NYHETER 2023-05-29 KL. 07:00

Alkohol på offentliga platser – det här gäller

Av Anton Lorentzson

Att sitta ute i en park eller en strand en varm sommardag med en kall öl eller ett glas vin lockar många under semestern. Men på vissa ställen är det förbjudet enligt kommunernas ordningsföreskrifter. Det här gäller i Kungsbacka.

Alkohol på offentliga platser – det här gäller
Det går bra att ha med sig en flaska vin att dricka på en picknick, så länge du är utanför området där förbudet gäller. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Det finns inget generellt förbud mot alkoholförtäring på allmän plats i Sverige. Det saknas ett lagstadgat förbud. Istället är det upp till varje kommun och deras lokala föreskrifter.
– På detta område har regeringen istället bemyndigat kommunerna att själva utfärda föreskrifter om var och vid vilka tider ett eventuellt förbud ska gälla. Kommunernas lokala föreskrifter begränsar möjligheterna till att dricka alkohol på allmän plats, kommenterar Emir Halalcic, verksamhetschef på Tekniska förvaltningen.

I vissa kommuner är det förbjudet att förtära alkohol på all offentlig plats. I andra kommuner gäller förbudet vissa specifika områden och tider.

I Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter står det i paragraf 15: "Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker får inte förtäras på offentlig plats i centrala Kungsbacka, annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker".

Området som innefattas är Lindälvsgatan i norr, järnvägen i öster, Inlagsleden i söder och därifrån det västra gång- och cykelstråket utmed Kungsbackaån, Sjöallén/kvarteret Ejdern/, samt Varlavägen/kvarteret Valand/ mot Lindälvsgatan (se bild nedan). Ertappas man med att förtära alkohol inom detta område så kan man dömas till penningböter.

Så på offentliga platser utanför detta område är det alltså tillåtet att dricka alkohol. Men såklart gäller förstås vanliga lagar: alltför berusade personer tas om hand.


Området i centrala Kungsbacka som omfattas av kommunens lokala föreskrifter om alkoholförtäring. Inom det röda området är det förbjudet att förtära alkohol. Inom det blå området finns det tillfällig (ammbulerande) försäljning av alkohol. Foto: Skärmdump från Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifterFakta: Detta räknas som offentlig plats enligt 1 kap. 2 § i ordningslagen
– allmänna vägar,
– gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
– områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten
– andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.TV-klipp och nyheter

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2023-10-04 KL. 12:45
Utdragen strid om återvinning i Särö
Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.