NYHETER 2022-08-09 KL. 07:00

Bättre liv med jobb på distans

Av Christina Nordwall

Bättre fokus, mer livskvalitet och mindre stress. Det upplever många av kommunens medarbetare att distansarbetet under pandemin medfört. Men det beror också på arbetsuppgifter och vilken förvaltning det handlar om.

Bättre liv med jobb på distans

Alla har inte haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin men för många av dem som haft möjlighet verkar fördelarna överväga. Det visar en enkät som skickades ut till ett urval av Kungsbacka kommuns medarbetare i mars 2021 under en period med rådande pandemirestriktioner.
– Vi har haft möjligheten att även innan pandemin kunna arbeta på distans. Det bestäms genom dialog mellan medarbetare och chef på varje arbetsplats och beroende på hur det fungerar i verksamheten. Alla kan ju inte arbeta på distans, det beror på ens arbetsuppgifter, säger Ulrica Furby, Förhandlingschef, Kommunledningskontoret/HR, Kungsbacka kommun.

Vardagspusslet
Något som flera av de som svarat i enkäten upplevt som ett problem under pandemins distansarbete har varit krångel med eller brist på riktig utrustning. Många har också upplevt att det varit trist med färre sociala kontakter med kollegor.
På plussidan är att många verkar ha fått ihop vardagspusslet på ett bättre sätt när distansarbetet minskat pendling till arbetsplatsen. Möjligheten till teamsmöten har också medfört en effektivare arbetsdag menar flera i enkäten som sluppit rusa mellan olika möten. Det verkar också finnas en positiv inställning till fortsatt distansarbete åtminstone ett par, tre dagar i veckan, även efter pandemin.

Bra balans
En uppföljande enkät gjordes i februari 2022 och av den dras slutsatsen att de tillfrågade medarbetarna är ännu mer nöjda med distansarbete än de var ett år tidigare. De största positiva skillnaderna jämfört med 2021 var balansen mellan arbete och privatliv, samarbete och fysisk aktivitet.


1271 medarbetare svarade på enkäten 2021 varav 73% var kvinnor och 25% män. Övriga 2% avböjde att uppge könstillhörighet.
5,4% av de tillfrågade som svarade arbetade på Bygg och miljö, 20,1% på Förskola och grundskola, 20,6% på gymnasium och arbetsmarknad, 11,1% på Individ och familjeomsorg, 7,9% på Kommunstyrelsens förvaltning, 6,5% på Kultur och fritid, 16,1% på Service, 7,9% på Teknik, 5,1% på Vård och omsorg.
När det gäller arbetsprestation under distansarbete svarade 14,9% att den försämrats, 33,8% att den förbättrats och 51,3 % att den inte förändrats.
976 medarbetare svarade på enkäten 2022. Målgruppen var månadsanställda som arbetat helt eller delvis på distans. Lärare exkluderade.
Källa: Kungsbacka kommun


SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter