NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Av Christina Wagner

Individ och familjeomsorgens sammanfattning av året hittills är ingen munter läsning. Svårighet att hitta personal, hög sjukfrånvaro och chefer som hoppar av har varit vardag för verksamheten som försöker vända utvecklingen.

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
Ivan Stipic, förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg. Foto: Catharina Fyrberg

Det är delårsbokslutet som presenterats på nämndmötet för individ- och familjeomsorg i september. Bokslutet inleds med vad som kallas ”händelser av betydelse”, där den nedåtgående spiralen beskrivs. Det har varit svårt att rekrytera personal på många verksamheter. Vikarieanvändningen gick upp med 18 procent första halvåret jämfört med året innan.
En anledning kan vara att man tidigare haft personal anställd i en bemanningspool, som tagits bort, men också att det behövs mer personal eftersom behoven blivit större när fler boenden öppnat i kommunen .
Flyttade semestrar
Sommarbemanningen löstes till stor del genom att erbjuda ersättning till ordinarie personal för att flytta sina semestrar. Kostnaden för detta är inte utvärderad ännu.
– Detta har ett antal strukturella orsaker. Dels så ser vi en postpandemisk effekt där många har valt att påbörja studier under pandemin och således inte tar vägen genom våra verksamheter för att få arbetserfarenhet, dels ser vi även ett minskande intresse för våra yrken hos yngre personer överlag. Ett arbete är sedan ett år tillbaka påbörjat i samverkan mellan sex olika förvaltningar och våra fackliga medparter för att skapa bästa förutsättningar för framtidens utbildning och arbete, säger Ivan Stipic, förvaltningschef för Individ och Familjeomsorg.
Vill ha kontinuitet
I delårsbokslutet står det att läsa att personalomsättningen är för hög i dagsläget, och att många faktorer bidrar.
– En viss personalomsättning är alltid naturlig men vi ser samtidigt att omsättningen senaste tiden har varit för hög då kontinuitet är bra för våra brukare och för planering av verksamheten, säger Stipic.
Antalet unika anställda som jobbat hos brukare med personlig assistans har ökat. Snittet per månad är 8,62, senast det låg över 8 personer var 2018.
– Detta är siffror som avser personlig assistans. Statistiken mellan 2020-2022 är kraftigt påverkad av de verksamhetsanpassningar som gjordes under pandemin varför dessa siffror inte är att anse som rättvisande. Till exempel så vidtog vi åtgärder för att minska smittspridningen genom att ta bort somliga aktiviteter främst under 2020 vilket i mångt minskade antalet unika anställda.
Chefer slutar
Samtidigt som det här minskar personalomsättningen, sedan 2020 slutar färre och färre anställda. Tvärtom är det däremot bland cheferna, chefsomsättningen ligger på 22 procent. Det påverkar hela organisationen både vad gäller arbetsmiljö och kvalitet, konstateras i bokslutet, och ett arbete har påbörjats för att förbättra chefernas förutsättningar.
– Att cirka var femte chef slutat under året och en ny tillträtt är att se som mycket. Samtidigt så har förvaltningen genomgått stora förändringar i form av effektiviseringar och ändrade arbetssätt och i förändringsprocesser som dessa är en högre chefsomsättning inte ovanlig. Nu ligger fokus på att konsolidera verksamheterna och förvaltningen, berättar Ivan Stipic.
Många sjuka
Sjukfrånvaron är också hög, de första fyra mån-aderna på 15,9 procent jämfört med 10,4 procent förra året. Sjuk-skriv-ningarna har minskat efter april månad, men är fortfarande högre än under 2021. Delårsbokslutet igen:
”Det är äldre medarbetare som står för den största ökningen av ohälsa vilket är uppmärksam-mat sedan tidigare. En arbetsgrupp är tillsatt i syfte att ta fram åtgärder för att öka hälsotalen. Gruppen består av medarbetare och chefer samt skyddsorganisation.”
– Under årets första månader var det många medarbetare drabbade av covid precis som i många av kommunens andra verksamheter vilket tillsammans med restriktionerna gav ett stort utfall på vår sjukfrånvaro, säger Stipic.
Mer övertidskostnader
Den höga sjukfrånvaron har medfört att verksamheten fått ökade kostnader för timanställda. Dessutom har kostnaden för övertid hos redan anställda ökat med tre miljoner kronor mellan 2021 och 2022.
– Detta är givetvis inte positivt då det är viktigt för våra medarbetare att få återhämtning. Vidare är vi även oroliga för de långsiktiga effekterna av covid och påverkan på arbetsmiljö, varför vi bevakar och bejakar frågan, avslutar Ivan Stipic.Aranäs slarvade bort segerchansen
HANDBOLL 2022-12-09 KL. 21:37
Premium

Aranäs slarvade bort segerchansen

Juligt med Elvis på teatern
KULTUR & NÖJE 2022-12-09 KL. 18:30
Premium

Juligt med Elvis på teatern

SENASTE TV-NYHETERNA

Aranäskaptenen öppnar för att det är sista säsongen
HANDBOLL 2022-12-09 KL. 10:13
Premium

Aranäskaptenen öppnar för att det är sista säsongen

Smycken stals vid möbelköp
BLÅLJUS 2022-12-09 KL. 09:00
Premium

Smycken stals vid möbelköp

"Man tappar förtroendet för människor"

Olycka stoppar tågtrafiken
BLÅLJUS 2022-12-09 KL. 07:30

Olycka stoppar tågtrafiken

Narkotikabeslag i Vallda – man häktad
NYHETER 2022-12-08 KL. 21:00

Narkotikabeslag i Vallda – man häktad

De ska styra kommunen
POLITIK 2022-12-08 KL. 19:00
Premium

De ska styra kommunen

Därför tar inte den rutinerade straffskytten straffarna
HANDBOLL 2022-12-08 KL. 16:30

Därför tar inte den rutinerade straffskytten straffarna

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-09 KL. 21:37
Aranäs slarvade bort segerchansen
Premium | KULTUR & NÖJE 2022-12-09 KL. 18:30
Juligt med Elvis på teatern
Premium | KRÖNIKOR 2022-12-09 KL. 15:00
Krönika: Blötläggningsdags

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.