Kampen för fler tågstopp i Åsa fortsätter

FOTO: Ann Kristin Ekman

Gruppen har i flera i flera år kämpat för att fler tåg ska stanna i Åsa, för att ge bättre pendlingsmöjligheter för dem som vill resa kollektivt. Men efter den senaste tabellomgörningen handlar kritiken inte bara om antalet tågavgångar, utan också när de är förlagda.

Per Olof Arnäs. Foto: Oscar Mattsson

– Det är inte färre avgångar nu än tidigare, men de har skjutits en halvtimme hit och dit. Innan fanns det ändå rätt gott om tåg under rusningstrafik på morgonen och seneftermiddag/tidig kväll. Som tabellen ser ut nu finns det inga tåg hem om du till exempel jobbar 80 procent och slutar klockan tre, säger Per Olof Arnäs och berättar om att småbarnsfamiljer som pendlar från Åsa nu pratar om att de måste köpa bil eller en bil till, för att få ihop vardagen.

Långväga tåg

Mötet med Modiggård visade framför allt på två knäckfrågor, i processen att få till fler tågstopp i Åsa: formuleringarna i det trafikförsörjningsprogram som finns för regionen och så kallade kaskadeffekter där fler tåg påverkas av ett stopp eftersom järnvägen genom Halland delvis är enkelspårig.
Enligt styrdokumentet som Hallandstrafiken jobbar efter ska man prioritera tidshållningen för långväga tåg, det vill säga tåg som går mellan Göteborg och Malmö. Det är två tredjedelar av alla Öresundståg. Inga av dem stannar i Åsa, eftersom det skulle innebära förseningar på mellan fyra och tio minuter.
– Det är där som vi inte är överens. I alla fall på kvällar och helger anser jag att det är en försening som är rimlig. Jag tror inte att någon som åker tåg från Göteborg till Malmö skulle låta bli för att det tar några minuter längre, säger Per Olof Arnäs som samtidigt påpekar att det inte är en tjänstemannafråga utan något som politikerna måste ta tag i.
– Det är styrelsen som sätter ramarna och utformar styrdokumenten.
Arnäs påpekar skillnaden mot Skåne och Västra Götaland, där det finns lokala pendeltåg. Det saknas i Halland (Bortsett från Kungsbackapendeln till Göteborg som Västtrafik kör. Västtrafiks Västtågen kör dessutom fyra avgångar i varje riktning sträckan Göteborg-Åsa), istället är det regiontåg som trafikerar järnvägen.
– Men vi är skattebetalare i Halland. Vi vill att vår länstrafik ska vara för oss och inte skåningarna.

Följdeffekter

Den andra frågan som ställer till det för fler stopp är de följdeffekter som ett tågstopp får. Ett stopp innebär inte bara en fördröjning med den tid som tåget står still på perrongen, utan kan även innebära ytterligare fördröjningar när olika tåg måste passa in möten på platser där spåren tillåter det.
– Det bygger på Trafikverkets siffror och jag ser ingen anledning att tvivla på dem.
Samtidigt ska en ny ansökan om tidtabeller från och med 15 december skickas in i april, så enligt Arnäs finns det en möjlighet att påverka flödet just nu.
Även Hallandstrafikens styrdokument är under omarbetning. Lobbygruppen i Åsa har än så länge träffat representanter från både Centerpartiet och Liberalerna och man har även möten med Moderaterna och Miljöpartiet inbokade.