Annons

Onsalavägen skjuts framåt

Bygget av Onsalavägen skjuts framåt minst ett år. Det väntade beskedet ger nu Trafikverket. Orsaken är att Mark- och miljödomstolen ännu inte avgjort hur hotade hackspettar ska hanteras.
Nyheter | 14 Mars 2019 08:07

Bygget av Onsalavägen skjuts framåt minst ett år. Det väntade beskedet ger nu Trafikverket. Orsaken är att Mark- och miljödomstolen ännu inte avgjort hur hotade hackspettar ska hanteras.

I maj kunde Norra Halland berätta att regeringen avslagit alla överklaganden och fastställt arbetsplanen. 
Men ett problem återstod: det bor hackspettar i skogen. 
Fyra par mindre hackspett och fyra par gröngöling häckar i området, och båda arterna är rödlistade. 
Trafikverket vill skapa ett nytt naturreservat och se till att det finns gott om döda träd i grannskogarna. Men länsstyrelsen anser inte att det räcker. Skogsområdet som tas bort gör att hackspettar får svårt att överleva. 
Därför krävde länsstyrelsen att Trafikverket gör en dispensansökan där man motiverar varför vägbygget går före hackspettarna. 
Men dispens är svårt att få, och kan dessutom överklagas av Onsalavägens motståndare. Så Trafikverket bestämde sig snabbt för att överklaga dispenskravet till Mark- och miljödomstolen. Man menar att fåglar kan flytta långt, så det är naturligare att räkna hela Onsalalandet som ett naturområde. 
En beräkning visar att där finns bortåt 30 revir för mindre hackspett och lika många för gröngölingar. Plötsligt framstår inte åtta hotade par som lika dramatiskt. Dessutom är det enklare för paren att flytta när området vuxit kraftigt. 
Nu är frågan hur Mark- och miljödomstolen ser på vikten av fåglar. Det är inte självklart – till exempel stoppade ju en fiskgjuse en hel vindkraftspark i östra Kungsbacka. 
Men beslutet dröjer, och nu har Trafikverket beslutat att skjuta byggstarten till hösten 2021 – om man väl får tillstånd, vill säga.

Innan vägbygget kan starta ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden utföras. Den är planerad till den ljusa och frostfria årstiden april-september. Innan arkeologerna kan genomföra undersökningen behöver träd avverkas och detta kan bara göras under senhösten och vintern, den tid på året då inte fåglarna häckar eller föder upp sina ungar.

Man hinner helt enkelt inte med förrän tidigast 2021.

 

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

1 Kommentar

  • Det är inte undra på att i stort sett ingenting blir gjort i det här landet. Jag hade en pamflett en gång om Onsalavägen där det stod att “När alla tillstånd är klara kan vägen bli klar någon gång 2005”. Om hotet mot Hackspettarna undanröjs handlar det förmodligen nästa gång om den endemiska bredbältade Nordhalländska Daggmasken som har sin enda lokal i den mylla som ligger under den tänkta vägens sträckning. Länsstyrelsen kan då troligtvis begära en räkning av alla maskar i myllan och i slutänden att myllan schaktas bort till ett område där man åt jordbruksverket uppdragit att göra en kvalificerad humusanalys där ett större antal grundämnens olika koncentrationer specificerats. Har man “tur”, saknas sådan utrustning i Sverige och jordproverna får skickas till ett institut i Schweiz som dock innan måste inkomma med nödvändiga certifikat som bevisar att deras analysinstrument är kalibrerade.

Läs Även

Tågtunnel en usel lösning

Trafik Vem vill ha en tågtunnel genom Kungsbacka för 12 miljarder och en byggtid på tolv år? Troligen ingen. Dä...

Sju broar repareras

Trafik Pendlar du längs Säröleden? Då kan du vänta dig ett par månaders trafikstrul när ...

Hackspettar i domstolen igen

Trafik Nu har hackspettarna nått högsta instans. Miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för att avgöra om ...
Annons