NYHETER 2022-09-21 KL. 07:00

Dyr el gör att nätbolagen höjer avgift

Av Christina Forlin

Att det blir högre elräkningar framöver känner nog de flesta till. Även elnätbolag som Ellevio påverkas av ett stigande elpris. Nu vill man att statliga Svenska kraftnät ska ta bort stamnätsavgiften.

Dyr el gör att nätbolagen höjer avgift
Högre kostnader för elöverföring väntas. Foto: Pixabay

SENASTE TV-NYHETERNA

Hur mycket det skulle betyda för enskilda kundernas elräkningar är svårt att säga exakt.
– Men det är ett enkelt sätt att kompensera för våra högre kostnader, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio.
Ellevio som sysslar med distribution och överföring av el påverkas nämligen stort när priset per kilowattimme stiger.
– Det många inte känner till är att nätbolagen är en av de största elkunderna, säger Henrik Bergström.
– Vid all överföring av el uppstår förluster. När elen transporteras alstras värme i ledningar och transformatorer, och enligt regleringen måste elnätsbolagen ersätta bortfallet genom att köpa motsvarande mängd el. Mellan sju och åtta procent av all el i Sverige köps av elnätsbolagen, cirka 10 terawattimmar av totalt 140.

Avgifterna höjs
Ett högt elpris leder därför till högre kostnader för elnätsbolagen som nu planerar att höja elnätsavgifterna för sina kunder. I södra Sverige handlar det om mellan tio och trettio procent.
Ellevio vill därför, tillsammans med andra elnätsbolag, att Svenska kraftnät ska ta bort stamnätsavgiften, vilket framkom i en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Nyheter. På så vis kan man snabbt sänka kostnaderna för elnätsbolagen och därmed mildra konsekvenserna för kunderna. Det finns en pott med pengar som kan användas direkt, den som kallas flaskhalsintäkter och som Svenska kraftnät förfogar över.
Den tidigare regeringen föreslog nyligen ett högkostnadsskydd där 45 av de totalt 90 miljarder som finns i flaskhalsintäkter skulle kunna användas. På vilket sätt är under utredning men Ellevio anser att en del av de pengarna skulle kunna hjälpa till med att sänka stamnätsavgifterna.
– Det skulle röra sig om kanske sex till sju miljarder och motverka den snabba kostnadsutvecklingen, säger Henrik Bergström.

Tufft läge
Hur elförsörjningen i Kungsbackatrakten blir i vinter vill inte Henrik Bergström uttala sig om.
– Det är egentligen Svenska kraftnäts sak att svara på. Men oavsett vad man tycker om kärnkraft så blir vi väldigt sårbara när vi har färre reaktorer. Det är ett tufft läge.

Fakta:
Svenska kraftnät står för stamnätet i Sverige och överföring av el till regionnät och lokalnät.
Flaskhalsintäkter uppkommer vid överföring av el mellan olika elprisområden, och tillfaller Svenska kraftnät. De ska gå till investering och underhåll av elnätet.


SENASTE TV-NYHETERNA

Äntligen – nu har de tagit studenten!
NYHETER 2023-06-08 KL. 14:37

Äntligen – nu har de tagit studenten!

Se bildspel och film från firandet

Över 100 miljoner satsas på reningsverk
NYHETER 2023-06-08 KL. 11:45
Premium

Över 100 miljoner satsas på reningsverk

Budgeten har skrivits upp med 50 miljoner

S nya förslag – arbetsskor till alla inom vården
NYHETER 2023-06-08 KL. 10:15
Premium

S nya förslag – arbetsskor till alla inom vården

Klart: Här placeras det nya jättebatteriet
NYHETER 2023-06-08 KL. 08:20

Klart: Här placeras det nya jättebatteriet

Elisabeth om allra första dagen på Kungsmässan
FAMILJ 2023-06-07 KL. 21:00
Premium

Elisabeth om allra första dagen på Kungsmässan

Långläsning: Klubbikonerna tar farväl av HK Aranäs
HANDBOLL 2023-06-07 KL. 19:30
Premium

Långläsning: Klubbikonerna tar farväl av HK Aranäs

Fler nyheter