NYHETER 2020-01-27 KL. 07:00

Skalade träd ger glada hackspettar

Just nu klänger ett gäng skickliga arborister i luften på Onsalahalvön. Uppgift: att skada lagom många träd så att hackspettarna kan hitta nya boplatser. Annars lär inte den nya Onsalavägen kunna byggas.

Skalade träd ger glada hackspettar
Trots domstolsprocessen går arbetet vidare med att skapa nya livsmiljöer för hackspettar.Som vi flera gånger berättat om ställer naturen till det för Trafikverket och planerna på att bygga den nya Onsalavägen. Framför allt handlar det om några häckande par av gröngöling och mindre hackspett som håller till i dungarna just där vägen ska fram.

En av Trafikverkets lösningar är så kallad veteranisering. Det innebär helt enkelt att man här och var skadar träd och på så sätt skapar förutsättningar för hackspettar att hitta föda och nya boplatser. Man skyndar alltså på utvecklingen som man annars bara ser i äldre skogar.

Men varken länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen tycker att fåglarna skyddats tillräckligt. I stället kräver man att Trafikverket söker dispens från den så kallade Artskyddsförordningen. Men det är knepigt och inte helt självklart att man får, så Trafikverket har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen med förhoppning om att man där ska göra en annan bedömning.

Annars finns det alltså en risk att hackspettarna på allvar kan stoppa det gigantiska vägprojektet som planerats i decennier.

I väntan på besked från domstolen går arbetet vidare med projektet för att inte tappa tid om det väl blir klartecken.

 Så just nu klättrar ett gäng med brittiska arborister runt i träden med motorsågar i högsta hugg. Man ringbarkar träd så att kronan vissnar och trädet på kort tid angrips av svampar och insekter. På så vis bli de lockande för spettarna både som matställe och som ställe att hacka ett nytt bohål i.

– Mindre hackspett bygger nya bon nästan varje år, ofta i björk eller al, och det är lättare när de börjat multna, för hackspetten har inte så hård näbb. Det trivs också skalbaggar under barken som passar som föda, berättar Vikki Bengtsson, naturvårdskonsult på företaget Pro Natura som ansvarar för arbetet.

Gröngölingarna gillar ekar bättre. De har starkare näbbar och klarar det hårda träet. Det återanvänder också ibland sina bon. Men för att underlätta borrar arboristerna här och där upp konstgjorda hål som ska locka fåglarna att slå sig ner.

– Vi vill att de träden ska överleva, så här kan vi ringbarka halva stammen så att bara en del av ekkronan dör. Det gör det ljusare på marken runt omkring och det är bra för myrorna, som i sin tur blir mat för gröngölingen.

Vikki Bengtsson har jobbat med veteranisering i tjugo år, och skaffat sig massor av erfarenhet av hur man gör det på bästa sätt.

– Totalt handlar det om runt 1 000 träd. Det låter kanske mycket, men projektet sträcker sig ända fram till 2025, så att träden befinner sig i olika faser i veteranisering. Och det är flera områden.

Men varför inte bara holkar?

– Förutom att det blir mer mat till hackspettarna så här, så är hål i trädstammar mycket bättre som boplats. De håller en stabil temperatur som fåglarna gillar.

Läs mer Onsalavägen och hackspettarna.

Försening av vägen

SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter