NYHETER 2020-04-22 KL. 15:00

Hackspettar i domstolen igen

Nu har hackspettarna nått högsta instans. Miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för att avgöra om Trafikverkets miljöåtgärder räcker.

Hackspettar i domstolen igen
Trots domstolsprocessen går arbetet vidare med att skapa nya livsmiljöer för hackspettar.Tvisten om nya Onsalavägen är som en TV-serie inne på femte säsongen (en del skulle säga 55:e).

Målet gäller om bygget tar hänsyn till livsvillkoren för olika hotade arter i området.

Om man inte klarar det, måste Trafikverket begära dispens från artskyddsförordningen, vilket riskerar att hindra eller försena projektet ytterligare.

Länsstyrelsen godkände Trafikverkets åtgärder när det gäller groddjur och fladdermöss, men inte när det gäller hackspettar. Där krävs det dispens, anser Länsstyrelsen.

Skarp kritik


Beslutet överklagade av både Trafikverket och olika intressenter på Onsalahalvön. Mark- och miljödomstolen gav naturvännerna rätt.

Enligt domstolen räcker inte Trafikverkets utredningar och åtgärder för något av de hotade djuren.  Kritiken är skarp:

“För fåglar och fladdermöss saknas helt konkreta förslag som säkerställer kontinuerlig ekologisk funktionalitet trots att platser för fortplantning och vila både försämras och förstörs genom anläggande och drift av anmäld väg”.

Trafikverket valde att köra frågan i botten och överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså gett prövningstillstånd.

Försenas


Men processen innebär alltså inte att vägbygget är stoppat. Skulle Trafikverket få nej även i högsta instans krävs däremot fler utredningar och en begäran om dispens från artskyddsförordningen, och nya rättsliga processer som kan överklagas.

Någon byggstart före 2022 är inte att räkna med.

 

 

 

 

 

 

SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter