NYHETER 2021-09-24 KL. 07:00

Vägen där flest antal fortkörare avslöjas

Sträckan Särö-Kungsbacka är en av dem med flest fartsyndare i Halland. Där registrerades 645 personer för fortkörning förra året.

Vägen där flest antal fortkörare avslöjasÄven i år ligger sträckan i topp fem i Halland med 476 registrerade fortkörningar fram till och med juli i år. 

Någon statistik för enskilda kameror har inte polisen, utan för sträckor.

– Det finns en eller flera kameror på sträckorna, säger Eva Lundberg på Trafikverket, nationell samordnare för verksamheten med automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK. 

Det är Trafikverkets regioner som väljer vilka sträckor som ska få fartkameror. 

Utgångspunkten är att kamerorna ska hamna där regionen bedömer att de får mest effekt. 

Vägsträckor med stor risk för allvarliga olyckor prioriteras, liksom vägavsnitt där många kör för fort.

– Där medelhastigheten är mer än fem kilometer över fartgränsen, säger Eva Lundberg.

Ett annat kriterium är att dygnstrafik ska vara mer än 3 000 fordon.

Radarn alltid i gång


I varje fartkamera finns en radar och en kamera. Radarn är alltid igång och mäter alla fordons hastighet. Kamerornas aktivitet varierar, alla är inte igång samtidigt, men kan styras på distans.

– Kameran sätts igång efter behov, när den ger en bra effekt, säger Eva Lundberg.

För att kameran ska reagera behöver man köra mer än fem kilometer över fartgränsen.

– Det är precis lika mycket för fort som i polisens rapporteringssystem, det vill säga den går i gång om man kör sex kilometer i timmen för fort.

Utreds i Kiruna


Hastighetsöverträdelser som registreras av kamerorna utreds hos polisens sektion för automatisk trafiksäkerhetskontroll i Kiruna. Där finns även styrcentralen som aktiverar och avaktiverar alla kameror på distans. Om de är aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan.

Enligt Anders Drugge vid polisens ATK-sektion i Kiruna är det ungefär 40 procent av alla registrerade överträdelser som leder till böter. Det gäller i hela Sverige.

– Att det inte blir fler handlar bland annat om bildens kvalitet, säger Anders Drugge vid polisens ATK-sektion.

– Men målet är inte att alla ska få böter, det finns inget egenvärde i att dränera bilister på pengar. Målet är att få ner antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor. När vi aktiverar kamerorna vill vi få en förebyggande effekt.

Samma sak säger Eva Lundberg. Hon understryker att syftet inte är att få fast så många som möjligt, det är att få ner hastigheten på vägarna. 

– Vi följer inte upp alla ärenden, målet är att utfärda 320 000 böter per år i Sverige. 

– Det har visat sig att med den nivån på utdelade böter får man en bra effekt.

Många kör för fort


Enligt Hans Qvant, chef för trafikpolisen i Halland, kan man inte säga att de mesta fartsyndarna finns på finns på sträckan Särö – Kungsbacka.

– Människor kör i allmänhet för fort överallt och hela tiden. Det går inte att säga att de kör fortare där än någon annanstans. Dessutom är folk dåliga på att hålla avstånd, vilket är väldigt viktigt för att det inte ska hända olyckor.

Han tycker att fartkamerorna är bra, men skulle gärna ser att de även mätte hastigheten mellan dem.

– Det gör man exempelvis i Norge, Skottland och England, säger han.

– Då skulle man få en helt annan effekt, och slippa kängurueffekten.

Inte medelhastighet


Men några planer på att mäta hastigheten mellan kamerorna finns inte i dagsläget i Sverige.

– I de länder man har mätning av medelhastighet där har man ett ägaransvar. I Sverige är det den som kör bilen som är ansvarig, säger Eva Lundberg.

Har man ett ägaransvar kan man fota registreringsskylten på bilen, vid två tillfällen, och utfärda böter om medelhastigheten på sträckan mellan varit för hög. 

– I Sverige har vi ett föraransvar, man måste fota föraren när denne kör för fort, och då kräver det mer av tekniken, säger Eva Lundberg. 

Hon anser att den fartkontrollen som finns i dag fungerar bra.

– Vi har kameror med fem kilometers mellanrum och får bra effekt på sträckorna.

 

Antal fortkörare:

I Halland finns totalt 17 sträckor med 75 fartkameror. 14 kameror finns i Kungsbacka fördelade på två sträckor. Den ena är väg 158 mellan Kungsbacka och Särö, den andra del av Varbergsvägen mellan Kungsbacka och Åsa.

Antal registrerade som kört för fort på väg 158

2020                       645

2021 t.o.m  juli        476

Antal registrerade som kört för fort på Varbergsvägen – mellan Stegatorp och Åsa

2020                       623

2021 t.o.m  juli        447

Sträckan där flest åkt fast i Halland ligger mellan Trönninge och Eldsberga

2020                     648

2021 t.o.m  juli      547

Antal som kört för fort vid fartkamera i Halland

2020                      9839

2021 t.o.m  juli       7157

Vid polisens hastighetskontroller utfärdas också böter. De tillkommer utöver de böter som utfärdas vid den automatisk trafiksäkerhetskontrollen.   

Kungsbacka kommun

2020                         445

2021 t.o.m  juli          404

Halland 2020          2669

2021 t.o.m  juli        2176

Strid om förfallna stugor
NYHETER 2021-10-18 KL. 06:45

Strid om förfallna stugor

Känd fastighetsägare hotas av viten om han inte river

Upplagt för en seriefinal
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 18:10

Upplagt för en seriefinal

Målfabriken, del 9: Åsa IF
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 11:30

Målfabriken, del 9: Åsa IF

"Det är en styrka att vi inte förlitar oss på en spelare"

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson
FOTBOLL 2021-10-15 KL. 21:00

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson

"Om man skjuter när målvakten inte är beredd på det brukar det bli bra"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2021-10-17 KL. 19:53
Ett steg i rätt riktning

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Smaken av Damaskus, så heter det nystartade företaget som ryms i en lägenhet i Kungsbacka. – Det var våra vänner som tyckte vi skulle sätta igång, säger Yahya Salam.