annons-Banner

P2P lån: Så kan du låna pengar av privatpersoner

P2P lån är ett lånealternativ som innebär att pengar lånas av privatpersoner. Detta sker via säkra och användarvänliga P2P-plattformar där parterna förblir anonyma för varandra.

Denna guide presenterar hur P2P lån fungerar för både låntagare och investerare, fördelar/nackdelar samt vilka låneformer som är tillgängliga. Guiden kommer primärt ha låntagarens perspektiv.

P2P avser ofta lån om mindre summor. Inom denna kategori finns flera alternativ. En annan populär låneform bland de som är i behov av att låna en mindre summa är sms-lån. I vår guide om sms lån kan du lära dig mer om låneformen och hitta de bästa långivarna.

Bästa P2P-Lånet

Loanstep är ett varumärke som ägs av Savelend Sweden. Loanstep erbjuder lån helt utan räntor eller avgifter. Detta så länge man betalar tillbaka lånet inom 14 dagar. Det är ytterst få kreditgivare som har denna tjänst vilket gör att det är kreditföretagets stora fördel.

Lånebelopp

Upp till 25 000kr

Ränta

21,45 - 38,40%

Avbetalningstid

Flexibel

Ett lån taget med kreditbelopp på 5 500 kr till 38,4 % bunden årlig kreditränta med en återbetalningstid på fem (5) månader som återbetalas genom fem (5) avbetalningar om ca 1 792 kr, ger en effektiv ränta på totalt 1 051 %. Totalt att betala är 9 339 kr, av vilket 3 000 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst Savelend tillhandahåller och 60 kronor i aviavgift per avi. Kreditförmedling sker i samarbete med Savelend’s peer to peer lending.

Låna pengar av privatpersoner

P2P lån är ett säkert sätt att låna pengar av privatpersoner. Detta via så kallade P2P-plattformar som står för all administration och säkerhet.

Det kan delvis jämföras med den tjänst som erbjuds av uthyrningsplattformen AirBnb. Denna plattform är användarvänlig och låter privatpersoner som har ett boende att hyra ut annonsera dessa på plattformen. Själva plattformen står för administration, säkerhet, försäkring, med mera. De som vill hyra ett kortvarigt boende kan sedan söka efter detta på plattformen.

På samma sätt fungerar P2P lån men i detta fall är det inte boende utan kapital. Ett P2P-företag erbjuder en användarvänlig plattform där privatperson som har kapital kan låna ut detta till de som söker kapital. Även här är det plattformen som står för administration, säkerhet och försäkring.

Låneförmedlare

Lånebelopp

5000 - 600 000kr

Ränta

2,99% - 29,34%

Avbetalningstid

1 - 20 år

Annuitetslån 500 000 kr på 15 år (180 avbetalningar). Nom.ränta: 5.91%. Eff. ränta: 6.09% per 2021-01-29. Totalt att betala 755 595 kr. Månadskostnad: 4 195 kr

Lånebelopp

10 000 - 600 000kr

Ränta

3,25% - 32,49%

Avbetalningstid

1 - 15 År

Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.69 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 1 905 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 274 411 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.55 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2021-10-15.

Lånebelopp

10 000 - 600 000kr

Ränta

2,99% – 29,27 %

Avbetalningstid

1 - 15 År

Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 170 000 kr, 10 års återbetalningstid, nominell ränta 7,61 % och 495 kr i startavgift samt 0 kr i aviavgift blir den effektiva räntan 7,95 %. Totalkostnad: 243 818 kr eller 2 028 kr/månad fördelat på 120 inbetalningar. Individuell ränta 2,95 %–25,95 % (effektiv ränta 2,99 %–29,27 %). Återbetalningstid 1–15 år. - Läs mer på Likvidum.se

symbol för Högkostnadsskydd, röd triangel med utropstecken Högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Så fungerar P2P lån

Enklast förklaras P2P lån med utgångspunkt från de tre aktörer som är involverade i processen – investerare, P2P-företag och låntagare.

p2p-1

2.1 Investerare

P2P, som står för peer-to-peer, innebär att privatpersoner lånar ut pengar – till andra privatpersoner. Med andra ord sker investering i exempelvis privatlån eller snabblån som förmedlas till låntagarna. För investerarna innebär det följande:

(Lendify förklarar låneplattformen)

Investera i utvalda lån

Genom att skapa ett konto på en P2P-plattform kan kapital överföras till kontot på plattformen. Från detta konto går det sedan att investera i de lån som behöver kapital. Dessa kan exempelvis presenteras med lånesumma, ränta och amorteringstid. Det står alltså inte namn eller andra personuppgifter på låntagaren.

Eftersom det är möjligt att investera ett lägre belopp, det vill säga en del av hela lånesumman, kommer det vara flera personer som investerar i samma lån. Varje månad kommer sedan investeraren att få utbetalning i form av ränta och amortering.

Investera automatiskt

Det vanligaste är däremot att investerare väljer ”automatisk investering”. I detta fall kommer P2P-företaget att investera summan diversifierat på flera olika lån samt på olika risknivåer. I praktiken får P2P-företaget kapital som används vid kommande utlåning. Vid amortering- och räntebetalningar går det oftast att låta beloppet automatiskt återinvesteras i nya lån.

Kreditrisk

Det är investeraren som tar hela kreditrisken. Skulle låntagaren inte klara av att betala tillbaka pengarna kommer investeraren förlora det utlånade kapitalet. Av denna anledning är det vanligt att investering sker med lägre belopp men i väldigt många lån. Därmed sprids riskerna.

p2p-3

2.2 P2P-företag

P2P-företaget agerar som ”mellanhand” mellan investerarna och låntagarna. Det sker via en digital plattform där investering och hantering av lånen sker. Med denna lösning skapas både säkerhet och anonymitet mellan de olika parterna. Företagets primära uppgifter är därmed att erbjuda en användarplattform, ta hand om all administration samt bibehålla anonymitet mellan parterna. Dessa uppgifter förklaras utförligare nedan.

Användarplattform

Företaget har en användarvänlig hemsida/plattform där samtliga tjänster är tillgängliga. Därmed är det enkelt att nå dessa tjänster oavsett var i Sverige som personen befinner sig.

 • Investerare - Logga in för att investera i lån på olika risknivåer. Förväntad avkastning beräknas utifrån risknivå.
 • Låntagare - Ansök om lån eller logga in på "Mina Sidor" för att se information om dina lån, kommande amorteringar med mera.

Administration

Det är P2P-företaget som har hela ansvaret för att administrera processen, från ansökan till amortering. När en ansökan kommer in tar de en kreditupplysning och avgör utifrån den om ansökan ska beviljas eller inte. Det är även personens kreditvärdighet som avgör dess risknivå och därmed vilken ränta som erbjuds.

Det är även detta företag som betalar ut lånebeloppet samt skickar ut månatliga avier, eventuella påminnelser samt kan överlämna ärendet till inkasso eller Kronofogden. P2P-företaget har alltså samma administrativa uppgifter som en klassisk bank. Men detta med skillnaden att de inte behöver investera eget kapital i lånen då detta sker av externa investerare. För detta arbete tar de ut en avgift vilket innebär att investeraren får låntagarens ränta minus denna avgift.

Låneförmedlarna med Lägst Ränta

Lånebelopp

5000 - 600 000kr

Ränta

2,99% - 29,34%

Avbetalningstid

1 - 20 år

Annuitetslån 500 000 kr på 15 år (180 avbetalningar). Nom.ränta: 5.91%. Eff. ränta: 6.09% per 2021-01-29. Totalt att betala 755 595 kr. Månadskostnad: 4 195 kr

Lånebelopp

10 000 - 600 000kr

Ränta

2,99% – 29,27 %

Avbetalningstid

1 - 15 År

Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 170 000 kr, 10 års återbetalningstid, nominell ränta 7,61 % och 495 kr i startavgift samt 0 kr i aviavgift blir den effektiva räntan 7,95 %. Totalkostnad: 243 818 kr eller 2 028 kr/månad fördelat på 120 inbetalningar. Individuell ränta 2,95 %–25,95 % (effektiv ränta 2,99 %–29,27 %). Återbetalningstid 1–15 år. - Läs mer på Likvidum.se

Lånebelopp

5000 - 600 000kr

Ränta

2,99% – 29,90 %

Avbetalningstid

1 - 20 År

Individuell ränta min. 2.95 – max. 27.0 % (effektiv ränta min 2.99 – max 29.90 %). Återbetalningstid min. 1 år – max. 20 år. Långivarnas ränta är rörlig, sätts individuellt och varierar mellan 2,95%-26%. Annuitetslån 500 000 kr på 15 år (180 avbetalningar). Nom.ränta: 5,91%. Eff. ränta: 6,09% per 2021-01-29. Totalt att betala 755 595 kr. Månadskostnad: 4 195 kr. Startavgift: 495 kr. Aviavgift: fr.0 kr/mån.

symbol för Högkostnadsskydd, röd triangel med utropstecken Högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Anonymitet

P2P-företaget säkerställer även total anonymitet mellan investerare och låntagare. De som investerar kapital kan alltså inte se vem som får del av detta kapital. Det framgår bara risknivå, förväntad avkastning samt om låntagaren följer avtalet eller om det blivit en inkassofråga.

p2p-4

2.3 Låntagare

För en låntagare är ett P2P lån nästan identiskt med att klassiskt banklån. Detta genom att ansökan sker digitalt på företagets hemsida, en kreditupplysning tas och ett låneförslag erbjuds med individuell ränta.

Det händer ofta att personer ansöker om lån, får det beviljat och får pengarna utbetalda, utan att ens veta om att det handlar om ett P2P lån. Detta utifrån att enda skillnaden mot ett banklån är att pengarna kommer från privata investerare i stället för banken. Har du ett lån? Vet du vems kapital som lånats ut...

Betalning och frågor

De allra flesta P2P lån har månadsbetalning av ränta och amortering. Betalningen sker till det P2P-företag som tillhandahåller plattformen. Via exempelvis OCR-numret identifieras vilket lån som betalningen gäller och genom att logga in på plattformen går det att se samtliga tidigare betalning. Via plattformen går det även att se kommande betalningar, kvarstående skuld och annan information om lånet.

Om du har frågor är det även P2P-företaget som kontaktas och ger hjälp. Någon kontakt sker alltså aldrig med de som finansierat lånet. Mellan dessa parter finns full anonymitet.

Om du inte kan betala

Om du inte kan hantera skulden bör första steget alltid vara att kontakta kreditgivaren (P2P-företaget) och förklara din ekonomiska situation. Ofta kan de, tillsammans med dig, hitta en långsiktig lösning, exempelvis att betalningsfria månader kan nyttjas eller att amorteringstiden förlängs.

Sker däremot inte betalning utifrån gällande villkor kan kreditgivaren anlita inkassoföretag eller direkt gå till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Detta alltså exakt på samma sätt som ett klassiskt banklån.

p2p-5

Låneansökan – Steg för steg

Nedan visas, steg för steg, hur en ansökan sker till ett P2P lån. Bilderna är från den digitala banken Lunar men i grunden sker en ansökan på liknande sätt oavsett aktör.

 1. 1. Välja lånebelopp och amorteringstid

  Första steget är att välja lånebelopp samt under hur lång tid som återbetalning önskas ske. I detta fall önskar en person låna 150 000 kronor. Som visas under beloppet kommer månadskostnaden bli olika hög beroende på vald återbetalningstid. Det viktigaste är att välja en återbetalningstid som resulterar i en hanterbar månadskostnad.

  p2p-6

  I detta exempel sker uträkning med en ränta på cirka 10 %. Kom ihåg att räntenivån avgörs av personens kreditvärdighet och därmed kan variera mellan olika låntagare.

 2. 2. Personuppgifter och BankID

  Nästa steg är att ange personuppgifter och kontaktuppgifter samt identifiering med BankID. I vissa fall används BankID direkt varpå personuppgifterna automatiskt hämtas hem. Till sist signeras ansökan med BankID.

 3. 3. Kreditupplysning och förslag

  P2P-företaget kommer nu att ta en kreditupplysning. De flesta tar via UC men det finns även de som samarbetar med Creditsafe eller andra upplysningsföretag.

  Kreditupplysningen anger personens kreditvärdighet vilket ligger till grund för vilken ränta som P2P-företaget kommer att erbjuda på lånet.

 4. 4. Teckna lånet - Återbetala

  Förutsatt att låntagaren anser att räntan, och övriga villkor, är bra signeras låneavtalet. Detta sker oftast digitalt med BankID. Därefter utbetalas summan till personens bankkonto efter 1 till 3 bankdagar.

  P2P-företaget kommer sedan skicka ut en månadsavi för lånet varpå ränta och amortering betalas enligt gällande lånevillkor.

Låneförmedlare utan Säkerhet

Lånebelopp

50 000 - 500 000kr

Ränta

4,95% - 9,95%

Avbetalningstid

2 - 15 år

Kreditbelopp 100 000 kr, rörlig årsränta per 2023-06-15 5,48 %, återbetalningstid 12 år, uppläggningsavgift 395 kr, aviavgift 0 kr/månad, premie låneskyddsförsäkring 88 kr/månad, effektiv ränta 5,70 %. Total månadskostnad 946 kr, antal avbetalningar 144 st.

Lånebelopp

10 000 - 600 000kr

Ränta

3,25% - 32,49%

Avbetalningstid

1 - 15 År

Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.69 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 1 905 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 274 411 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.55 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2021-10-15.

symbol för Högkostnadsskydd, röd triangel med utropstecken Högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

P2P-lån och lån från privatpersoner

3.1 Ingen skillnad mot andra lån!

Som visas ovan är det ingen skillnad i ansökningsprocessen, eller återbetalningen, av P2P lån och klassiska lån från banker och andra kreditgivare. Det är inte ens säkert att personen är medveten om att det är ett P2P lån som tecknas. Det spelar inte heller någon roll då det viktigaste för låntagaren att prioritera en så låg ränta som möjligt.

p2p-7

4. Låna från privatpersoner direkt?

Då P2P enbart anger att ett lån sker mellan två privatpersoner (dvs. ingen utlåning av en bank) så kan begreppet även användas för att beskriva lån av exempelvis vänner eller släkt. I detta fall finns ingen P2P-plattform som sköter säkerhet och administration. Fördelen är att dessa lån vanligtvis erbjuds utan ränta och att återbetalning ofta kan ske flexibelt. Men det finns risker...

4.1 Risken med att låna pengar av privatpersoner

Den stora risken med att låna av privatpersoner, såsom vänner, eller släkt, är den konflikt som kan uppstå i det fall som skulden inte återbetalats enligt överenskommelsen. Det kan uppstå en situation då vänskapen tydligt sätts på prov eller till och med bryts. Detta inte minst om det handlar om större belopp.

4.2 Tänk på att...
 • Skriv avtal: Använd alltid skriftliga avtal så att det är tydligt vad parterna kommit överens om. Muntliga avtal gäller också men det är svårt att bevisa vad som är sagt. I avtalet kan det exempelvis framgå lånebelopp, i vilken takt som det förväntas återbetalas och eventuell räntekostnad.
 • Kan gå till Kronofogden: Även skulder till privatpersoner kan gå vidare till Kronofogden. Det finns alltså inte någon fördel, utifrån denna punkt, mellan att låna via låneplattform eller direkt från en vän.
 • Begränsa risken: Vid lån av vänner och släkt finns en fördel att enbart låna lägre belopp. Om låntagaren, av någon anledning, inte klarar av att betala tillbaka hela skulden behöver det inte sluta med en uppsagd vänskap.

Generellt är det tryggare för bägge parter att lånet tecknas via en bank, kreditgivare eller P2P-plattform. Därmed finns ingen risk att vänskapen bryts upp på grund av en skuld.

p2p-8

5 Fördelar med P2P-lån

5.1 Låntagare

Den primära fördelen, för låntagaren, är att det eventuellt går att få lägre ränta än på andra lånealternativ. Det är däremot ingen garanti. Om ett P2P lån erbjuder högre ränta än en annan kreditgivare finns ingen direkt fördel att teckna detta lån.

Jämför alltid flera banker och kreditgivare innan ett lån tecknas. Enklast sker denna jämförelse med hjälp av en låneförmedlare. Flera av de största låneförmedlarna har även med flera P2P lån i sina jämförelser.

5.2 Investerare

Den primära fördelen, för investerare, är att P2P lån ger god avkastning i förhållande till risknivån. Dessutom är avkastningen relativt stabil vilket gör det lätt att räkna ut ungefär hur stor avkastning som kan uppnås. Detta till skillnad mot exempelvis investeringar i aktier och fonder.

p2p-9

6 P2P lån inom olika låneformer

P2P lån växte fram på 2010-talet och har sedan dess tagit en allt större andel av lånemarknaden. Från början erbjöds det främst inom privatlån och sedan dess har P2P börjat erbjudas inom flera olika lånealternativ. Detta både till privatpersoner och företag. Om privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner (via en plattform) kallas det för P2P medan utlåning till företag kallas för P2B (Peer to Business).

p2p-10

6.1 Privatlån

P2P lån förknippas främst med privatlån, dvs. att någon säkerhet inte krävs. Det var även detta alternativ som Lendify lanserade när de, som ett av de första företagen i Sverige, lanserade P2P. Som visas i kapitel 3 behöver inte ens låntagaren vara medveten om att det handlar om P2P. Detta då utlåningen och administration av lånet sker på exakt samma sätt som ett klassiskt privatlån.

p2p-11

6.2 Bolån

Än så länge erbjuds inte bolån peer to peer. Lendify hade visserligen vissa planer på att lansera en lösning för detta men företaget köptes sedan upp av Lunar Bank 2021 vilka sedan sålde vidare verksamheten till SaveLend Group 2023. De har än så länge (2023) inte publicerat någon information om bolån kommer att erbjudas i framtiden eller inte.

p2p-12

6.3 Företagslån (P2B)

P2B innebär att företag lånar pengar av privatpersoner. Även detta sker via plattformar som tillhandahålls av en mellanhand (P2P/P2B-företag). I grunden är det samma sak som med P2P lån men eftersom det sker till ett företag kan villkoren se lite annorlunda ut. Vissa plattformar kräver exempelvis att företaget har fastigheter som säkerhet medan andra specialiserat sig på att finansiera kortsiktiga företagskrediter.

p2p-13

6.4 Via andrapartslösning

Det är inte alltid som inlåning och utlåning sker på samma plattform. De som investerar pengar kan exempelvis göra detta via en plattform. Kapitalet kan sedan investeras via flera olika aktörer som erbjuder lån till privatpersoner och företag via andra plattformar. Det innebär att en del kreditgivare i realitet erbjuder P2P lån utan att detta framgår på dess hemsida, eller att det anges enbart i det finstilta. Ett exempel på detta är Loanstep vars verksamhet finansieras av kapital som investeras via plattformen SaveLend.

p2p-14

6.5 Alternativ vid dålig kreditvärdighet

Det finns även P2P lån som primärt vänder sig till personer med svag kreditvärdighet. Det kan exempelvis bero på betalningsanmärkning, låg inkomst eller att personer har flera andra lån. Den låga kreditvärdigheten påverkar chansen att få lån negativt men det kan ändå finnas ett par kreditgivare att välja mellan.

P2P lån Kronofogden & Skuldsaldo

Att ha ett skuldsaldo hos Kronofogden innebär en kraftigt försämrad kreditvärdighet samt möjlighet att få ett lån beviljat. Sedan P2P lanserades i Sverige har inget kreditföretag ännu valt att erbjuda lån till personer med denna skuld. Det är helt enkelt för riskfyllt samtidigt som kreditföretag måste, enligt lag, säkerställa att personen kan återbetala skulden. Det är svårt att säkerställa om det finns en skuld hos Kronofogden.

P2P lån Betalningsanmärkning & Utan UC

Det finns kreditgivare som även erbjuder lån till personer som har betalningsanmärkningar. De ser på personens hela ekonomiska situation och är det en äldre anmärkning är det sällan en avgörande faktor för att ansökan ska nekas. Dessa P2P lån kan även vara utan UC, vilket alltså innebär att exempelvis Creditsafe används som upplysningsföretag.

OBS! P2P är inte viktigt...

Det spelar ingen roll om ett privatlån tecknas via en bank, annan kreditgivare eller P2P-plattform. Oavsett måste den som betalar ut pengarna genomföra en kreditbedömning och får enbart bevilja ansökan om personen förväntas kunna hantera lånet.

Har du exempelvis betalningsanmärkningar är ofta det bästa alternativet att göra en bredare jämförelse via en låneförmedlare. Detta i stället för att enbart fokusera på P2P aktörer.

FAQ

Hur fungerar P2P lån?

P2P lån innebär att privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner. Det fungerar via en låneplattform som drivs av ett P2P-företag.

Är det säkert att låna via P2P?

Ja, för låntagaren är det i praktiken ingen skillnad mot att låna från en bank eller annan kreditgivare.

Är P2P billigare än andra banklån?

P2P kan både vara billigare och dyrare än andra lån. Som låntagare är det alltså viktigt att jämföra och välja det bästa alternativet.

Vad händer som P2P-företaget går i konkurs?

Om P2P-företaget går i konkurs kvarstår avtalet mellan låntagare och långivare (investerare). Pengarna måste alltså ändå återbetalas.