Röstning pågår i fullmäktige.

 

Maj-Britt Rane Andersson (S) gjorde ett litet försök, Lisa Andersson (M) likaså. Men det blev en mycket stillsam debatt innan Alliansens budget för 2020 kunde klubbas utan förändringar.

 

Som Nora Halland kunde berätta den 31 maj siktar Alliansen mot ett sedvanligt överskott på drygt 100 miljoner. Argumentet är de enorma investeringar i form av badhus, idrottshallar och skolor som behövs de närmaste åren. Varje krona kommunen kan satsa själv, minskar behovet av lån.

För att klara det får inte förvaltningar full kompensation för ökade kostnader 2020. Efter en jämförelse med vad verksamheter kostar i andra kommuner, ska dessutom flera förvaltningar spara ännu mer eftersom de anses vara för dyra.

Men även om det sparas, rymmer budgeten ett antal satsningar. 
2 miljoner ska gå till ett projekt där man undersöker hur brukarna inte ska behöva möta så många olika hemtjänstpersonal. 
9 miljoner till lönesatsningar och bättre arbetsmiljö. 
5,7 miljoner till ökande kostnader i färdtjänsten.
3 miljoner till Tjolöholm för fasadreparationerna. 
622 000 till ökad måltidskvalitet för äldre och skola.

 

Politiker efter politiker från alliansen gick upp i talarstolen och uttryckte sin glädje över den ansvarsfulla budgeten, som kommunledningen valt att kalla modig. Med det menar Hans Forsberg (M) och hans kommunalrådskolleger att man vågar hålla igen nu, för att klara en hotfull ekonomisk framtid med lågkonjunktur, skatteutjämningar och en minskande andel arbetande befolkning.

Centerpartisten Ulf Persson citerade den gamle skalden Stagnelius:

Tvenne lagar styra mänskolivet. 
Makten att begära är den första.
Tvånget att försaka är den andra. 

Men oppositionen var inte lika imponerad och definierade mod på ett helt annat sätt – att våga satsa nu för att få utdelning sen. Socialdemokraterna vill använda 60 miljoner som i huvudsak riktar sig till unga – stärkt elevhälsa, mindre barngrupper i förskolan och busskort till elever i årkurs 6-9. Dessutom en särskild satsning på arbetsmiljön i kommunen.

– Jag har sagt det i tidigare budgetdebatter och jag säger det igen. När man satsar på de unga är det en investering som betalar sig, sa oppositionsrådet Eva Borg.

Maj-Britt Rane Andersson var som vanligt spetsigast.

– Efter 40 år borde man lagt av, men jag har fortfarande väldigt mycket entusiasm! Därför blir jag deprimerad när man talar om en modig budget och samtidigt straffar den största nämnden Vård och omsorg med nerskärningar.

Riktigt så frikostiga med överskottet som S var inte övriga oppositionspartier. Men förslag om busskort (fritidskort) kom även från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kungsbackaborna. Huvudskälet var att unga från alla kommundelar ska kunna ta sig till aktiviteter som till exempel det nya badhuset.

Sverigedemokraterna hade flest förslag, men finansieringen var oklar, menade moderaten Lisa Andersson i ett skarpt inlägg.

Förslagen handlade bland annat om höjda anslag till arbetskläder i hemtjänsten, ordningsvakter på stan, kostnadsfria trygghetslarm och sänkning av kulturskoleavgiften.

Det menade man skulle kunna finansieras av minskade migrationskostnader, minskade konsultkostnader och nedprioriterat genusarbete. Andra förslag som att slopa karensdag inom vård och förskola, var inte kostnadsberäknade, konstaterade Lisa Andersson, och talade om tomma löften.

Men Carita Boulwén tyckte kritiken var orättvis:

– Mycket kan genomföras genom omfördelning utan ökade kostnader. Och vi har tidigare lagt många förslag som ni röstat ner, men sen har ni tagit upp dem själva.

Tuffare än så blev det inte, och efter sex timmar kunde Alliansens budget klubbas med 37 röster för, 13 emot och 11 nerlagda.