POLITIK 2022-09-05 KL. 13:02

Så ser de lokala politikerna på vården

Av Ronny Karlsson

Vård är en viktig fråga inför varje val. Givetvis finns det ämnet med i vår valserie. Här får politikerna bland annat svara på frågor om kommande satsningar och om Kungsbacka sjukhus framtid.

Så ser de lokala politikerna på vården
De nio partierna i kommunfullmäktige ger sin syn på framtidens vård i Kungsbacka.

Hur ser ditt parti på privata omsorgsboenden?

Vilka krav ställer ditt parti på verksamheter som ska finnas på Kungsbacka sjukhus i framtiden?

Är ditt parti beredda att ge mer pengar till omsorgen? Vad ska pengarna i så fall satsas på?


Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna:
1. – Vi ser gärna att det finns olika aktörer och driftsformer för att ge omsorgstagarna så stor valfrihet som möjligt. För oss kristdemokrater är det kvaliteten på omsorgsboendena som är det absolut viktigaste.

2. – Närakut, kvinnohälsovård plus ett antal specialistkompetenser som delas över länet.

3. – Vi vill satsa mer resurser samt effektivisera så att det blir fler personal som arbetar nära våra omsorgstagare samt se över schemaläggningen för att förbättra vården och göra yrket mer attraktivt.


Läs mer: ”Höj statusen inom vården”

Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna:
1. – Vi är generellt inte positiva till privata boenden. Kommunen kan bäst verkställa boenden för dessa grupper och vinster ska inte tas ut från skattefinansierad verksamhet. Om till exempel grupper av anställda själva vill driva verksamheten, genom intraprenad, är vi positiva förutsatt att det är utan eget vinstintresse.

2. – Det viktigaste är att vi bibehåller en hög medicinsk kvalitet samt en god tillgänglighet. Kungsbacka kommun växer och sjukhuset behöver möta behovet av sjukvård. Invånare som ofta behöver besöka vården, eller har svårt att förflytta sig, behöver få vård nära.

3. – Ja. I (S)-budgeten gjorde vi satsningar på cirka 80 miljoner på omsorgen. Vi vill bland annat mildra de besparingar som gjorts inom funktionshinder, förbättra maten på äldreboenden, höja löner, förbättra arbetsvillkor och få fler händer i vården.

Monica Neptun, Liberalerna:
1. – Vi vill sluta med att handla upp boenden utan låt företagen bygga egna där kommunen hyr platser om det finns vårdtagare som önskar bo där. Då behåller vi valfrihet och slipper upphandling.

2. Vilka krav ställer ditt parti på verksamheter som ska finnas på Kungsbacka sjukhus i framtiden?
– Det finns specialiserad vård som går utmärkt att satsa på i Kungsbacka. Till exempel är ögonoperationer för bl.a grå starr på gång. Det behövs mer ytor för befintlig och ny verksamhet.

3. – Ja. Vi vill bland annat satsa på maten och se till att minska antalet personer den som har hemtjänst får möta.


Fredrik Hansson, Centerpartiet:
1. – Vi tycker det är bra att det finns privata utövare som ett alternativ inom vård och omsorg. Det är dock mycket viktigt att det görs uppföljningar så att de gamla får den kvalité på omsorgen som de ska, och som kommunen betalar för.

2. – Vi tycker att det finns en mycket väl fungerande verksamhet där idag och den vill vi utveckla så att Kungsbackas invånare även framöver har tillgång till en god och nära vård.

3. – Vi har genomfört satsningar på Vård och Omsorg och Individ och familjeomsorg genom att i år förstärka deras budgetar med cirka 14,4 miljoner kronor. De ökade livsmedelspriserna är en utmaning för kommunen och eventuella ytterligare resurser stäms av i budgetarbetet varje år.


Lisa Andersson, Moderaterna:
1. – Vi moderater sätter alltid kvalitén i fokus. Alla våra boenden ska hålla en hög kvalitet oavsett vem som driver boendet. Vi välkomnar privata alternativ som ger en valfrihet för både personal och invånare.

2. – Moderaterna ställer höga krav på kvalité och tillgänglighet. Kungsbacka växer och vi har redan fattat beslut om att utveckla Kungsbacka sjukhus vilket vi kommer fortsätta göra även nästa mandatperiod.

3. – Moderaterna prioriterar vård, skola och omsorg. I budgeten för 2022 och 2023 har omsorgen fått högre tilldelning än andra områden. Vi satsar på personalkontinuitet, fler varma händer och fler mötesplatser samt god mat.


Viking Bengtsson, Vänsterpartiet:
1. – Privata omsorgsboenden med aktiebolag säger vi bara nej till. Våra pengar ska gå till vård och omsorg och inte till aktiebolag som är vinstdrivande.

2. – Kungsbacka sjukhus måste utvecklas på samma sätt som befolkningen utvecklas. Sjukhuset ska täcka de behov som finns i kommunen och sjukhuset ska ligga kvar.

3. – Kungsbacka gick ju med 300 miljoner i vinst, så pengar finns. Man ska satsa brett och generellt, och satsa pengarna så vi får personal som trivs och som utvecklas med sitt arbete.


Roger Larsson, Kungsbackaborna:

1. – Vi tycker det skall finnas privata omsorgsboende, men de skall leva upp till kraven vi ställer vad det beträffar bemanning, vård och omsorg. Kommunen har det yttersta ansvaret oavsett vem som driver verksamheten och bör därför ha ofta förekommande tillsyn.

2. – Kungsbackaborna driver frågan om ett nytt sjukhus i centralare läge. Samla alla vårdinsatser i en byggnad där varsamheten drivs med de bästa och modernaste hjälpmedlen. Nattöppen akutmottagning.

3. – Ja självklart. Bättre löner, mer personal för ökad omsorg.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna:

1. – Vi i Sverige-demokraterna lägger inget egenvärde i vem som driver vården och omsorgen. För oss är det viktigare att vi får bästa möjliga vård och omsorg per krona, oavsett vem som driver det.

2. – Vi ser generellt behov av ökad tillgänglighet till vården i Halland och Kungsbacka, för att kunna ge rätt vård i rätt tid. Vi kan inte räkna med att kunna erbjuda allt, men de verksamheter som besöks ofta och återkommande och en dygnetruntöppen akutverksamhet.

3. – Ja absolut, vilket vi även gör i vår budget. Alla ska få den vård och omsorg de behöver i vårt Kungsbacka. Utöver alliansens förslag la vi cirka 33 miljoner extra för att stärka bemanningen och kunna göra särskilda lönesatsningar inom vård och omsorg, extra satsningar på maten, ta bort minutstyrningen i hemtjänsten samt införa kostnadsfria trygghetslarm. Våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för att kunna ge en trygg och god vård och omsorg.


Maria Losman, Miljöpartet:

1. –Vinstintressen måste bort från välfärden. Om det finns företag eller föreningar som vill driva boenden utan vinst skulle det vara ok.

2. – Vården ska komma så nära som möjligt med tillräcklig kompetens. Närsjukhuset är en del av mixen av vårdcentraler, digitala kontakter, hembesök och sjukhus med större utbud.

3. – Ja. Mer pengar behövs till tillräckligt många anställda, slopad karensdag, förkortad arbetstid, högre och jämställda löner och attraktivare scheman.


SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter