NYHETER 2022-06-10 KL. 07:00

MP:s budget kretsar kring Agenda 2030

Av Christina Wagner


När Miljöpartiet i Kungsbacka presenterar sitt budgetförslag är tanken att klara de mål som FN:s medlemsländer tagit fram för att lösa klimatkrisen till 2030.

MP:s budget kretsar kring Agenda 2030
Maria Losman, Claes Rosander, Elisabeth Sahlsten och Jan Riise från Miljöpartiet. Arkivfoto: Norra Halland

Miljöpartiet utgår från Alliansens budgetförslag, men föreslår en del justeringar.
24 miljoner ska tas ifrån vad partiet beskriver som insatser som hindrar kommunen att nå målen i Agenda 2030. Det gäller dels omdisponering från vägar till gång- och cykelvägar och bevarade grönområden på 20 miljoner. Även fyra miljoner från näringslivsenheten ska istället fördelas på miljö- och hälsoskydd samt byggnadsnämnden. Därutöver ska 250 000 kronor tas från för- och grundskolas arbetsutskott och användas direkt i skolverksamheten.

Extra satsningar
Partiet vill satsa extra på löner i kommunens skolor och i vård- och omsorg (50 miljoner) samt på energieffektiviseringar (25 miljoner). En vattenförvaltningsstrateg ska få kosta en miljon kronor och externa köp av boendeplatser för Individ- och familjeomsorgen 10 miljoner. Dessutom ska fritidskort i kollektivtrafiken erbjudas åk 6 till 9 för 12 miljoner kronor.
Sammanlagt rör det sig om 98 miljoner i satsningar som ska finansieras genom att använda delar av beräknat resultat på 132 miljoner kronor. Skattesatsen är densamma som i majoritetens budget, 21,33.

Utifrån Agenda 2030
Miljöpartiet beskriver åtgärderna i kommunen utifrån de 17 målen i Agenda 2030. Fattiga familjer i Kungsbacka ska till exempel stöttas genom program och systematiska strategier, jordbruksmark ska bevaras och partiet föreslår insatser för folkhälsan och sociala investeringar för att förebygga ohälsa. Andra åtgärder är utvecklad elevhälsa och en ändring av finansieringsmodellen för skolor och skolskjutsar.
Mer konkret vill partiet till exempel utveckla vattenskyddsområdet Fjärås Bräcka till att omfatta hela Lygnern, och minska energiförbrukningen med 50 procent fram till 2030 med delmål för varje år. Andra utvecklingsområden är biogas och en ökad andel ekologisk mat till 40 procent.
SENASTE TV-NYHETERNA

Risk för ras – vägsträcka måste flyttas
NYHETER 2023-05-30 KL. 07:42
Premium

Risk för ras – vägsträcka måste flyttas

Sjönära villa mest uppmärksammad
KULTUR & NÖJE 2023-05-29 KL. 20:00
Premium

Sjönära villa mest uppmärksammad

Konstnärer ställer ut vid Tjolöholm i sommar
NYHETER 2023-05-29 KL. 18:00

Konstnärer ställer ut vid Tjolöholm i sommar

Sjuka träd ska fällas vid Stadshuset
NYHETER 2023-05-29 KL. 14:00

Sjuka träd ska fällas vid Stadshuset

Butikslokaler till salu i centrala Kungsbacka
NYHETER 2023-05-29 KL. 11:45
Premium

Butikslokaler till salu i centrala Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Dyrare pendla till övriga Halland

Dyrare pendla till övriga Halland

Från i april gjorde Hallandstrafiken om zonsystemet kraftigt. Det innebar en förenkling och billigare resor för många hallänningar. Men för kungsbackabor som pendlar söderut kan det bli tusentals kronor dyrare varje år.