VÅRD 2022-05-19 KL. 06:40

Riksförbundet kritisk till placeringen: "Hon riskerar att skadas"

Av Kristian Alm

Äldreboende är fel insats för de med Huntingtons sjukdom, och flera incidenter visar att Margret riskerar att skadas allvarligt. Så står det i överklagan som Riksförbundet Huntingtons sjukdom hjälpt till att formulera.

Riksförbundet kritisk till placeringen:

Kommunens avslag är beslutat av verksamhetschef Pia Berglund efter ett samlat utredningsunderlag gjort av en biståndshandläggare.
– Vi gör alltid en utredning och bedömning med fokus utifrån den enskildes behov, och ser till att den sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå, säger Pia Berglund.
Tar ni hänsyn till kostnad?
– Nej, det individuella behovet ska styra när vi gör utredningen, kostnad har vi inte med när vi utreder och bedömer om den enskildes behov kan tillgodoses till skälig levnadsnivå på kommunens vård- och omsorgsboenden eller ej.
Däremot uppger Pia Berglund också att lagstiftningen konstaterar att det inte finns "obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad".
– Vi placerar i första hand i våra egna vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka, så länge det ger skälig levnadsnivå. Vi har ramavtal med privata boenden utanför kommunen, men de använder vi bara om det finns särskilda behov som vi inte kan tillgodose på våra egna boenden.
Pia Berglund kan inte gå in på Margreth Glamstedts situation, men pekar på att det inte stannar vid en placering. Boendet ska göra en genomförandeplan så att att behoven blir tillgodosedda. Sen ska placeringen följas upp.
– Är man inte nöjd med vårt beslut går det att överklaga.
Och det är just vad Margreth Glamstedt gjort med hjälp av sin goda man och Riksförbundet Huntingtons expert Maria Linné.
Linné är skarpt kritisk och listar en lång rad brister med placeringen på Måhaga:
1) Margreth är påtagligt yngre än de andra boende och har inget socialt utbyte med dem.
2) Margreth har knappt varit ute sedan hon flyttade till sitt nya boende eftersom personalen inte kan motivera henne att komma ut. Hon blir alltmer isolerad, deprimerad och även försämrad fysiskt.
3) Hon behöver hjälp i alla finmotoriska moment, men ber inte om hjälp utan personal behöver veta vad som ska göras.
4) Diagnosen ger sväljsvårigheter som försämras över tid. Många får lunginflammationer på grund av att mat eller dryck har hamnat i luftstrupen. Margreth ska aldrig ska lämnas ensam när hon äter vilket anhöriga påtalat flertalet gånger för boendet.
5) I dagsläget lämnas Margreth ensam i sitt rum stora delar av tiden. Hon förstår inte när hon ska larma.
6) Hon röker och lämnas ensam att röka. Trots mycket rörelser så har hon inte tillsyn av personal och har inte heller rökförkläde på sig.
7) Margreth har dålig munhälsa och saknar tänder i nedre käke. Hon behöver extra omsorg kring sin tandhygien.
Sammantaget har inte Margreth en skälig levnadsnivå på sitt nuvarande boende, enligt överklagan till förvaltningsrätten.

Läs mer: Margret drabbad av svår nervsjukdom


SENASTE TV-NYHETERNA

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten
NYHETER 2022-07-06 KL. 09:21

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Fullt utvecklad brand i villa
NYHETER 2022-07-05 KL. 19:50

Fullt utvecklad brand i villa

Lärare överklagar beslut om kyrkan
NYHETER 2022-07-05 KL. 15:15

Lärare överklagar beslut om kyrkan

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:00

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.