NYHETER 2022-02-24 KL. 07:33

Stor utmaning att säkra framtida jobb i välfärden

Av Henrik Laurén

Kungsbacka växer i rask takt och enligt kommunens prognos nås 90 000 invånare om fyra år. En växande befolkning är både resurs och utmaning. Det som är en stor utmaning för Kungsbacka är åldersstrukturen, andelen över 80 år ökar mest fram till 2035.

Stor utmaning att säkra framtida jobb i välfärden

Fler äldre innebär ett ökat behov av vård och omsorg. Dagens vård- och omsorgsboenden kommer inte att räcka till och nya boenden måste byggas. Man kommer att behöva anställa 200 - 300 nya medarbetare per år. Enbart det nya boendet i Björkris som öppnar i slutet av detta år behövs cirka 100 medarbetare.
Att bemanna alla välfärdsyrken är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Kungsbacka kommun och hela den offentliga sektorn. Det säger man från kommunens sida. Man startar nu upp ett projekt för att möta morgondagens personalbehov inom välfärdsyrken.


Över 80 år ökar mest. Diagrammet visar den troliga utvecklingen av olika åldersgrupper i Kungsbacka fram till 2035. Den grå stapeln visar utvecklingen fram till 2030 och den blå fram till 2035. Källa: Kungsbacka kommun.


Goda förutsättningar
Välfärdssektorn är ingen liten kategori. Till exempel förskola, skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, fritids- och kulturliv, samhällsplanering och trafik ingår här.
– Det är stora utmaningar vad vi levererar framöver. Kommunen har bra ekonomi och det finns överskott liggande som en resurs. Kungsbacka har goda förutsättningar att lyckas, bättre än många andra kommuner. Kommunen har inflyttning, det betyder utgifter men även intäkter, säger Johan Sandström, personalchef inom vård och omsorg samt individ och familjeomsorg.
Han ingår i arbetsgruppen som ska ta sig an frågorna om framtida personalkrävande välfärdsyrken. Det är speciellt inom skola samt vård och omsorg som behovet är stort. I arbetsgruppen ingår representanter från förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad, Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola och Service. Även företaget Visible Care deltar.
– Visible Care är samarbetspartner inom utbildning och sköter vuxenutbildning inom vård och omsorg, säger Johan Sandström.

Både unga och vuxna behövs
– För att trygga personal i framtiden måste vi agera på flera plan. Intresset för vård och omsorg är lågt bland dagens unga och vi måste vara aktiva inom grundskola och gymnasium. Vi bör slå vakt om dem vi har i arbete och som arbetsgivare erbjuda till exempel god arbetsmiljö och attraktiva arbetstider. Och vi tror att det finns vårdkompetens i andra yrken att rekrytera.
- Det är lovande att vi kan samlas brett från olika delar av Kungsbacka för att tillsammans se på både problem och lösningar för att möta framtiden inom välfärden på bästa sätt. Det finns vilja och kraft som kommer att vara avgörande för att vi ska klara av utmaningarna, säger Johan Sandström.
Arbetsgruppen inledde arbetet i slutet av 2021.


Prognos, invånare 2022-2035
År Total befolkning
2022 86 141
2023 86 759
2024 87 757
2025 89 237
2026 90 707
2027 92 378
2028 93 869
2029 95 556
2030 96 897
2031 98 157
2032 99 433
2033 100 726
2034 102 035
2035 103 362
Källa: Kungsbacka kommun


Stöld på Fyren
NYHETER 2022-08-19 KL. 19:55

Stöld på Fyren

SENASTE TV-NYHETERNA

Tufft att hitta rätt bostad i Kungsbacka
NYHETER 2022-08-19 KL. 09:00

Tufft att hitta rätt bostad i Kungsbacka

Snart börjar förskolebygget
NYHETER 2022-08-19 KL. 07:36

Snart börjar förskolebygget

50 miljoner satsas i Frillesås – plats för 160 barn

Boende hölls fast – händelsen lex Sarah-anmäls
NYHETER 2022-08-18 KL. 18:27

Boende hölls fast – händelsen lex Sarah-anmäls

Far och son åtalas för alkoholsmuggling
NYHETER 2022-08-18 KL. 16:00

Far och son åtalas för alkoholsmuggling

Debatt: Mopedbilens vara eller icke vara
DEBATT 2022-08-18 KL. 11:00

Debatt: Mopedbilens vara eller icke vara

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-08-19 KL. 19:55
Stöld på Fyren
SPORT 2022-08-19 KL. 15:15
City vände och vann

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Kungsbacka har blivit ett riktigt fäste för ungdomar som kör mopedbil. Mest av allt är det möjligheten att kunna ta sig fram som lockar.