NYHETER 2022-05-05 KL. 06:40

Bygglov har betat av hela kön

Av Kristian Alm

Gång på gång har det blivit bakslag och irritationen bland medborgarna har varit stor. Men nu är bygglovskön borta.
– Vi firade med tårta på senaste nämnden, säger bygglovschef Hanna Ståhl.

Bygglov har betat av hela kön

SENASTE TV-NYHETERNA

Det är en luttrad bygglovschef som visar upp statistiken för hur man jobbat bort ”bygglovsskulden” det senaste halvåret.
– Idag har alla ansökningar en handläggare och handläggningstiden för 2022 är i genomsnitt 4,7 veckor för ett bygglov. I april håller vi en mediantid på 3 veckor, säger Hanna Ståhl.
Hon har haft jobbet i fem år, och menar att det varit en lång process att ”städa” i rutiner och införa ett effektivare system.
– Det handlar inte om personalen, den är kunnig, men vi behövde skruva på våra processer och utnyttja de digitala hjälpmedel som finns idag.

Tungt lass
Hon ärvde också ett tungt lass. Som vi berättat många gånger gjorde JO våren 2016 en ”razzia” på bygglov och upptäckte att det fanns tusentals ärenden som inte gick att se om de var färdigbehandlade.
Dessutom hade 700 anmälningar om misstänkta svartbyggen bara lagts åt sidan.
Så parallellt med det ordinarie arbetet fick nu förvaltningen börja ta sig igenom ärende efter ärende och formellt kontrollera att det inte var något som släpade.
Det tog fyra år.
Svartbyggekön, där man ännu inte riktigt är ikapp, innebar dessutom att flera ärenden till anmälarnas ilska preskriberades eftersom det gått mer än tio år.

Var ikapp
Våren 2019 var man trots det ikapp med de nya bygglovsärendena, och klarade med marginal lagkravet på tio veckor.
På hösten infördes ett nytt datorsystem för hanteringen. Det gör att man lättare kan följa ärendet, och automatiserar processen. En bra idé, men det strulade en del och handläggningstiderna växte igen.
Återigen fick man arbeta ikapp en ”bygglovsskuld”.
Så kom pandemin. Kungsbacka-borna, som även i vanliga fall är flitiga byggare, gick bärsärk och ansökningarna forsade in. Det fanns ingen chans att med ordinarie personal hinna med, och bristen på bygglovshandläggare gjorde (och gör) att de inte är så lätt att snabbt nyanställa.
I höstas fick bygglov i alla fall förstärkning av egen personal och flera bemanningshandläggare, och började beta av kön från två håll.
– Vi beslöt att våra ordinarie handläggare skulle ta alla nya ärenden – kön skulle inte få växa igen. Konsulterna betade av de gamla ärendena. Lite orättvist blev det, för de gamla ärendena tog längre tid, men vi såg ingen annan bra lösning, säger Hanna Ståhl.
Och nu, ett halvår senare, är man alltså i kapp. Inget ärende väntar på handläggare. När det gäller bygglovskön känner sig bygglovschefen ganska trygg, men det är lite skakigare med det som kallas förhandsbesked.
– De ligger oftast utanför detaljplaner och tar alltid längre tid att handlägga än bygglov, eftersom det är fler saker som vi måste utreda innan vi kan svara på om det är lämpligt att bygga på platsen eller inte.
Demokrati tar också tid.
– I Kungsbacka måste alla förslag till avslag behandlas i nämnden. Det ger större insyn, men också att det kan gå flera extra veckor innan beslutet fattas.
Hanna Ståhl är kritisk mot Plan- och bygglagen, som hon menar är onödigt snårig.
– Tanken måste väl vara att den som söker bygglov ska kunna begripa vad som krävs. Så är det inte i dag. En ändring av lagen är på gång, men det finns inget beslut om det än, så det tar i alla fall något år innan den kan träda i kraft, skulle jag tro.
Hur säker är du på att ni har läget under kontroll nu?
– Om ingen ny pandemi kommer, så... Men sen kommer vi få att vara beredda att ta in bemanningshandläggare för att ha som ”gummiband” vid toppar.
Ni är inte helt ikapp med anmälningar om svartbyggen?
– Nej, men av de 700 vi hade 2016 finns det bara 18 kvar som vi inte har börjat med.
Då preskriberas en del?
– Det finns ett ärende från 2009 som vi inte har börjat med än, tre från 2011 och fyra från 2012. Efter tio år kan vi inte tvinga bort något. Däremot kräva att man söker lov för det man har gjort, om vi ser att man kan få lov.

Förtroende
Nu återstår en på sätt och vis ännu svårare uppgift: Att återfå invånarnas förtroende. Bygglov får lågt betyg överallt i landet, och till en del handlar väl det om att de som får nej inte blir så entusiastiska.
Men Kungsbacka har länge legat rekordlågt, och sämst i Halland.
– Om man granskar siffrorna så är handläggningstiden den viktigaste parametern. Så där hoppas jag vi får effekt nu. Men sen gäller det också bemötandet.
– I vårt nya arbetssätt får man direkt en handläggare, och har sen den personen under hela ärendet. Det blir effektivare, och lättare att ställa frågor och kunna förklara vad som krävs för att bygglovet ska kunna godkännas.
Du har ett utsatt jobb. Hur känns det?
– Jag tycker inte det är så farligt. Och jag gillar när jag lyckas förklara för dem som ringer hur processen ser ut, och kanske få dem att förstå varför det tar tid eller varför det blev ett avslag.Fakta 2021
Totalt kom det in 2100 ärenden (bygglov, förhandsbesked, tillsyn, anmälningsärenden som attefallare)


Bygglov
52 negativa
895 positiva
111 tog tillbaka sin ansökan
43 avvisade (saknade handlingar)
Totalt 1 101 bygglov ut.


Förhandsbesked
91 negativa
39 positiva
39 tog tillbaka sin ansökan
5 avvisade
Totalt 174 FH ut.
SENASTE TV-NYHETERNA

TV: Se studenternas härliga avslutning
NYHETER 2023-06-08 KL. 13:48

TV: Se studenternas härliga avslutning

Över 100 miljoner satsas på reningsverk
NYHETER 2023-06-08 KL. 11:45
Premium

Över 100 miljoner satsas på reningsverk

Budgeten har skrivits upp med 50 miljoner

Jönssons fullträff – slog till på SM
SPORT 2023-06-08 KL. 11:00
Premium

Jönssons fullträff – slog till på SM

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola
NYHETER 2023-06-08 KL. 09:30

Lärare lämnar tjänst efter stöld från skola

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända
MILJÖ 2023-06-08 KL. 07:00
Premium

Ny mätmetod gör baden i Kungsbacka godkända

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp
JOBB & PENGAR 2023-06-07 KL. 20:00

Honungskafé nästa steg för paret i Dotetorp

Fler nyheter