NYHETER 2022-05-12 KL. 09:51

Skyddsvall i havet ska stoppa översvämning

Av Christina Forlin

En barriär i havet ska stoppa vattnet i Kungsbackaån att stiga allt för högt. Men det blir inget lätt bygge och det kommer säkert bli många frågor längs vägen.

Skyddsvall i havet ska stoppa översvämning
Kommunfullmäktige fattade i tisdags beslut om att på sikt bygga ett översvämningsskydd i havet för att skydda Kungsbacka stad. Så här såg det ut i vid Hamntorget i februari 2020.

Inriktningen är solklar efter att kommunfullmäktige i tisdags slog fast den reviderade klimatstrategin. Den politiska enigheten var stor kring att satsa på en jättelik skyddsvall i havet.
Enligt en förstudie uppskattas kostnaden till mellan 500 och 800 miljoner kronor och en preliminär bedömning är att vallen kan vara på plats år 2050.
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) var glad för beslutet hur Kungsbacka stad ska skyddas men sa samtidigt är det är en komplicerad process.
– Men det är positivt att vi nu väljer en långsiktig lösning på den översvämningsproblematik vi har i staden. Det är något som gynnar de som bor och verkar här men också stadsplaneringen i stort, säger hon.
Fredrik Hansson (C) var också nöjd.
– Jag är glad att vi påbörjat den resan, sa han.
Elisabeth Sahlsten från Miljöpartiet var mer tveksam och poängterade att översvämningsskyddet inte är en lösning som ersätter andra klimatanpassningar, utan ett komplement och underströk också att det innebär en tekniska och miljömässiga utmaningar inte minst för den biologiska mångfalden.
– Både Kungsbackafjorden och Kungsbackaån kommer att påverkas. Risken finns också att man exempelvis rör upp gifter från bottnarna och att strandzonerna skadas.

Något måste göras
Att det behövs åtgärder mot de höga vattennivåerna i Kungsbackaån var dock alla överens om.
De är ibland oroande höga, främst när vinden trycker upp havsvatten i ån och bromsar utflödet. Och med en stigande havsnivå på sikt ökar problemen.
Många känner säkert till att kommunen sedan den stora översvämningen i Kungsbackaån år 2006 har investerat i översvämningsskydd vid Borgmästarebron och Signeskulle och att det finns tillfälliga skyddsvallar att ställa ut om läget skulle bli akut vid Kolla Parkstad, men med en skyddsbarriär längre ut i havet tar man nu ett större grepp.
Mer detaljer exempelvis om hur skyddet ska vara konstruerat, var det ska placeras eller när det ska vara på plats behöver utredas vidare. En annan utmaning med barriären blir att se till att vatten som hamnar på insidan kan komma ut också, antagligen med hjälp av pumpar.

Hållbar konsumtion
Förutom beslutet om översvämningsskyddet lyftes även frågan om hållbar konsumtion in i klimatstrategin. Målet för kommunen är att ha en klimatneutral konsumtion senast 2045.
Det handlar bland annat om att minimera klimatpåverkan vid byggnation, fortsätta att minska matsvinnet och att styra upphandling och inköp av livsmedel mot bästa möjliga klimatnytta.Klimatstrategi
Kungsbacka kommuns klimatstrategi från 2018 som nu reviderats består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Till varje mål finns ett antal åtgärdsförslag. Exempel på åtgärder är att minska energiförbrukningen i lokaler, arbeta för goda tågförbindelser som ett alternativ till flyg samt samarbeta med näringsliv och andra aktörer inom energieffektivisering.


Storbråk på kroggatan
BLÅLJUS 2022-05-29 KL. 08:46

Storbråk på kroggatan

SENASTE TV-NYHETERNA

Förarbevis ett krav för vattenskoter
NYHETER 2022-05-28 KL. 13:00

Förarbevis ett krav för vattenskoter

Nya regler inför sommaren – många har ansökt

Får svårt ta hand om flyktingar
NYHETER 2022-05-28 KL. 09:00

Får svårt ta hand om flyktingar

Bostadsbolagen ser överställen som skulle kunna vara möjliga

Lerkil tog säsongens andra seger
FOTBOLL 2022-05-27 KL. 21:41

Lerkil tog säsongens andra seger

FESTLIG samling inför årets studentbal
NYHETER 2022-05-27 KL. 17:25

FESTLIG samling inför årets studentbal

Lanbit i gång igen
NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00

Lanbit i gång igen

Slutspurt för konstrundan
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 15:00

Slutspurt för konstrundan

Saga årets sommartema i rondellerna
NYHETER 2022-05-27 KL. 12:00

Saga årets sommartema i rondellerna

Snart dags för kulturfestival igen
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 10:00

Snart dags för kulturfestival igen

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

BLÅLJUS 2022-05-29 KL. 08:46
Storbråk på kroggatan
SPORT 2022-05-28 KL. 18:10
Oavgjort i toppmötet

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.