NYHETER 2022-06-29 KL. 06:40

Kungsbacka ska bli mer tillgängligt

Av Anton Lorentzson

2007 togs det senast fram en tillgänglighetsplan för centrala Kungsbacka. Nu har en ny, uppdaterad tillgänglighetsplan tagits fram och ska gälla för hela staden. Den ska fungera som en mall i stadens projekt för att ge en tillgänglig utomhusmiljö för alla stadens invånare.
– Det här blir en vägledning som vi kan använda oss av när vi utformar nya miljöer, säger Emir Halalkic, verksamhetschef för Trafik och utemiljö.

Kungsbacka ska bli mer tillgängligt
Foto: John Skoglund

Kungsbacka kommer bli ännu mer tillgängligt i framtiden. 2017 fick förvaltningen för Teknik i uppdrag att uppdatera tillgänglighetsplanen till att gälla för hela Kungsbacka stad och inte bara centrum.

– I och med kommunens intention att växa så måste vi hänga med och se över att allt nytt vi bygger blir tillgängligt. Staden växer mest i ytterkanterna och vi måste få ihop helheten. Det kommer sig ganska naturligt när staden blir geografiskt större, säger Emir Halalkic.

Riktlinjer
En ny och uppdaterad tillgänglighetsplan har tagits fram för att skapa en tillgänglig utomhusmiljö som ska fungera för alla.
Olika riktlinjer har tagits fram på hur utomhusmiljöer ska utformas i linje med plan- och bygglagen och Boverkets gällande föreskrifter och regelverk. Planen ska fungera som en vägledning i stadens kommande projekt.

– Syftet med planen är att vi kan ha ett samlat dokument att förhålla oss till när vi planerar olika projekt i kommunen. En manual över hur man ska tänka för att tillgodose att staden ska fungera för alla, säger Emir Halalkic.

Höjda krav
I dokumentet ”Målbild och riktlinjer för tillgängliga utomhusmiljöer” finns det detaljerade utformningsprinciper för bland annat gångytor, hållplatser och övergångsställen.

– När det gäller till exempel övergångsställen så ska det finnas två olika nivåer på kantsten. En del ska vara upphöjd för att personer med en synnedsättning ska kunna känna med sin käpp. På den andra delen ska man kunna ta sin rullator eller rullstol utan problem. Det är bara ett av många exempel på enkelt avhjälpta hinder, som det kallas, säger Emir Halalkic.

Kraven på tillgänglighet har ökat de senaste tio åren. Det vill man nu fånga upp i och med den nya planen.

– Alla har inte samma förutsättningar, men kommunen och staden är till för alla. Vi ska skapa en stad som fungerar för alla, oavsett om man har till exempel rullator eller är synskadad. Staden ska vara tillgänglig för alla, säger Halalkic.

Åtgärdsplan
Nästa steg blir att identifiera brister och hinder för att sedan ta fram en åtgärdsplan. Innan dess finns det ingen budget.

– Först måste man inventera platser och se vad det handlar om för brister. När vi tar fram åtgärdsplanen så kommer det också en siffra, säger Emir Halalkic.

Läs mer:
Bra och dåliga gångpassager i Kungsbacka

FAKTA
Enkelt avhjälpta hinder
Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till för att en plats eller lokal ska vara tillgänglig. Det handlar om mindre åtgärder som kan utföras utan större kostnad och tid.


SENASTE TV-NYHETERNA

Valet 2022: Så tycker partierna om bostadsfrågor
POLITIK 2022-08-19 KL. 09:00

Valet 2022: Så tycker partierna om bostadsfrågor

Snart börjar förskolebygget
NYHETER 2022-08-19 KL. 07:36

Snart börjar förskolebygget

50 miljoner satsas i Frillesås – plats för 160 barn

Medmänsklig jubilar firar 30 år
NYHETER 2022-08-18 KL. 20:00

Medmänsklig jubilar firar 30 år

MP vill ha kommunalt artansvar
POLITIK 2022-08-18 KL. 18:00

MP vill ha kommunalt artansvar

Snart dags att rösta - så gick det 2018
NYHETER 2022-08-18 KL. 12:20

Snart dags att rösta - så gick det 2018

Bergands EM är över för denna gången
SPORT 2022-08-18 KL. 11:00

Bergands EM är över för denna gången

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-08-19 KL. 15:15
City vände och vann

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Kungsbacka har blivit ett riktigt fäste för ungdomar som kör mopedbil. Mest av allt är det möjligheten att kunna ta sig fram som lockar.