NYHETER 2023-03-22 KL. 11:45

Enkät ska leda till färre kränkningar på Åsaskolan

Av Anton Lorentzson

Rutiner vid kränkningsanmälningar har vid tillfällen brustit på Åsaskolans F-3. Nu vill man säkerställa att rutinerna säkras. Eleverna i F-3:an ska också få fylla i en trygghetsenkät där svaren analyseras för att åtgärda misstänkta kränkningar.

Enkät ska leda till färre kränkningar på Åsaskolan
Rektor för F-3 på Åsaskolan, Maria Sjöström. Elever ska få svara på en trygghetsenkät och utifrån svaren kommer åtgärder tas för misstänkta kränkningar. Montage: Arkiv och privat

TV-klipp och nyheter

"I elevhälsan har inkommande kränkningsanmälningar sammanställts och utvärderats, med syfte att tillsammans med organisationens förutsättningar kartlägga åtgärder för att säkerställa att skolans rutiner kring arbetet med misstänkta kränkningar är kända för all personal".
Så börjar Maria Sjöström, rektor Åsaskolan F-3, sin lägesrapport angående brister i rutinerna kring kränkningsanmälningar. Rutiner och strukturer har inte varit välfungerande sedan en tid tillbaka.
– Att få in själva kränkningsanmälan, rent blankettmässigt är ett av problemen. En annan del är när vikarier kliver in, som kanske inte har koll på rutinerna. Vi ska införa en vikariepärm där rutinerna står nedskrivna och det ska bli tydligare riktlinjer, så att man känner sig trygg i rutinerna, säger Maria Sjöström.

Omkring 95 procent av eleverna i F-3 går också på fritidshemmet. Där arbetas det inte på samma sätt som i klassrummen och en av bristerna är att kommunikation har skett med ansvarig mentor för klassen istället för personalen inom fritidshemmet.
– Det är inte så att det är jättestora brister, men vi har jobbat för att det ska bli mer muntligt. Att man helt enkelt pratar med varandra om vad som har hänt så att alla har koll. Det här är liksom allas ansvar som jobbar på skolan, säger Maria Sjöström.

Nästa planerade åtgärd är att alla elever ska få svara på en trygghetsenkät. Enkäten kommer vara utformad utifrån eleverna kognitiva förmåga.
– Trygghetsenkäterna har vi arbetat med tidigare. Men nu vill vi göra den ännu mer adekvat och tydlig för eleverna. Det kan vara genom att rita, klicka på en bild eller göra det muntligt. Materialet kan ge ett enormt underlag för vidare arbete.
Vilken typ av vidare arbete?
– Man kan hitta flera olika mönster i elevernas svar. Kanske finns det en speciell plats på skolan där elever upplever kränkningar, på skolgården kanske. Utifrån dessa mönster kan vi titta på åtgärder och se vad vi kan göra, säger Maria Sjöström.

Rektorn kan såklart inte gå in på enskilda fall av kränkningar. Men rent generellt kan kränkningsanmälningarna handla om till exempel elaka ord, eller en knuff.
– Det kan vara en lek som går överstyr. Någon kanske blir arg och säger något. Det kanske inte är riktat mot någon särskild men någon kan känna sig träffad. Då har vi alltid uppföljningssamtal med den som känner sig utsatt och med den som utsatt, säger hon och fortsätter:
– Det är värdegrundsarbete det handlar om och det är det viktigaste. Vi pratar här om de allra yngsta eleverna och det är mycket känslor. Vi har lärt oss att handskas med våra känslor men det har inte de yngsta eleverna. Som när förälskelsen blommar bland eleverna, tex. när någon bara måste få visa vad hen känner och det inte är besvarat, då kan upplevd kränkning vara en puss som blir "äckligt" enligt den som blir utsatt eller en hård kram som upplevs som fasthållning.

Trygghetsenkäten är i stort sett utformad. Nu ska eleverna svara på den och sedan fortsätter arbetet därifrån.


Krav på ersättning efter strömavbrottet
JOBB & PENGAR 2024-06-19 KL. 11:45
Premium

Krav på ersättning efter strömavbrottet

Kritiken fortsatt hård mot Ellevio

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka har flest avbrott
NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Premium

Kungsbacka har flest avbrott

Ett otursår hävdar Ellevios presschef

Nytt namn efter 70 år
KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Premium

Nytt namn efter 70 år

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet
NYHETER 2024-06-18 KL. 18:30
Premium

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet

Det visar de preliminära betygsresultatet från Kungsbackas grundskolor

Stopp i tågtrafiken
TRAFIK 2024-06-18 KL. 14:07

Stopp i tågtrafiken

Solig midsommar väntas
NYHETER 2024-06-18 KL. 09:00
Premium

Solig midsommar väntas

Salta hav och söta sjöar
KULTUR & NÖJE 2024-06-17 KL. 19:30
Premium

Salta hav och söta sjöar

– för badkrukor och sälar

Res med sommarbiljett
NYHETER 2024-06-17 KL. 14:00

Res med sommarbiljett

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Kungsbacka har flest avbrott
Premium | KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Nytt namn efter 70 år
Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 07:00
Man från kommunen fälls för mutor
TRAFIK 2024-06-18 KL. 14:07
Stopp i tågtrafiken

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén är känd från en mängd tv-serier, filmer och föreställningar. Sedan några år tillbaka har hon gått in i ett författarskap om sitt älskade Särö och familjerna hon växte upp med. Hon har tagit reda på historiska fakta för att binda samman platsen och människorna över generationer.