NYHETER 2022-11-12 KL. 14:30

Skolan vill vända på negativa trenden

Av Julia Sandstén Vikberg

På Kapareskolan har man sett att pojkar har halkat efter i skolan. Därför satsar man nu på höja betygen. Skolan tror att en satsning på att förbättra elevernas studieteknik och självreglering är en nyckel till bättre resultat för båda könen.

Skolan vill vända på negativa trenden
Ylla Hinsch, rektor på Kapareskolan, och Leif Johansson, förstelärare som undervisar i matte och NO, jobbar för att förbättra elevernas betyg. Foto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

På Kapareskolan ser man en skillnad mellan elevernas skolresultat redan när de börjar på högstadiet.
– När de börjar årskurs sju finns det ett glapp mellan könen. Vi minskar det glappet lite men det finns fortfarande ett glapp i elevernas slutbetyg. Killar hamnar lite efter, säger Leif Johansson, förstelärare som undervisar i matte samt NO och som även jobbar med att analysera elevernas betyg.

Alla vill lyckas i skolan
Enligt rektor Ylla Hinsch har man försökt förstå orsakerna till att pojkarnas betyg är lägre än flickornas för att kunna höja resultaten.
– Vi ser att både flickor och pojkar vill lyckas i skolan. Men en orsak till att det generellt sett går lite bättre för tjejerna ser vi är att för många killar så lockar fritiden mer än skolan. Det visar även forskningen, säger Ylla Hinsch.
Enligt henne satsar skolan dock inte bara på att höja pojkarnas betyg, utan på att höja betygen för alla elever. Sedan några år tillbaka har lärarna på skolan därför prövat sig fram mellan olika metoder. Leif Johansson är en av lärarna som jobbar med detta.
– Vi jobbar efter en modell som heter kollegialt lärande. Det handlar om att lärarna är indelade i grupper och samarbetar med varandra. Vi har fokus måluppfyllelse och tittar på hur vi kan designa utbildningen så att den når eleverna bättre. Vi läser litteratur och testar olika saker, sedan diskuterar vi vilket resultat det har gett. Vad som har fungerat bra och inte bra, vad kan vi ta med oss, säger Leif Johansson.
Enligt rektor Ylla Hinsch har skolan landat i två fokusområden som man tror kan höja betygen för båda könen: studieteknik och självreglering.
– Vi jobbar med att träna eleverna i studieteknik, det är något som gagnar båda könen. Sedan jobbar vi med att öka elevernas självreglering, alltså att eleverna tar ansvar och tar sig an studierna även om det känns svårt. Här tror vi att det underlättar för elever om vi jobbar mer strukturerat, att vi tar undervisningen steg för steg.
Finns det elever som missgynnas av arbetssätten?
– För eleverna som redan är självreglerande och strukturerade kanske det inte känns lika stimulerande att jobba så här. Det kan vara en risk, säger Ylla Hinsch.
Begriplig undervisning
Lärarna har påbörjat arbetet det här läsåret så det är för tidigt att säga om det ger resultat. Leif Johansson som själv jobbar med det ute i klassrummen är hoppfull.
– Att jobba med studieteknik och självreglering tror vi stenhårt på, säger Leif Johansson.
Förutom de två nya fokusområdena jobbar skolan även med att höja betygen på andra sätt enligt Ylla Hinsch. Exempelvis med att göra undervisningen begriplig för alla och att uppmana elever att ställa frågor om de inte förstår något.
– Jag tror att det är lätt att om elever inte begriper något så tänker de att det här tar jag sedan, men gör inte det och hamnar efter. Den negativa trenden vill vi vända, säger Ylla Hinsch.

Läs mer om arbete med pojkars betyg!

"Killar bryr sig mindre om skolan"


TV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KULTUR & NÖJE 2023-09-23 KL. 12:00
Ny fotoutställning om livet
Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.