VÅRD 2022-03-23 KL. 15:00

Köer drabbar ögonpatienter

Av Kristian Alm

Köerna till ögonsjukvården i Halland är så långa att det drabbar patienter. Fyra fall där förseningen orsakat synnedsättning anmäls nu enligt lex Maria.

Köer drabbar ögonpatienter
Foto: Pixabay

Det har skett en snabb utveckling inom ögonsjukvården under det senaste decenniet, vilket har resulterat i att allt fler patienter kan få hjälp genom nya behandlingar. För många patienter med kroniska ögonsjukdomar krävs då en kontinuerlig uppföljning och behandling för att minska risken för allvarliga synnedsättningar.
Men ögonsjukvården i hela Sverige har under många år haft svårt att möta denna ökade efterfrågan och detta har lett till vårdköer och fördröjd vård. Pandemin har ytterligare förvärrat situationen, skriver Region Halland i ett pressmeddelande
Det har inneburit att patienter drabbats.

Patienter drabbade
Vid en nyligen genomförd granskning av vårdprocesserna inom Hallands sjukhus ögonsjukvård hittades flera avvikelser där uppföljande mottagningsbesök hade försenats. Fyra av dessa var av mer allvarlig karaktär där förseningen sannolikt bidragit till kvarstående synnedsättning för patienterna. Dessa patientfall anmäls nu till IVO enligt lex Maria.
– Vi har gjort en grundlig utredning av vårdflödena inom ögonsjukvården och tagit fram en rad åtgärder som ska förbättra tillgängligheten och identifiera de patienter med störst behov som behöver prioriteras, säger Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus i pressmeddelandet.

Akut vård fördröjdes
Ytterligare ett fall med en ögonpatient anmäls samtidigt till IVO.
Det gäller en patient som sökte vård vid akutmottagningen i Varberg efter att ha fått symtom i ena ögat efter en injektionsbehandling för en kronisk ögonsjukdom. Läkaren konsulterade därefter ögonläkare via telefon. Patienten fick återvända hem med egenbehandling.
Men symtomen förvärrades och dagen efter tog patienten åter kontakt med sjukvården och blev då uppmanad att söka akut vid ögonmottagningen i Halmstad för vidare undersökning och behandling.
Regionens bedömning är att den försenade diagnosen och behandlingen bidragit till en synnedsättning.
– Infektion i ögat efter injektionsbehandling är en ovanlig, men allvarlig komplikation som måste åtgärdas så fort diagnosen misstänks för att minska risken för kvarstående synnedsättning, säger Per Isacson.


SENASTE TV-NYHETERNA

Nya butiken en dröm som blivit verklighet
NYHETER 2022-12-02 KL. 10:30
Premium

Nya butiken en dröm som blivit verklighet

Få influensafall - men risk för intensiv vinter
NYHETER 2022-12-02 KL. 08:00

Få influensafall - men risk för intensiv vinter

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas
NYHETER 2022-12-02 KL. 06:59

Svårt bedöma vilka fall som ska utredas

Poängräddaren om det osannolika slutet
HANDBOLL 2022-12-01 KL. 22:23
Premium

Poängräddaren om det osannolika slutet

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet
NYHETER 2022-12-01 KL. 19:30
Premium

Nya sätt att engagera frivilliga ska bryta ensamhet

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.