NYHETER 2022-04-17 KL. 12:00

Barnutredningar släpar allt mer

Av Kristian Alm

I höstas granskades Kungsbackas barnutredningar och IVO var kritisk mot att man inte klarade utredningstiden. Men läget har inte blivit bättre – var fjärde utredning bryter just nu mot lagen.

Barnutredningar släpar allt mer

Under flera år har antalet orosanmälningar om barn ökat. Det handlar alltså om anmälningar från skola, vården och polisen men även privatpersoner, som misstänker att barn far illa psykiskt eller fysiskt.
På individ- och familjeomsorg gör handläggarna en bedömning om barnet behöver omedelbart skydd. Om inte så är fallet skrivs det antingen av, eller går vidare till en barnutredning.
Av de 2 459 anmälningar som kom in förra året ledde 782 till en barnutredning. Det ska då sägas, att det kan komma in flera anmälningar om samma barn, så skillnaden mellan anmälningar och utredningar är inte lika stor i praktiken.
En barnutredning om skydd och stöd ska ske skyndsamt, och senast inom fyra månader måste det enligt lagen finnas ett en färdig utredning.
Men när Inspektionen för vård och omsorg i december gjorde en kontroll i Kungsbacka visade det sig att man inte klarade lagkraven. Då pågick runt 300 utredningar, och av dem var det 30 som överskridit tidsgränsen. Visserligen enbart med ett par veckor, men IVO såg ändå allvarligt på lagbrottet och krävde svar på hur Kungsbacka skulle lösa problemet. Kommunen fick på sig fram till siste mars.

Ännu sämre
Tidsfristen har passerats, men nu är läget ännu sämre. Enligt verksamhetschef Ann Törnqvist har antalet barnutredningar visserligen sjunkit till 191 pågående, men av dem är det hela 51 stycken som passerat laggränsen på fyra månader.
– Det beror på flera faktorer. Dels pandemin när många handläggare varit sjuka eller vabbat. Dels att vi haft stor personalomsättning. Flera handläggare har slutat samtidigt, och det är svårt att rekrytera, det är en välfärdsutmaning som vi är mitt i, säger Ann Törnqvist.
Kommunen har släpat efter hela 2021, men trots försök med nya rutiner inte lyckats komma ikapp.
– Nej, det vi har gjort har inte varit tillräckligt, utan vi behöver göra ytterligare förstärkningar. Nu har vi bara en vakans, och där tar vi in en konsult så länge. Dessutom kommer ytterligare en konsult att arbeta med att skriva färdigt de utredningar som egentligen ligger klara.

Oklara samband
Det finns inga självklara samband mellan antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa och hur allvarligt läget ser ut i en kommun. Liksom på andra håll i landet, har socialsekreterarna i Kungsbacka valt att tolka ökningen som ett tecken på att skola, sjukvård och polis fått upp ögonen för vikten av att anmäla. På så sätt blir ett ökande antal orosanmälningar positivt, vilket man kan sätta frågetecken inför.
– Det är mycket som spelar in. Vi är beroende av hur andra myndigheter agerar. Om till exempel polisen gör en satsning med narkotikarazzior mot unga får vi in fler orosanmälningar.
– Men det som är bra med orosanmälningar är att vi får en möjlighet att kika in i en familj och se hur barnet har det. Vi kan ju inte åka runt och knacka dörr. Ur den aspekten tänker jag att flera anmälningar är bra, funderar Ann Törnqvist.

Fler anmälningar
Som Norra Halland berättade om i en artikelserie 2019 ökade antalet anmälningar dramatiskt det året. Anmälningarna har därefter fortsatt att öka år från år, men i en lugnare takt.
– Kungsbacka växer, och ökningen de sista åren speglar nog det.
Under pandemin ökade antalet anmälningar med 5 procent i hela landet, i Kungsbacka lite mindre. En pandemieffekt var väntad.
– Man har sett att våld i nära relation har tenderat att öka, och det har ofta ett samband med missbruk. Effekter av pandemin skulle kunna vara ett ökat drickande, men det tar tid att etablera ett missbruk och därför är prognosen att pandemieffekterna inom detta område blir synligt först efter ett par år.
Fakta: IF
Totalt är det 29 heltidstjänster som arbetar med barn – sex stycken tar hand om den akuta fasen vid orosanmälningar, och 23 gör barnutredningar.
I de fall utredningarna leder fram till någon åtgärd är det 18 personer som arbetar med stöd och uppföljning. Det kan till exempel handla om föräldrasamtal, gruppverksamhet för barn eller medling.
I enstaka fall måste barnet snabbt tas om hand och komma till en trygg miljö. Det skedde vid 33 tillfällen förra året.

Fakta: orosanmälningar/B>
2018: 1796
2019: 2309
2020: 2391
2021: 2459

Förarbevis ett krav för vattenskoter
NYHETER 2022-05-28 KL. 13:00

Förarbevis ett krav för vattenskoter

Nya regler inför sommaren – många har ansökt

SENASTE TV-NYHETERNA

Får svårt ta hand om flyktingar
NYHETER 2022-05-28 KL. 09:00

Får svårt ta hand om flyktingar

Bostadsbolagen ser överställen som skulle kunna vara möjliga

FESTLIG samling inför årets studentbal
NYHETER 2022-05-27 KL. 17:25

FESTLIG samling inför årets studentbal

Lanbit i gång igen
NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00

Lanbit i gång igen

Slutspurt för konstrundan
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 15:00

Slutspurt för konstrundan

Saga årets sommartema i rondellerna
NYHETER 2022-05-27 KL. 12:00

Saga årets sommartema i rondellerna

Snart dags för kulturfestival igen
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 10:00

Snart dags för kulturfestival igen

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-05-28 KL. 18:10
Oavgjort i toppmötet

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.