NATIVE 2023-02-22 KL. 17:00

Fortsatt stor efterfrågan på bostäder av alla slag i Halland

För den som redan bor och trivs i Halland kommer det kanske inte som någon överraskning att Halland är Sveriges fjärde mest växande län. Från millennieskiftet och framåt har Hallands befolkning ökat med hela 24 %. Det är populärt att flytta till Halland, och faktiskt har samtliga Hallands kommuner haft en positiv befolkningstillväxt sedan millennieskiftet.

Fortsatt stor efterfrågan på bostäder av alla slag i Halland

TV-klipp och nyheter

Detta medför att bostadsmarknaden i Halland har varit under ständig utveckling under de senaste tjugo åren. Ett område kan självklart inte öka med så mycket som 24 % utan att det avspeglas i såväl nybyggnationer som bostadsköer. I Länsstyrelsens rapport om bostadsläget i Halland 2022 rapporteras till exempel att det i samtliga halländska kustkommuner råder ett underskott på bostäder. Ett hyreskontrakt i Halland är åtråvärt för många.

Halland bygger nytt i hög takt med statligt investeringsstöd

Detta innebär dock inte att det är omöjligt att få tag på bostad i Halland. Det finns många fina alternativ för den som vill bosätta sig i länet, och den privata såväl som kommunala bostadsmarknaden släpper kontinuerligt ut nya lägenheter på marknaden. Länsstyrelsen i Hallands rapport visar även att det under 2021 färdigställdes rekordmånga nya bostäder i Halland – 1955 nya lägenheter är det högsta antalet nya lägenheter på mer än trettio år.

Länsstyrelsen meddelar vidare att det statliga investeringsstödet till nya bostäder varit flitigt använt i länet. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets statistik, som visar att det beviljade beloppet per invånare är högre i Halland än i något annat län i landet. Det byggs verkligen så det knakar i Halland just nu, och ändå finns det utrymme för att bygga ännu mer. Vid tidpunkten för Länsstyrelsens rapport var efterfrågan på bostäder i Halland ännu inte mättat, framför allt vad gällde hyreslägenheter i de lägre prissegmenten.

Så väljer du rätt boendeform i Halland – hyreskontrakt eller villaköp?
För den som vill flytta till eller inom Halland kan det finnas anledning att fundera över vilken boendeform som är mest lämplig. Självklart har valet av boendeform i hög grad att göra med individuella förutsättningar, och det är framför allt en analys av den egna situationen som bör ligga till grund för valet av boendeform. För en person kan en hyreslägenhet vara helt rätt, för en annan kan det vara lämpligt att satsa på en bostadsrätt eller fristående villa.

Hyreslägenheter i Halland – goda möjligheter med varierande tid i bostadskö
Det finns ett stort antal bostadsbolag i Halland som erbjuder hyreskontrakt via den allmänna bostadskön. Hur snabbt det går att få ett hyreskontrakt varierar. I vissa områden är kötiderna längre än andra, så du som är ute efter ett hyreskontrakt snabbt kan göra klokt i att lyfta blicken till närliggande områden. Det kan finnas goda möjligheter i andra delar av länet. Till exempel rapporterar Länsstyrelsen att bostadsmarknaden i Hylte kommun anses vara i balans. Vissa bostadsbolag erbjuder också vid särskilda tillfällen så kallade direktlägenheter enligt först-till-kvarn-principen.

En hyreslägenhet är ett bra och flexibelt alternativ för många boende. Generellt behöver en hyresgäst uppfylla vissa inkomstkrav för att bli godkänd hos det aktuella bostadsbolaget. Kraven ligger dock ofta långt ifrån de krav som ställs för bolån och kontantinsats för köp av bostadsrätt eller villa. Hyreslägenhet är ansedd som en mycket attraktiv boendeform för den som inte vill placera sina pengar på bostadsmarknaden. I Halland finner du många typer av hyreslägenheter, såväl enklare och billigare lägenheter som mer exklusiva våningar på en högre hyresnivå.

Bostadsmarknaden i Halland – köpläge på villa eller bostadsrätt?
Den som ser sitt boende som en investering har säkert övervägt att köpa villa eller bostadsrätt i Halland. Den generella efterfrågan på bostäder i länet har länge erbjudit bra möjligheter för att göra en bra affär på bostadsmarknaden i området, särskilt i kommunerna vid kusten. Den som letar efter ett solstänkt liv vid havet ska självklart kasta blicken mot Halland – av många beskrivs länet som Sveriges guldkust.

I dag befinner sig bostadsmarknaden i hela landet i en något osäker period med anledning av det allmänna ekonomiska och politiska världsläget. Detta är något marknadsanalytiker drar varierande slutsatser av, men är självklart något som bör tas i beaktande vid valet av att köpa eller sälja bostad. Vissa menar att det definitivt är köpläge när priserna börjat sjunka lite på bostäder, medan andra menar att det är bättre att sitta still i båten och avvakta framtida utveckling.

Fortsatt befolkningsökning på den halländska horisonten

När det kommer till valet av boendeform bör du som redan nämnts se till din individuella livssituation. Oavsett vilken typ av boende du letar efter, har du dock goda chanser att hitta det i Halland. Men det gäller att inte vänta för länge om du ska komma först i bostadskön – SCB beräknar nämligen att Hallands befolkning kommer att öka med hela 11,7 % fram till år 2040. Det är en ökning som endast kommer kunna matchas av Stockholm och Uppsala, enligt prognosen.Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

TV-klipp och nyheter

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.