VÅRD 2022-04-12 KL. 09:00

Efterlyser döda kroppar

Av Kristian Alm

Brist på donerade kroppar begränsar möjligheterna för kirurger att träna sina färdigheter. Nu efterlyser Göteborgs universitet de som vill donera sina kroppar.

Efterlyser döda kroppar
Magnus Braide, professor i anatomi. Foto: Elin Lindström

Många svenskar är positivt inställda till att donera sina organ, men få känner till att de också kan donera hela sin kropp för att bidra till bättre medicinsk utbildning, forskning och sjukvård.
Särskilt inom traumakirurgi och nya avancerade operationstekniker räcker inte kropparna till de kurser som det finns behov av.
Vid kroppsdonation ingår man ett avtal med ett universitet om att det ska få använda kropp när du avlidit, för undervisning av läkarstudenter och färdighetsträning för kirurger.
Alla som bor i Syd- eller Västsverige kan ingå ett avtal om kroppsdonation med Göteborgs universitet.

Stort behov av kroppar
– Under senare år har donationerna av kroppar ökat, vilket vi är mycket tacksamma för, men vi har fortsatt ett enormt behov av kroppar, säger Magnus Braide, professor i anatomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och föreståndare för Kirurgisk anatomiskt träningscentrum.
– Vi hade gärna sett att dubbelt så många ingick avtal om kroppsdonation med oss. Det skulle ge oss möjlighet att erbjuda färdighetsträning för betydligt fler kirurger.
Vid Göteborgs universitet används kropparna främst för att ge studenter på läkarprogrammet en fördjupad förståelse för anatomiska strukturer. När det gäller färdighetsträning för kirurger prioriteras de som är verksamma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också står som arrangör för en stor del av dessa kurser.

Trauma
Ett område där tillgången på donerade kroppar idag inte räcker till är trauma.
– Det är en kirurgisk specialitet som hanterar konsekvenserna av yttre våld, som fallskador, trafikolyckor, knivskador och skjutningar. Skadorna är mycket varierande, och patienterna förhållandevis få. Det innebär att det kan vara svårt för traumakirurger att upprätthålla sin skicklighet, säger Magnus Braide.
Vissa andra operationer kan vara tekniskt svåra och här finns också ett stort behov av träning i form av kurser.
Fakta
Cirka 500 personer har avtal med Göteborgs universitet om kroppsdonation. I nuläget når ett 20-tal kroppar universitetet varje år. Behovet är det dubbla.
Alla kan välja att ingå avtal. Donationen kan genomföras oavsett dödsorsak.


SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter