25 September 2020 15:54 | Stefan Pettersson

Om du lider av en psykisk funktionsnedsättning kan saker som är självklara för merparten av medborgarna kännas omöjliga. Då behövs hjälp. Anhöriga kan ge en hjälpande hand, men det är inte alltid så enkelt att hantera myndigheter och andra instanser. Det kan vara tufft nog för vem som helst. Men då har personligt ombud funnits för att hjälpa till. Men i sparivern försvinner nu den möjligheten.

Ett stöd

Personligt ombud är just tänkt som ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten finansieras till stor del av statsbidrag och Kungsbacka kommun har pytsat in 600 000 kronor. När det nu måste sparas rejält pekar nämnden på att personligt ombud inte är lagstadgad verksamhet. Och då försvinner hjälpen.

Kostar ändå

”Det finns ett sviktande behov av tjänsten och vi inom Individ och familjesorg har kompetens att fånga upp målgruppens behov i ordinarie lagstadgad verksamhet”, kommenterade nämndens ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) beslutet.

Det låter ju bra, men då är frågan om besparingen ens blir 600 000 kronor? Många bäckar små kan visserligen vara en framgångsrik taktik i spartider, men om det ska in i övrig verksamhet så kostar det ändå pengar för kommunen. Och hur mycket sparas det då i verkligheten? Har det gått prestige i frågan eller vad handlar det om?

Ett minne blott?

Till saken hör också att S, SD, L och C vill ha kvar personliga ombud, men då spricker det på att partierna inte kommer överens. Och det spelar nog in att det är just SD. Så ”kalla handen-politiken” mot SD eller rädda de personliga ombuden. Det är där S, L och C står. Så den nöten är nog inte så enkel att knäcka för trion och jag är rädd att de personliga ombuden är ett minne blott. Men jag har gärna fel på den punkten.

Trevlig helg.

Läs fler krönikor här