Stora byggen ska få mindre avgifter för bygglov. Arkivfoto: Norra Halland

Tydligare, snabbare och mer rättvist. Så ska det nya systemet för bygglovsavgifter fungera. Men det medför också höjningar för de som inte bygger så stort.

Att söka bygglov i dag är en snårig process där kostnaden är svår att förutsäga. Varje enskilt ärende ska beräknas, och summan är bland annat beroende på hur stort bygget är, inte bara hur lång tid det tar att handlägga.

– Det innebär att stora byggen i dag subventionerar handläggningen av små byggen, säger bygglovschef Hanna Ståhl.

Därför har tjänstemännen nu tagit fram ett förslag med fasta priser för olika typer av byggen. Det innebär att den som söker direkt kan se vad det kostar, och att handläggaren inte måste lägga tid på uträkningar.

– Där det införts, till exempel i Gävle och Örebro, har det inneburit högre nöjdkund-index i undersökningar.

Förvaltningen har gjort ett överslag på vad varje åtgärd genomsnittligt tar i timmar, och sen multiplicerat med timpriset 1 200 kronor.

Ett exempel:

En typisk villa på 150 kvadratmeter inom planlagt område kan i dag hamna på 28 000 kronor i avgift, en villa på 250 kvadratmeter 34 600 kronor, och en större villa på 350 kvadratmeter i genomsnitt 47 800.

Men storleken på bygget tar inte mer tid att handlägga, så alla tre kommer med nya taxan att hamn på 31 200 kronor.

Störst skillnad skulle det bli för förhandsbesked, alltså en begäran att se om det är möjligt med ett bygglov på platsen. Då handlar det ofta om avstyckning, där lantmäteriet vill ha ett förhandsbesked först. Det kan idag kosta mellan 7 och 10 000 kronor, medan det hamnar på 19 200 i den nya taxan.

– Men om man till exempel jämför med Nacka, som vi ofta gör, ligger de på 20 700 kronor, säger Hanna Ståhl.

Hon menar att det nya systemet blir rättvist.

– Stora byggprojekt med flerbostadshus kan kosta flera hundratusen i bygglov. Där tar vi med dagens system kanske mer betalt än vad vi lägger ner tid, medan mindre projekt är underfinansierade, säger Hanna Ståhl.

Men även om det blir enklare och smidigare, blir det totalt sett inte billigare för kungsbackaborna. Tvärtom hoppas förvaltningen på bättre kostnadstäckning.

– Men när vi inför digital hantering i höst, ska vi kunna bli effektivare och lägga mindre tid på varje ärende. På sikt kan det förhoppningsvis bli billigare, säger Hanna Ståhl.