NYHETER 2021-12-26 KL. 09:00

Ny parasit hos rävar i Kungsbacka

Av Elisabeth Däljemar

Dvärgbandmask – en tarmparasit som kan infektera både djur och människor – har hittats i avföring från en räv i Kungsbacka kommun. Nu uppmanas kommunens jägare att avmaska sina jakthundar oftare. Den som är ute mycket i skog och mark bör undvika att stoppa något i munnen utan att först tvätta händerna.

Ny parasit hos rävar i Kungsbacka

Det var i augusti som rävbajset som visat sig vara infekterat med dvärgbandmask hittades i Kungsbackaskogarna. Det är dock först nu analysen av avföringsprovet som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt – SVA – blivit färdig.
– Provet togs i augusti i närheten av Källåsberget och har nu analyserats med PCR vid SVA. Kungsbackaborna behöver generellt inte vidta några speciella åtgärder, men till exempel kan jakthundar i smittade områden behöva avmaskas oftare. Risken att bli sjuk är minimal och ingen behöver därför vara orolig. Att tvätta händerna innan man lagar mat och äter minskar risken för många olika slags smittor. På krisinformation.se finns väldigt många frågor om dvärgbandmasken besvarade, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog på SVA.
Dvärgbandmasken lever i första hand i tarmkanalen hos smågnagare och rävar. Men den kan även smitta hundar, vargar – och människor.
Rävar, hundar och vargar får i sig parasiten, som så vitt man känner till bara funnits i Sverige sedan 2010, genom att äta infekterade smågnagare. Dessa får i sin tur i sig parasiten genom att äta maskägg som spridits från framför allt rävar som har parasiten i sin avföring och i sin päls.
Hos räven, hunden och vargen ger parasiten inga sjukdomssymptom. Men hos gnagare ger dvärgbandmasken upphov till dödliga svulster i djurens inre organ.
Att människor smittas av dvärgbandmask är mycket ovanligt. Men då det sker ger parasiten samma symptom som hos gnagare. Främst är det i levern som masken bosätter sig och bildar svulster. Därifrån sprider sig parasiten sedan till kroppens övriga organ, som efter hand kollapsar – ett förlopp som kan få dödlig utgång.
Vid tidig upptäckt kan dvärgbandmasken behandlas framgångsrikt med maskmedel. Men hos människor tar det oftast 5-10 år innan symptom uppträder, och då är parasiten ofta redan väl etablerad hos sin värd.
Svulsterna dvärgbandmasken ger upphov till kan i vissa fall opereras bort. Men inte alltid.
Hur dvärgbandmasken kommit in i Sverige vet man inte. Klart är dock att den idag finns i minst fem av Sveriges 290 kommuner.
Smittspridningen är än så länge låg. Förekomsten av dvärgbandmask anses i samtliga kommuner där den konstaterats vara mycket lokal.
Men för att parasiten inte ska tillåtas växa sig för stark uppmanas jägare som jagar med hund att avmaska sina hundar oftare i områden där dvärgbandmasken förekommer.
Eftersom masken uteslutande tar sig in i kroppen via munnen är det också viktigt att de som rör sig mycket ute i skog och mark är noga med att tvätta händerna inför matlagning och måltider under och efter skogsutflykten.
Att som hundägare plocka upp sin hunds avföring, även vid rastning i skogen, kan också bidra till minskad smittspridning.
Den som plockar upp efter sin hund bör dock begränsa sig till att ta bort sin egen hunds avföring och helt undvika kontakt med främmande hundars bajs. Påsen med avföring ska kastas i en behållare för sopor som ska gå till förbränning.SENASTE TV-NYHETERNA

Träningsviljan ska ta Filippa till toppen
SPORT 2022-01-28 KL. 11:00

Träningsviljan ska ta Filippa till toppen

Prisade Margareta tänker utanför boxen
FAMILJ 2022-01-27 KL. 20:00

Prisade Margareta tänker utanför boxen

IT-strul – kommunen hotar med vite
NYHETER 2022-01-27 KL. 18:00

IT-strul – kommunen hotar med vite

Transportföretag köpte Ekenässkolan
NYHETER 2022-01-27 KL. 14:36

Transportföretag köpte Ekenässkolan

Elever ska vara på plats i skolorna
NYHETER 2022-01-27 KL. 12:00

Elever ska vara på plats i skolorna

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

En doft av thai i vinterrusket

En doft av thai i vinterrusket

Det är snöglopp och ruggigt och så långt ifrån den thailändska värmen man kan komma. Men mitt ute bland åkrarna i Myra finns en liten ljuspunkt – Wans thailändska gatukök som lockar långväga kunder.

-