28 Oktober 2018 14:27 | Elisabeth Blide
I början av året kom Arbetsförmedlingen med sin årliga genomgång av bristyrken. Ovärderlig läsning för de som vill planera för att snabbt komma i jobb efter skolan eller för de som vill byta karriär och vill veta vad man ska satsa på.
 
 
Det råder brist på apotekstekniker, vvs-montörer, kockar, tandläkare, läkare, psykologer, poliser, bussförare, lastbilschaufförer och lärare. Det stora behovet beror på olika saker: stora pensionsavgångar, många som inte orkar med och slutar, för få utbildningsplatser eller för få sökanden. Som exempel stod var fjärde plats tom på höstens polisutbildning.
 
 
Det behövs många olika åtgärder för att locka till bristyrkena. I Dalarna löstes den akuta personalbristen genom att rekrytera 32 tandläkare från Portugal. Just nu pågår en annonskampanj på vår hemsida för att locka till lastbilschaufförs-utbildning och Kriminalvården åker runt i Sverige och informerar om jobb med sin Krim-tour. Men det viktigaste kanske ändå är allas våra attityder och visad uppskattning. Sådant som bidrar till att höja statusen och lusten till yrkena på lång sikt.
 
 
Parallellt så utvecklas vardagsrasismen i Sverige. SVT publicerade för några dagar sedan inslag där det framgår att apotekspersonal utsätts för så grova rasistiska angrepp att man nu tvingats börja polisanmäla kunder. Kundkravet att vilja bli expedierad av ”svensk personal” har vi nog dessvärre bara sett början av. Ett uppmärksammat exempel var i valet i september då en man inte ville ge sin röstsedel till en färgad röstförrättare i en vallokal. Fler yrken vittnar om samma sak.
 
 
Som en motbild har det varit fint att läsa flertalet dagens ros-insändare här i tidningen till just till apotekspersonal. Men hur många positiva kundreaktioner som helst kommer inte att i längden kunna balansera kränkande och hotfullt bemötande. Hela vårt samhällsbygge är i riskzonen om vi inte kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner för att ingen vill jobba där.
 
 
För de som tycker att invandrare ska göra rätt för sig eller packa och åka hem borde det väl vara en självklarhet att uppmuntra till utbildning och egen försörjning. Det är därför så motstridigt att rasisterna angriper de som faktiskt gör precis rätt. Detta gör rasismen till ett allvarligt hot mot vårt välfärdssystem. Kontraproduktiva skulle man kunna kalla dem, rasisterna. Eller rätt och slätt extremt osmarta.