NYHETER 2022-09-19 KL. 06:59

Inga brister i vården enligt kommunen

Av Christina Wagner

Efter kommunens och regionens svar om pappans vård väljer IVO att avsluta ärendet och inte göra någon tillsyn i nuläget. De verksamheter som varit inkopplade har själva utrett sina ageranden.

Inga brister i vården enligt kommunen
90-åringens mediciner justerades under hans sista tid vid livet. IVo ser inte någon anledning att driva ärendet vidare. Foto: Pixabay.

Kungsbacka kommun har i sitt svar till IVO och till dottern bett om ursäkt för det inträffade. De konstaterar att "samtliga som varit i kontakt med din pappa framför att de önskar att de hade sett tecken eller fått indikationer på det försämrade hälsotillståndet."

Pappan beskrivs som en uppegående person som ville klara sig själv. Det finns dokumenterade tillfällen där pappan avböjt besök eller avböjt hjälp med maten. "Det har inte lämnats någon information till hemtjänstgruppen om översyn kring matintaget eller att påminna den enskilde om att äta".
Pappan har upplevts som pigg, förutom de två sista dagarna i livet. Efter sjukhusbesöket den 10 april, en vecka innan pappan dog, har ingen av instanserna har fått indikationer på att något föranledde mer åtgärder eller ny vårdplanering.

Vård- och omsorgsförvaltningen hänvisar i första hand ansvaret för vård, behandling och uppföljning av njursvikten till Region Halland, alltså till sjukhuset. "En kommun ska erbjuda hälso- och sjukvård till patienter som är inskrivna i hemsjukvården men får inte erbjuda hälso- och sjukvård som läkare ansvarar för."
Förvaltningen kan inte påvisa några brister i den vård och omsorg som utförts eller i de kontakter som varit under perioden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska på förvaltningen för vård- och omsorg konstaterar att det finns två ansvariga huvudmän, förvaltningen och Region Halland. I samband med utredningen upprättade Vård- och omsorg en vårdkedjeavvikelse, för att utreda om uppgifter som sjukhuset haft kring pappans vård inte lämnats till kommunen. Region Halland svarar att det inte funnits brister.

De har också gjort en vårdkedjeavvikelse till Capio Husläkarna, pappans vårdcentral. Frågeställningen var om ansvarig läkare bedömer att tillräcklig vård, uppföljning och behandling har skett. Capio skulle också ge svar på om några instruktioner eller ordinationer borde givits till kommunens hälso- och sjukvård utifrån hälsotillståndet, och då främst med anledning av den akuta njursvikt som uppstått på akuten i Varberg. Läkaren svarar att man efter den 10 april justerade pappans mediciner, och att han satte in läkemedel enligt gällande ordination. Han gav kommunsköterskan rådet att ta blodtryck och återkoppla till vårdcentalen. Efter att pappan hamnade på sjukhuset igen med njursvikt anses "hög ålder tillsammans med multisjuklighet och grav kärlsjukdom vara orsaken till den akuta försämringen".SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter