NYHETER 2021-11-10 KL. 06:40

Strid om garage i tio år - nu ska det avgöras

Av Kristian Alm

I tio år har ett garage i Särö valsat genom byråkratin och ibland varit tillåtet och ibland olagligt. Nu hotar rivning – men kanske kan bygglovsförvaltningens långamma handläggning rädda fastighetsägaren?

Strid om garage i tio år - nu ska det avgöras
Lång fejd. Ett garage kan vara både lagligt och olagligt beroende på vilken jurist man frågar. Och är bara kommunen tillräckligt långsamt kan det få stå kvar i vilket fall. Genrebild: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Det hela börjar hösten 2010. Då ansöker Säröfamiljen om att få bygga till sitt hus och samtidigt komplettera med ett garage.
Den siste september beviljas bygglovet, och här kunde allt varit frid och fröjd. Men bara en dryg månad senare ansöker familjen om att få flytta garaget och lägga det enbart 2,5 meter från granntomten.
Byggplanen för området säger inget om avstånd, och då gäller standardregeln 4,5 meter. Men garagebyggarna i det här fallet löser det – de knallar helt enkelt över till grannen, visar ritningen och ber om godkännande. Och det får de. Med den signaturen på ansökan gör byggnadsnämden ett undantag – den 9 december justeras bygglovet.
Efter årsskiftet börjar garagebygget, men när grannen inser hur dominerande det blir, får hon kalla fötter. Var det verkligen så här det skulle bli? Hon känner sig lurad av ritningen, föreslår ändringar men får inget gensvar. Så hon överklagar.

Aldrig laga kraft

Men inte kan man väl överklaga när bygget redan är på gång? Jo, så var det faktiskt förr.
– I den gamla plan- och bygglagen vann aldrig ett bygglovsbeslut laga kraft, vilket innebar att det kunde överklagas långt efteråt. Man byggde mer på egen risk. Det var en av de saker man ville komma åt med nya lagen som började gälla 2 maj 2011, förklarar bygglovschef Hanna Ståhl.
Som ett av de sista ärenden enligt den gamla lagen går alltså det nu färdigbyggda garaget upp till länsstyrelsen.
Där tvekar inte handläggaren: grannen har skrivit under, och därmed gäller bygglovet, punkt slut.
Nästa steg är Mark- och miljödomstolen som kommer fram till samma sak. Visst är garaget dominerande, och visst gick det lite snabbt i svängarna, men inte så illa att bygglovet ska upphävas.
Så är det då dags för sista instans, Mark och miljööverdomstolen, att ta sig an ärendet. Och då händer det oväntade.
Nu har grannen fått experthjälp och kan utveckla sina argument lite bättre. Hon pekar på den ofullständiga ritningen som bara visade placeringen, inte hur stort garaget skulle bli, och att byggnadsnämnden inte hört av sig och försäkrat sig om att hon fått ta del av alla handlingar.

Underkänner bygglov

Och den linjen går domstolen på. Eftersom oenighet råder om vilken information som grannen fått, faller det på byggnadsnämnden, som alltså borde ha gett grannen bättre möjlighet att tycka till. Men man pekar dessutom på en in ointressant "detalj" som ingen uppmärksammat tidigare: att det enligt byggplanen inte får uppföras så stora garage och uthus på tomten.
Beskedet till byggnadsnämnden: gör om och gör rätt!
Men det tänker inte byggnadsnämnden alls göra.
I stället berättar dåvarande bygglovschefen att det är lugnt – de tänker göra om detaljplanen för området och då kommer garaget att bli tillåtet.
Men när inget händer JO-anmäler grannen kommunen. Det är en av anledningarna till att JO 2016 gör en "razzia" på bygglovsförvaltningen. Resultatet blir förödande. Undanstoppat ligger anmälda svartbyggen sedan 20 år tillbaka som man inte hunnit med, och 11 000 ärenden där det inte går att se om de är avslutade.
Det blir inledningen till en mödosam genomgång av gamla surdegar. Fortfarande finns några ouppklarade svartbyggen kvar att hantera.

JO-kritik

Och garaget då? Jo, JO är minst sagt skarp i kritiken. Man kan inte först ge bygglov, och sen vägra behandla frågan genom att skylla på detaljplanearbete.
"Att ett återförvisat ärende nu har pågått i två år och elva månader är inte acceptabelt. Nämnden förtjänar därför allvarlig kritik för sin handläggning. Jag förutsätter att nämnden omgående återupptar handläggningen av ärendet."
Hur nämnden tolkar ordet omgående är oklart, men det är först i februari 2018 som ärendet kommer upp i nämnden. Och något val har politikerna knappast – åtta år efter att garaget byggdes undanröjs bygglovet.
Inte oväntat överklagar garageägarna beslutet, men nu finns det ju en dom i högsta instans att luta sig, så det är förgäves. I juni i är sista ordet sagt.
Trodde ni, ja.
Utan bygglov måste ju garaget rivas, och i september kommer ärendet upp i byggnadsnämndens arbetsutskott för beslut om rivningskrav. Men då är det någon av politikerna som reagerar. Har det inte gått tio år sedan bygget 2011? I så fall säger väl lagen att det är preskriberat?
– Vi slog våra kloka huvuden i hop. När man står inför ett rivningsbeslut måste man ju verkligen gå till botten med ärendet, säger Thure Sandén (M), ordförande i byggnadsnämnden.
Så ärendet skickades tillbaka för utredning på nytt.
Så hur ligger det till?
– Jag vill inte föregå vårt beslut eftersom vi håller på att utreda detta, säger bygglovschef Hanna Ståhl.
På byggnadsnämnden i november väntar alltså den spännande finalen på garagedramat.
Norra Halland har talat med garageägaren som avstår från att kommentera innan det formella beslutet är fattat. Den överklagande grannen vill inte heller spä på striden, men har skarp kritik mot kommunen:
– Ett rättssamhälle värt namnet bygger ju på att man följer de lagar och regler som vi satt upp för att detta rättssamhälle ska fungera. Trots den skarpa kritiken från JO kryper man ur den obekväma situationen och verkar nu ge sig för grannens vägran att hitta en väg att inte behöva riva sitt garage.
– Det ”lönar” sig för kommunen att missköta sitt uppdrag


Tidslinje
2010-09-30 Första bygglovet
2010-12-09 Ändrat lov till 2,5 meter från gräns
2011 våren Garaget byggs
2011-05-30 Bygglovet överklagas
2012-04-16 Länsstyrelsen avslår överklagandet
2013-03-26 Mark- och miljödomstolen avslår
2013-09-26 Överdomstolen upphäver bygglovet
2016-10-13 Skarp JO-kritik
2018-02-21 Byggnadsnämnden avslår bygglov
2020-02-11 Länsstyrelsen - också nej till garaget
2021-03-15 Mark- och milljödomstol säger nej
2021-06-19 Överdomstolen tar inte upp överklagan
2021-09-30 Förvaltningen föreslår rivningskrav - politikerna skickar tillbaka ärendet: utred preskriberingTV-klipp och nyheter

Två unga döda efter krasch mot träd – flera skadade
NYHETER 2024-06-24 KL. 07:12

Två unga döda efter krasch mot träd – flera skadade

Närboende: "En fruktansvärd smäll"

Långläsning: Tränarikonen har tackat för sig men stannar
HANDBOLL 2024-06-23 KL. 17:00
Premium

Långläsning: Tränarikonen har tackat för sig men stannar

Bildextra från karriären i klubben

NYHETER 2024-06-23 KL. 15:00
Premium

"Tror att det är en ond dröm"

Chock och sorg vid vägkanten i Vallda

Hövdingen talar ut
NYHETER 2024-06-23 KL. 13:00
Premium

Hövdingen talar ut

Anders Thornberg om första halvåret som bas för Halland

Tusentals kryp under sommarfilten
NYHETER 2024-06-22 KL. 16:30
Premium

Tusentals kryp under sommarfilten

Det sjuder av liv i skogsbacken på sommaren

Här bjuder Janne och Stefan upp till dans från flaket
NYHETER 2024-06-21 KL. 18:08
Premium

Här bjuder Janne och Stefan upp till dans från flaket

1 000 personer kom till midsommarfesten

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | SPORT 2024-06-24 KL. 11:00
SOK bemöter kritiken: "Stämmer inte"
Premium | NYHETER 2024-06-24 KL. 09:00
Ensamarbete på natten skjuts fram
Premium | NYHETER 2024-06-23 KL. 15:00
"Tror att det är en ond dröm"
Premium | NYHETER 2024-06-23 KL. 13:00
Hövdingen talar ut

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hövdingen talar ut

Hövdingen talar ut

I snart sju månader har förre rikspolischefen Anders Thornberg varit landshövding i Halland. För NH berättar han om sitt nya jobb, vad som upprör honom mest, vilken påverkan Nato har på länet och vem Onsalamannen är. Han berättar också hur det är att vara misstänkt för ett allvarligt brott.