Såret ville inte läka. Nu har Kungsbacka kommun Lex Maria-anmält sig själv sedan en patient avlidit efter en vårdskada.

FOTO: Pixabay

Det var i september i år som en svårt sjuk patient inom den kommunala vården drabbades av trycksår. En luftfylld kudde den multisjuke var i absolut behov av för att kunna sitta gick sönder.

Fick trycksår

Först efter en timme upptäckte personalen att kudden tömts på luft. Då var det för sent. Patienten, vars sjukdomsbild medförde en extrem känslighet för trycksår, hade redan drabbats av ett trycksår på ena sittbensknölen.

Trots att sårläkande behandling sattes in, vägrade trycksåret att läka. Istället försämrades det.

Patienten avled

Två månader efter att skadan uppstått avled den drabbade patienten av sin komplexa sjukdomsbild.

Kungsbacka kommun har nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg – IVO – i enlighet med Lex Maria.