NYHETER 2023-03-01 KL. 11:45

Nu är vägarbetet vid resecentrum igång

Av Eric Andersson

Trafiklösningen kring resecentrum ska förbättras. Nu har arbetet med ett bredda gång- och cykelbanan inletts.

Nu är vägarbetet vid resecentrum igång
Gång- och cykelbanan förbi stadshuset ska breddas. Foto: Eric Andersson

TV-klipp och nyheter

Norra Halland har tidigare berättat om trafikplanerna vid resecentrum. Det kommer bli trafikljus vid övergångsstället som ska underlätta för kollektivtrafiken. Varje timma avgår cirka 25 bussar från resecentrum och lika många anländer. Samtliga måste stanna varje gång någon ska gå över övergångsstället vilket gör att tid förloras. Först var planen att trafikljusen skulle vara på plats före jul, men nu blir det istället efter sommaren.

I samband med det förberedande arbetet för trafikljuset kommer även gång- och cykelbanan förbi stadshuset breddas. Det kommer bli separata gång- och cykelfiler där utrymme finns och cykelparkeringen vid övergångsstället ska byggas om. Det arbetet har nu inletts.

I ett senare skede kommer övergångsstället jämnas ut så det blir lättare att ta sig över med rullstol, barnvagn eller rullator. Det kommer även bli ett ledstråk för synskadade.

Hela projektet beräknas vara klart till hösten.


TV-klipp och nyheter

Målar med händerna
KONST 2024-04-17 KL. 19:00
Premium

Målar med händerna

BLÅLJUS 2024-04-17 KL. 12:45
Premium

"Jag är inte en kaninkokerska"

Kvinan åtalas för ofredande efter Tindermöte

Hackspettdispens för Onsalavägen
TRAFIK 2024-04-16 KL. 16:00
Premium

Hackspettdispens för Onsalavägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KONST 2024-04-17 KL. 19:00
Målar med händerna
Premium | NYHETER 2024-04-17 KL. 14:30
Får inte pengar för inställd resa

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse Kronér gör sin egen grej och bjuder in favoritartisterna till sköna kvällar på Tjolöholm.