VÅRD 2022-04-12 KL. 09:00

Efterlyser döda kroppar

Av Kristian Alm

Brist på donerade kroppar begränsar möjligheterna för kirurger att träna sina färdigheter. Nu efterlyser Göteborgs universitet de som vill donera sina kroppar.

Efterlyser döda kroppar
Magnus Braide, professor i anatomi. Foto: Elin Lindström

Många svenskar är positivt inställda till att donera sina organ, men få känner till att de också kan donera hela sin kropp för att bidra till bättre medicinsk utbildning, forskning och sjukvård.
Särskilt inom traumakirurgi och nya avancerade operationstekniker räcker inte kropparna till de kurser som det finns behov av.
Vid kroppsdonation ingår man ett avtal med ett universitet om att det ska få använda kropp när du avlidit, för undervisning av läkarstudenter och färdighetsträning för kirurger.
Alla som bor i Syd- eller Västsverige kan ingå ett avtal om kroppsdonation med Göteborgs universitet.

Stort behov av kroppar
– Under senare år har donationerna av kroppar ökat, vilket vi är mycket tacksamma för, men vi har fortsatt ett enormt behov av kroppar, säger Magnus Braide, professor i anatomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och föreståndare för Kirurgisk anatomiskt träningscentrum.
– Vi hade gärna sett att dubbelt så många ingick avtal om kroppsdonation med oss. Det skulle ge oss möjlighet att erbjuda färdighetsträning för betydligt fler kirurger.
Vid Göteborgs universitet används kropparna främst för att ge studenter på läkarprogrammet en fördjupad förståelse för anatomiska strukturer. När det gäller färdighetsträning för kirurger prioriteras de som är verksamma på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också står som arrangör för en stor del av dessa kurser.

Trauma
Ett område där tillgången på donerade kroppar idag inte räcker till är trauma.
– Det är en kirurgisk specialitet som hanterar konsekvenserna av yttre våld, som fallskador, trafikolyckor, knivskador och skjutningar. Skadorna är mycket varierande, och patienterna förhållandevis få. Det innebär att det kan vara svårt för traumakirurger att upprätthålla sin skicklighet, säger Magnus Braide.
Vissa andra operationer kan vara tekniskt svåra och här finns också ett stort behov av träning i form av kurser.
Fakta
Cirka 500 personer har avtal med Göteborgs universitet om kroppsdonation. I nuläget når ett 20-tal kroppar universitetet varje år. Behovet är det dubbla.
Alla kan välja att ingå avtal. Donationen kan genomföras oavsett dödsorsak.


BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
Premium

"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"

Hemtjänsten fick pris
NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Premium

Hemtjänsten fick pris

Andra gången gillt för Vallda hemtjänst

SENASTE TV-NYHETERNA

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri
NYHETER 2023-02-07 KL. 14:00

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian
SPORT 2023-02-07 KL. 11:50

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier
DEBATT 2023-02-07 KL. 10:30

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott
NYHETER 2023-02-07 KL. 08:00

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet:
BANDY 2023-02-06 KL. 21:40

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet: "Löjligt"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"
Premium | SPORT 2023-02-07 KL. 20:31
Efter pulveriseringen: "Speciell match"
Premium | NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Hemtjänsten fick pris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

När familjen Jarny blev tillfrågade att delta i E.ON:s energiexperiment tvekade de inte en sekund. Pappa Jarny är belåten: ”Måste ju vara nåt slags rekord”.