NYHETER 2022-04-24 KL. 09:00

200 000 i potten till lekplatser

Av Christina Forlin

En ny planka i gungbrädan eller en sandlåda med solskydd? I år är det sex föreningar som söker kommunens bidrag till lekplatser.

200 000 i potten till lekplatser

– Bidraget är en hjälp till dem som själva förvaltar sina lekplatser, säger Linda Sövgren på Kungsbacka kommun som har hand om ansökningarna.
– Men det avser bara lekplatser som är allmänna – och där det tydligt framgår att de är just allmänna. Bidrag delas inte ut till lekplatser på innergårdar och på enskilda fastigheter.
Det är nämnden för Teknik som årligen sätter av 200 000 kronor som kan sökas, och det handlar om upprustning och renovering, inte nyanläggning.
– Vi ersätter inte heller arbetskostnad utan högst 50 procent av redskap och material, säger Linda Sövgren.

Sedan 2011
Bidraget har funnits sedan 2011 och enligt Linda Sövgren brukar pengarna fördelas så att alla föreningar får en del av kakan.
Om ansökningarna tillsammans överstiger 200 000 kronor sänks bidragsprocenten till en ny gemensam procentnivå för samtliga godkända ansökningar.
Hur många som söker varierar mellan åren.
– Antalet har varit mellan 3 och 11, säger Linda Sövgren.
Söker gör man från januari till och med mars, och sedan får man lämna in underlag som kvitton till hösten samt en dokumentation över vad man gjort.
– Ibland är det även så att de som söker inte hinner med att göra förbättringarna som de har tänkt, utan kanske får vänta något år och söka igen.

Inte i staden
Lekplatserna som drivs av föreningar ska alltså inte alls blandas ihop med lekplatserna som kommunen ansvarar för och som finns inom tätbebyggt område Kungsbacka stad. Just nu inventeras dessa avseende lekplatsutveckling och lekfunktioner bland annat. Man brukar se över beståndet ungefär vart femte år.
Hur det ser ut på andra håll i kommunen med lekplatser varierar och är mycket upp till vägföreningar, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Regelverk lekplatser
Lekplatser är omgärdade av en rad lagar och regelverk. Här är några exempel:
Plan-och Bygglagen reglerar bland annat kraven på tomtens utformning och Produktsäkerhetslagen säger att lekredskapen ska vara säkra.
Europastandarderna ställer krav på exempelvis stötdämpande underlag, och att lekutrustningen är typgodkänd.
I Boverkets byggregler finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap.
Det är upp till de ansvariga för lekplatserna att se till att regelverket följs.

Årets bidrag går till:
Skällareds samfällighetsförening 64 493 kr
Sunnegärde villaförening 35 000 kr
Brf Lerberg Nr 2 32 720 kr
Frillesås östra samfällighetsförening. 23 500 kr
Vallda Sandö samfällighetsförening. 18 000 kr
Hönsaryds samfällighetsförening 2 050 krSENASTE TV-NYHETERNA

Skogsbrand kan ha varit anlagd
NYHETER 2022-05-20 KL. 18:59

Skogsbrand kan ha varit anlagd

Stöttar film, böcker och konstnärer
KULTUR & NÖJE 2022-05-20 KL. 16:00

Stöttar film, böcker och konstnärer

Svampexkursion i Gäddevik
NYHETER 2022-05-20 KL. 14:00

Svampexkursion i Gäddevik

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor
NYHETER 2022-05-20 KL. 11:30

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor

Här kan flyktingar från Ukraina mötas
NYHETER 2022-05-20 KL. 08:00

Här kan flyktingar från Ukraina mötas

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day
NYHETER 2022-05-19 KL. 18:30

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day

”Alla trädgårdar är unika nästan, det är det som är så roligt”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.