NYHETER 2022-04-19 KL. 06:40

Fyra badplatser får den sämsta klassningen

Av Anton Lorentzson

Fyra av kommunens badplatser får klassningen dålig, vilket är den sämsta av fyra klassningar, när det kommer till kvaliteten på badvattnet. Nio badplatser får den högsta klassningen, utmärkt. Provtagningen av badvattnet de fyra senaste säsongerna ligger till grund för klassifikationen.

Fyra badplatser får den sämsta klassningen
Fyra av kommunens badplatser får klassningen dålig, den sämsta, när det kommer till badvattenkvaliteten. Smarholmen, på bilden, får den näst sämsta, tillfredsställande. Arkivfoto: Norra Halland

– Fyra badplatser och dess badvattenkvalitet får klassningen dålig, konstaterar Annelie Lindgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, på Kungsbacka kommun.

De fyra badplatserna hon pratar om är Lerkil, Sörvik, Hanhals Holme och Gårda Brygga (den södra stranden). Provtagningen av badvattenskvaliteten under de fyra senaste badsäsongerna ligger till grund för beslutet. Alla fyra provtagningar har inte varit dåliga, men den som gjordes i augusti förra året visade extremt höga halter av bakterierna Escherichia coli och intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och djur.

– Får man till exempel en kallsup och får in dessa bakterier via sin mun kan man bli dålig i magen, beroende på hur mycket man får i sig, säger Annelie Lindgren.

På de fyra badplatserna kommer skyltar sättas upp som avråder från bad. Detta gjordes även förra året, men då var skyltarna så små att många inte såg dem eller helt enkelt inte brydde sig.

– Det som kommer bli bättre i år är att vi kommer ha information intill skyltarna på respektive badplats om aktuell klassning. Där kommer det stå mer om vad klassningen innebär och mer bakgrundsinformation till klassningen. Det kommer vara mer tydlighet och skyltarna finns på nya tavlor med plexiglas, säger Lindgren.

När badvattenkvaliteten visar på så höga nivåer av bakterier, som det gjorde i augusti, så finns det krav på att utreda varför. Det är något som kommunen just nu håller på med, men än så länge finns det inga svar.

– Utredningen pågår, men vi vet inte vad som orsakat dessa föroreningar i dagsläget. Skulle vi hitta var föroreningen kommer ifrån så kommer vi göra vad vi kan för att det inte ska hända igen.

Är ni oroliga för att det kommer var lika höga halter i år igen?
–Till viss del kanske, men de tidigare provtagningarna har visat på betydligt lägre halter än just augusti 2021. Klassningen görs utifrån en sammanvägning av de fyra föregående badsäsongernas provresultat. De flesta prover som tagits på dessa stränder de senaste 4 åren har varit bra och att det endast var i augusti som vattnet visade sig innehålla extremt höga bakteriehalter. Halterna gick ner till normala efter ett par dagar, säger hon.

Väder, såsom kraftigt regn, kan påverka. Regnet kan spola ut djuravföring och annat bakteriebärande i vattnet.

– Det kan påverka, men vi vet inte om det är hela förklaringen. Men man bör undvika att bada vid dessa badplatser om det till exempel har regnat kraftigt, säger Annelie Lindgren.

Berörda badklubbar har fått brev angående den nya klassningen. Miljö- och hälsoskydd har också bjudit in till ett digitalt informationsmöte. Mötet ska hållas den 27 april och där de ska ge mer ingående information angående den nya klassningen och vad det innebär.

Fakta: Badplatsernas klassning efter badvattnets kvalitet.
Utmärkt: Örsviken, Särö Västerskog, Vallda Sandö, Röda Holme, Utholmen, Tjolöholm, Gårda Brygga (norra delen), Vallersvik, Torstensvik
Bra: Krokvik/Kuggavik
Tillsfredställande: Smarholmen, Rågelund
Dålig: Lerkil, Sörvik, Gårda Brygga (södra stranden), Hanhals Holme


SENASTE TV-NYHETERNA

Skogsbrand kan ha varit anlagd
NYHETER 2022-05-20 KL. 18:59

Skogsbrand kan ha varit anlagd

Stöttar film, böcker och konstnärer
KULTUR & NÖJE 2022-05-20 KL. 16:00

Stöttar film, böcker och konstnärer

Svampexkursion i Gäddevik
NYHETER 2022-05-20 KL. 14:00

Svampexkursion i Gäddevik

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor
NYHETER 2022-05-20 KL. 11:30

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor

Här kan flyktingar från Ukraina mötas
NYHETER 2022-05-20 KL. 08:00

Här kan flyktingar från Ukraina mötas

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day
NYHETER 2022-05-19 KL. 18:30

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day

”Alla trädgårdar är unika nästan, det är det som är så roligt”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.