VÅRD 2023-06-11 KL. 09:00

Lisebergsbesök möjligt igen med extra pengar

Av Kristian Alm

För att klara ett kraftigt underskott drog Individ- och familjeomsorg ner på alla extrasatsningar för funktionsnedsatta. Men nu svänger politikerna och satsar en miljon på aktiviteter på gruppboenden.

Lisebergsbesök möjligt igen med extra pengar
Pressfoto: Liseberg

TV-klipp och nyheter

I februari 2020 klubbades en tuff sparplan för Individ- och familjeomsorg för att klara ett skenande underskott. Nämndens ordförande Kalle Påsse Sundvall hade förgäves försökt få mer pengar till förvaltningen. I stället skulle allt som inte var lagstadgat dras bort, i ett försök att komma ner i samma kostnad som andra jämförbara kommuner.

Föräldrar till funktionsnedsatta rasade sedan både korttidsläger och avlastning skurits ner, och utflykter inte längre var möjliga.

Kalle Påsse Sundvall betonade dock att lagen följdes:

– Ingen som enligt LSS har rätt till läger eller korttidsvistelse ska bli utan. Däremot finns det delar som vi kanske inte ska betala - ingår till exempel 90 000 kronor i inträde till Liseberg i vårt uppdrag? sa han till Norra Halland.

Men nu är budgeten i balans, och plötsligt verkar utflykter åter ingå i kommunens uppdrag, om man får tro den nye ordförande för nämnden, liberalen Tommy Rydfeldt.

I veckan klubbade kommunstyrelsen ett extra bidrag på en miljon kronor till Individ- och familjeomsorg ur den pott för projekt man skapat för alla de "mjuka" nämnderna, med syftet att främja välmående och motverka psykisk ohälsa.

Pengarna till IF ska gå till boenden med särskild service. Det finns ett trettiotal boenden i kommunen och det har kommit önskemål från både de boende och deras anhöriga om fler aktiviteter.

– Det skulle kunna handla om en trubadur som besöker boendet, eller kanske en utflykt till Liseberg, säger Tommy Rydfeldt.

Men det är bara något år sen Lisebergsbesök inte var kommunens uppdrag?

– Det är olika bedömningar man kan göra, vi ska garantera en god levnadsstandard för de boende, och det kan mycket väl vara så att vi skulle förlorat i domstol om anhöriga krävde ledsagning till Liseberg.

Tommy Rydfeldt och hans Allianskolleger i kommunstyrelsen menar också att läget är annorlunda nu när nämndens budget är i balans. Då är det möjligt att finansiera aktiviteter som inte helt självklart är ett lagkrav.

Ett annat argument är att detta är ansökningar år från år där man kan utvärdera och se om satsningen fallit väl ut.

Exakt vad pengarna kommer att gå till avgör förvaltningen, som ska planera och genomföra aktiviteterna tillsammans med andra aktörer, till exempel Kultur & Fritid och föreningar.


Tommy Rydfeldt (L).TV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.