VÅRD 2022-05-19 KL. 06:40

Riksförbundet kritisk till placeringen: "Hon riskerar att skadas"

Av Kristian Alm

Äldreboende är fel insats för de med Huntingtons sjukdom, och flera incidenter visar att Margret riskerar att skadas allvarligt. Så står det i överklagan som Riksförbundet Huntingtons sjukdom hjälpt till att formulera.

Riksförbundet kritisk till placeringen:

Kommunens avslag är beslutat av verksamhetschef Pia Berglund efter ett samlat utredningsunderlag gjort av en biståndshandläggare.
– Vi gör alltid en utredning och bedömning med fokus utifrån den enskildes behov, och ser till att den sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå, säger Pia Berglund.
Tar ni hänsyn till kostnad?
– Nej, det individuella behovet ska styra när vi gör utredningen, kostnad har vi inte med när vi utreder och bedömer om den enskildes behov kan tillgodoses till skälig levnadsnivå på kommunens vård- och omsorgsboenden eller ej.
Däremot uppger Pia Berglund också att lagstiftningen konstaterar att det inte finns "obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad".
– Vi placerar i första hand i våra egna vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka, så länge det ger skälig levnadsnivå. Vi har ramavtal med privata boenden utanför kommunen, men de använder vi bara om det finns särskilda behov som vi inte kan tillgodose på våra egna boenden.
Pia Berglund kan inte gå in på Margreth Glamstedts situation, men pekar på att det inte stannar vid en placering. Boendet ska göra en genomförandeplan så att att behoven blir tillgodosedda. Sen ska placeringen följas upp.
– Är man inte nöjd med vårt beslut går det att överklaga.
Och det är just vad Margreth Glamstedt gjort med hjälp av sin goda man och Riksförbundet Huntingtons expert Maria Linné.
Linné är skarpt kritisk och listar en lång rad brister med placeringen på Måhaga:
1) Margreth är påtagligt yngre än de andra boende och har inget socialt utbyte med dem.
2) Margreth har knappt varit ute sedan hon flyttade till sitt nya boende eftersom personalen inte kan motivera henne att komma ut. Hon blir alltmer isolerad, deprimerad och även försämrad fysiskt.
3) Hon behöver hjälp i alla finmotoriska moment, men ber inte om hjälp utan personal behöver veta vad som ska göras.
4) Diagnosen ger sväljsvårigheter som försämras över tid. Många får lunginflammationer på grund av att mat eller dryck har hamnat i luftstrupen. Margreth ska aldrig ska lämnas ensam när hon äter vilket anhöriga påtalat flertalet gånger för boendet.
5) I dagsläget lämnas Margreth ensam i sitt rum stora delar av tiden. Hon förstår inte när hon ska larma.
6) Hon röker och lämnas ensam att röka. Trots mycket rörelser så har hon inte tillsyn av personal och har inte heller rökförkläde på sig.
7) Margreth har dålig munhälsa och saknar tänder i nedre käke. Hon behöver extra omsorg kring sin tandhygien.
Sammantaget har inte Margreth en skälig levnadsnivå på sitt nuvarande boende, enligt överklagan till förvaltningsrätten.

Läs mer: Margret drabbad av svår nervsjukdom


SENASTE TV-NYHETERNA

Lokala författaren fick ta emot bokpris
KULTUR & NÖJE 2022-12-02 KL. 11:45

Lokala författaren fick ta emot bokpris

Polisen söker orsak till branden i Frillesås
NYHETER 2022-12-02 KL. 09:30

Polisen söker orsak till branden i Frillesås

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med
NYHETER 2022-12-02 KL. 07:00
Premium

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes
SPORT 2022-12-01 KL. 23:05
Premium

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år
FAMILJ 2022-12-01 KL. 20:30
Premium

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.