NYHETER 2022-06-16 KL. 15:00

Inga pengar till järnvägen från regeringen

Av Christina Forlin

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor, men inga pengar hamnar i Kungsbacka.

Inga pengar till järnvägen från regeringen
"Behoven och bristerna kvarstår, vi väntar bara på finansieringen", säger Agneta Nordström, specialist på infrastruktur på Kungsbacka kommun. Arkivfoto: Norra Halland

Satsningen på infrastruktur berör stora delar av landet, men kommer inte vägar och järnvägar i norra Halland till del.
I Trafikverkets planförslag som presenterades i början av december förra året stod det klart att Kungsbacka kommun skulle kamma hem noll om det gick igenom. Regeringen hade kunnat ändra på förslaget men väljer att inte göra det vad gäller Kungsbackatrakten.
– Vi hade inte så stora förhoppningar eftersom Kungsbacka inte var med i Trafikverket planförslag men det är synd, säger Agneta Nordström, specialist på infrastruktur på Kungsbacka kommun.
– Tyvärr är inte förbigångsspåret i Lekarekulle med heller, det skulle underlättat framtida satsningar på pendeltåg mellan Varberg och Göteborg.

Bristerna kvar
Enligt Agneta Nordström behöver vi satsa fullt ut på tåget.
– Behoven och bristerna kvarstår, vi väntar bara på finansieringen, nu blir det inte för 2033 så nu står hoppet till nästa infratrukturplan, säger hon.
– För att klara tillväxten för arbetsmarknadsregionen måste järnvägen utvecklas.
Agneta Nordström har också tidigare poängterat att framförallt en av plattformarna på Kungsbacka station är i stort behov av åtgärder.
Men enligt Trafikverket är det inte aktuellt med någon stor ombyggnad just nu, däremot planeras mindre underhållsåtgärder på plattformen under året.Satsning på infrastruktur
Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor. Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. De 799 miljarderna fördelas på följande sätt:
• 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar,
• 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och
• 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.
I västra Sverige satsar regeringen bland annat på ny stambana mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan samt bygger om bangården på Halmstad central.SENASTE TV-NYHETERNA

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten
NYHETER 2022-07-06 KL. 09:21

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Fullt utvecklad brand i villa
NYHETER 2022-07-05 KL. 19:50

Fullt utvecklad brand i villa

Lärare överklagar beslut om kyrkan
NYHETER 2022-07-05 KL. 15:15

Lärare överklagar beslut om kyrkan

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:00

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.