man flyttar in i där. Lägenheterna kommer med ett vanligt hyreskontrakt, sedan får man ansöka om bistånd på vanligt sätt, om man är i behov av vård och omsorg.
– Nu lyfter vi därför frågan till politikerna i nämnden, så får de resonera om hur vi ska göra med lägenheterna, säger Lillemor Berglund.
I det tjänstemannaförslag som tagits fram på förvaltningen vill man att lägenheterna istället ska lämnas tillbaka till kommunstyrelsens förvaltning, för vidare utredning. Beslut kommer troligen att fattas i februari eller mars.

 

Fakta/Äldrelägenheter
Går att söka om du upplever något av kriterierna:
• Upplevd ensamhet och isolering
• Dålig eller olämplig boendemiljö
• Har stort behov av bostadsanpassning i nuvarande bostad
• Har funktionshinder som varaktigt påverkar vardagen
Det finns i dag äldrelägenheter i Anneberg, Signeskulle, Hede, Fjärås, Frillesås, Kullavik, Särö, Vallda och Åsa