Antalet hemtjänsttimmar i kommunen har ökat kraftigt.

FOTO: Christina Nordwall

– Vid årsskiftet trädde den nya lagstiftningen trygg och säker utskrivning i kraft. Den innebär att patienter skrivs ut mycket tidigare än innan, förklarar Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård och omsorg ökningen.
Förr stannade patienterna kvar på sjukhus fram tills dess att de bedömdes som medicinskt färdigbehandlade.
– Det är en avsevärd skillnad mot i dag, när patienter istället lämnar när de är utskrivningsklara, säger Lillemor Berglund.

I praktiken innebär det att patienter som tidigare blev kvar på sjukhus eller på ett korttidsboende, i dag istället återvänder hem och blir medicinskt färdigbehandlade där. Till stöd finns då hemtjänst med kommunens sjuksköterskor samt vårdcentralsläkare.
– Det är individuellt vad man tycker, men för många känns det bra att komma hem tidigt. Sjukhus kan vara en förvirrande miljö, att till exempel ligga på akuten och vänta på att få vård, säger Lillemor Berglund.

Korttidsboenden

Pengamässigt innebär det extra antalet hemtjänsttimmar en kostnad på 6,2 miljoner kronor (förvaltningens totala budget ligger på 918 miljoner).
– Samtidigt har vi inte behövt lägga pengar på att köpa in platser på korttidsboenden, så till viss del handlar det om en omfördelning av pengar, säger Annakarin Svennebjer, ekonomichef på Vård och omsorg.
Förra året öppnade Sandlyckans äldreboende med 60 platser. Det innebar att personer som tidigare fått hemtjänst, istället kunde flytta in där. Samtidigt behöll kommunen den personal som fanns anställd i hemtjänsten. Det har hjälpt till att klara situationen med de extra hemtjänsttimmar som tillkommit.
– Lätt har det inte varit, men personalen i hemtjänsten har löst det, säger Lillemor Berglund.