NYHETER 2021-11-11 KL. 09:53

Vad åt man på 1600-talet?

Av Kristian Alm

Åt man fikon och vindruvor på 1600-talet i Kungsbacka? Det kan jordprover på den tomma tomten vid Kyrkogatan visa. Nu görs en sista utgrävning innan det kan byggas lägenheter.

Vad åt man på 1600-talet?
Arkeobotanikern Maria Paring ansvarar för utgrävningen på Kyrkogatan där man letar rester av odlingar. Foto: Kristian Alm

Så småningom är tanken att det ska bli åtta små lägenheter på Kyrkogatan 7, även om projektering och planering tagit flera år. Och än är det inte klart. Först ska marken undersökas av arkeologer och därefter saneras.
En första mindre undersökning gav inga dramatiska fynd, det roligaste var skärvor av en trefotsgryta i rödgods i en stil som användes på 1500­-talet.
Grävningen bekräftade även det som gamla kartor visade: Precis i hörnan fanns stenrester som troligen kom från den slingrande gamla Södergatan. Den försvann när staden fick sitt rutnätssystem efter den stora stadsbranden 1846.
Möjligen fanns det även spår av en mindre byggnad.
Men annars var tomten, precis som kartorna antyder, under lång tid odlingsmark för någon gårdsägare intill. I södra delen av den lilla staden, som enligt den för­sta mantalslängden från 1662 enbart beboddes av 83 vuxna, höll de lite fattigare till, företrädesvis sjömän och sjömansänkor.

Odlingar

Husen fyllde alltså långt ifrån all mark, utan i stället odlade man köksväxter och frukt för husbehov. Och det är det som nu arkeobotaniker Maria Paring från Arkeologerna ska undersöka i en utökad grävning under två veckor.
– Vi ska ta prover från jorden och leta fröer för att se vad man odlat och vilken typ av gödning man använt. Har man använt latrinen som gödning, kan det gå att se vad man ätit. Fanns det till exempel i något kulturlager utländska frukter som fikon och vindruvor?
Tidigare analyser av jorden vid utgrävningar i Kungsbackas centrala delar har visat att man odlat flera slags köksväxter, som betor, rädisor och kål men också under en period tobak.
– Man får vara lite försiktig när man tolkar materialet. Om man hittar till exempel hallon och björnbär, kan det ju vara för att man odlat det, men också att man bara ätit och de kommer någon annanstans ifrån, säger Maria Paring.


Den första kartan över Kungsbacka stammar från 1600-talet. Här är Kyrkogatan 7 inritad, och man ser att den tangerar dåvarande Södergatan.


Fakta om Kungsbackas historia
Kungsbacka är cirka 600 år gammalt. Den äldsta uppgiften om ett Kungsbacka hus eller slott dateras till 1366. Vad som avses med detta Kungsbacka slott är dock oklart. Skriftliga dokument visar att det ska ha funnits ”bymän” i Kungsbacka 1408 och från senare delen av 1400­-talet finns präst, borgmästare, rådman och borgare i staden.
I den för­ sta mantalslängden från 1662 förtecknades 83 vuxna (mellan 15 och 63 år), fördelade på 38 hushåll. Som jämförelse kan nämnas att Var­ berg samma år hade 399 mantalsskrivna invånare och Halmstad 427.
En omfattande brand drabbade staden 1846, varefter en helt ny
stadsplan lades ut enligt ett rutnätssystem.


Manegen kan öppna igen
SPORT 2021-12-06 KL. 19:00

Manegen kan öppna igen

Ridhusets tak har klarat sig

SENASTE TV-NYHETERNA

Premiär för covidbevis
NYHETER 2021-12-06 KL. 11:50

Premiär för covidbevis

De flesta Gardellbesökarna var väl förberedda

Här drillas framtidens elitspelare
FOTBOLL 2021-12-06 KL. 10:00

Här drillas framtidens elitspelare

Tiovåningshus på gång i norr
NYHETER 2021-12-06 KL. 08:04

Tiovåningshus på gång i norr

Nästa år börjar nya Björkris ta form

Coop satsar på framtiden
NYHETER 2021-12-06 KL. 06:40

Coop satsar på framtiden

Hoppas äntligen komma igång med sin utbyggnad

Pampigt centrumhus på Klicktoppen
KULTUR & NÖJE 2021-12-05 KL. 20:00

Pampigt centrumhus på Klicktoppen

Violinist och musikpedagog från Kungsbacka premierade
NYHETER 2021-12-05 KL. 18:00

Violinist och musikpedagog från Kungsbacka premierade

Debatt: Oansvarigt och osolidariskt vägra covidvaccinering
DEBATT 2021-12-05 KL. 15:00

Debatt: Oansvarigt och osolidariskt vägra covidvaccinering

Olycka med lastbil
BLÅLJUS 2021-12-05 KL. 10:26

Olycka med lastbil

Garaget i Särö får stå kvar
NYHETER 2021-12-05 KL. 09:30

Garaget i Särö får stå kvar

Nu JO-anmäls byggnadsnämden på nytt

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2021-12-06 KL. 19:00
Manegen kan öppna igen
NYHETER 2021-12-06 KL. 11:50
Premiär för covidbevis

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Läsarbilder på snöigt Kungsbacka

Läsarbilder på snöigt Kungsbacka

Norra Halland bad läsarna om bilder från snövädret och fick en hel drös med fina bilder. Bläddra i bildspelet för att se några av dem.