NYHETER 2022-08-09 KL. 07:00

Bättre liv med jobb på distans

Av Christina Nordwall

Bättre fokus, mer livskvalitet och mindre stress. Det upplever många av kommunens medarbetare att distansarbetet under pandemin medfört. Men det beror också på arbetsuppgifter och vilken förvaltning det handlar om.

Bättre liv med jobb på distans

TV-klipp och nyheter

Alla har inte haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin men för många av dem som haft möjlighet verkar fördelarna överväga. Det visar en enkät som skickades ut till ett urval av Kungsbacka kommuns medarbetare i mars 2021 under en period med rådande pandemirestriktioner.
– Vi har haft möjligheten att även innan pandemin kunna arbeta på distans. Det bestäms genom dialog mellan medarbetare och chef på varje arbetsplats och beroende på hur det fungerar i verksamheten. Alla kan ju inte arbeta på distans, det beror på ens arbetsuppgifter, säger Ulrica Furby, Förhandlingschef, Kommunledningskontoret/HR, Kungsbacka kommun.

Vardagspusslet
Något som flera av de som svarat i enkäten upplevt som ett problem under pandemins distansarbete har varit krångel med eller brist på riktig utrustning. Många har också upplevt att det varit trist med färre sociala kontakter med kollegor.
På plussidan är att många verkar ha fått ihop vardagspusslet på ett bättre sätt när distansarbetet minskat pendling till arbetsplatsen. Möjligheten till teamsmöten har också medfört en effektivare arbetsdag menar flera i enkäten som sluppit rusa mellan olika möten. Det verkar också finnas en positiv inställning till fortsatt distansarbete åtminstone ett par, tre dagar i veckan, även efter pandemin.

Bra balans
En uppföljande enkät gjordes i februari 2022 och av den dras slutsatsen att de tillfrågade medarbetarna är ännu mer nöjda med distansarbete än de var ett år tidigare. De största positiva skillnaderna jämfört med 2021 var balansen mellan arbete och privatliv, samarbete och fysisk aktivitet.


1271 medarbetare svarade på enkäten 2021 varav 73% var kvinnor och 25% män. Övriga 2% avböjde att uppge könstillhörighet.
5,4% av de tillfrågade som svarade arbetade på Bygg och miljö, 20,1% på Förskola och grundskola, 20,6% på gymnasium och arbetsmarknad, 11,1% på Individ och familjeomsorg, 7,9% på Kommunstyrelsens förvaltning, 6,5% på Kultur och fritid, 16,1% på Service, 7,9% på Teknik, 5,1% på Vård och omsorg.
När det gäller arbetsprestation under distansarbete svarade 14,9% att den försämrats, 33,8% att den förbättrats och 51,3 % att den inte förändrats.
976 medarbetare svarade på enkäten 2022. Målgruppen var månadsanställda som arbetat helt eller delvis på distans. Lärare exkluderade.
Källa: Kungsbacka kommun


TV-klipp och nyheter

Sune en man med tusen intressen och historier
FAMILJ 2023-11-28 KL. 21:10
Premium

Sune en man med tusen intressen och historier

Hembygdskännaren fyller 70 år

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2023-11-28 KL. 22:07
20 timmar i buss – dessutom utan chans

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man våldsam och hotfull på krog

Man våldsam och hotfull på krog

Det ska ha uppstått ett bråk på en krog i centrala Kungsbacka på lördagskvällen. En man omhändertogs av polisen misstänkt för våld och hot mot tjänsteman.