Efter en mångårig överklagansprocess har nu detaljplanen för bygget i Mariedalskrysset vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen valde att avslå den senaste överklagan på detaljplanen och nu kan planerna om ett nytt affärsområde i Onsala nått ett slutskede.


Diskussionen om bygget av ett nytt affärsområde i Mariedalskrysset har dragits i långbänk. Så sent som i oktober förra året beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Iserås i Onsala. Grannarna till den planerade byggplatsen däremot har fortsatt att överklaga detaljplanen.


Men Mark- och miljödomstolen valde att avslå den senaste överklagan. Och den 26 juni, efter att besvärstiden för ansökan om att få överklaga gått ut, vann detaljplanen laga kraft.


Beslutet innebär att processen nu kan gå vidare för bolaget Onsala gårdar som vill utveckla området. Nästa steg är projektering efter semestertider och i samband med detta görs också en ansökan om bygglov.


– Det är en lättnad. Det är många som bor runt omkring området som är oerhört positiva till detta. Som saknar platser som en lekplats och promenadstråk längs dammar och grönområden, säger företagaren Jarl Johansson.


Byggytan är på drygt 11 300 kvadratmeter och tanken är att byggnaderna ska vara utformade som klassiska gårdar för att anpassas till i befintlig natur. De flesta byggnaderna kommer att vara enplanshus, men några kommer att ha en andra våning, berättar han.


Det planeras bland annat att bli dagligvaruhandel, handelsträdgård, servicebutiker, frisk- och sjukvård, småhandelsbutiker och Hälsans hus.


– Om allt flyter kan vi sätta spaden i marken våren 2019 och ha det klart våren 2020, säger han.