VÅRD 2022-04-07 KL. 08:00

Barnutredningar hanns inte med

Av Kristian Alm

Anmälningarna om barn som far illa har varit så många att Individ och familjeomsorg inte hunnit med. Nu kommer kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

Barnutredningar hanns inte med
Genrefoto: Pixabay

Utredningar som rör skydd och stöd till barn ska ske skyndsamt, och vara klara allra senast inom fyra månader.
När en utredning dröjde anmäldes nämnden till IVO förra året. Vi ett möte med förvaltningen i december konstaterades att belastningen varit så hög att man inte hunnit med.
Det pågick då 300 utredningar och runt 30 av dem hade överskridit gränsen på fyra månader.
Förvaltningen hävdade att man inlett ett förbättringsarbete, med förstärkt styrning och ett nytt sätt att dokumentera under samtal som snabbade på processen.
Nu kräver IVO att läget i mars redovisas för att se om det blivit bättre.
Men IVO är även kritisk mot andra delar. I ett fall har ett barn upplevt att socialsekreterarna inte lyssnat tillräckligt, och i ett fall har man missat att göra en orosanmälan när man fick uppgifter som gällde ett syskon boende i en annan kommun.
Senast den 2 maj ska nämnden för Individ och familjeomsorg redovisa har man kommit till rätta med bristerna.


SENASTE TV-NYHETERNA

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten
NYHETER 2022-07-06 KL. 09:21

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Fullt utvecklad brand i villa
NYHETER 2022-07-05 KL. 19:50

Fullt utvecklad brand i villa

Lärare överklagar beslut om kyrkan
NYHETER 2022-07-05 KL. 15:15

Lärare överklagar beslut om kyrkan

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:00

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.