JOBB & PENGAR 2022-06-07 KL. 06:40

Tingbergethusen i slitet skick

Av Kristian Alm

I flera år har en renovering av Tingberget varit på gång. Tegel och fönster är i dåligt skick, och enligt en hyresgäst riskerar man att få nedfallande delar på sig. Nu inventerar Aranäs området för att undvika att någon skadar sig.

Tingbergethusen i slitet skick
lång process. Tingbergshusen väntar på besked om renovering.

Bostadsområdet Tingberget byggdes i början av sextiotalet och är slitet och omodernt. I stället för att bara renovera, kläckte Aranäs 2009 idén om att bygga på med två våningar. Det skulle ge många fler hyreslägenheter och slå ut kostnaden på fler boende. Samtidigt ville man förtäta genom att bygga ytterligare tre hus på parkeringen mot Kungsgatan plus ett parkeringsdäck.
Men de boende fruktade kraftiga hyreshöjningar och protesterade. Efter utredning backade Aranäs och ville bara bygga på tre av sju hus. Sen blev det inga alls, när EU skärpte kraven för vad en husstomme ska tåla.

Förhandlingar
Så hur mycket ska husen egentligen renoveras, och vad innebär det för hyran?
– Sedan 2018 har förhandlingar pågått med en samrådsgrupp och Hyresgästföreningen om renoveringens omfattning. Renoveringen får påbörjas först när dessa förhandlingar är klara, säger marknadschef Jessica Wikestam.
Och hyresgästerna har fog för sin oro. När Aranäs för ett par år sedan renoverade husen på Gullregnsvägen slutade det med en hyreshöjning på 27 procent. Dåvarande vd Jonas Håkansson menade att det var rimligt:
- Ser man till hyrornas utgångsläge och att man nu får en toppmodern lägenhet är det inte mycket. Det går ju inte att jämföra fönster och kök från 1967 med dagens standard. Hyran kommer att trappas upp under fyra år.
Här står olika önskemål mot varandra, och inte heller hyresgästerna har samma önskemål. För en del är låg hyra det viktigaste, medan andra efterlyser modernare bostäder, och hiss för att kunna bo kvar i hög ålder.

Säkerhetsrisk
Boende som hört av sig till Norra Halland, menar nu att det eftersatta underhållet på tegelfasaderna blivit en säkerhetsrisk.
– Det trillar ner delar, och folk kan få det i huvudet. Det är för dåligt att Aranäs drar ut renoveringen, säger en hyresgäst som vill vara anonym.
En rundvandring på området visar att fönster är i akut behov av renovering, fasaden har sprickor på sina ställen och tegelstenar har på många ställen trillat ner från fogarna till balkongerna.
Jessica Wikestam bekräftar att Aranäs fått klagomål på fasaderna, och att man nu påbörjat en inventering.
– Inventeringens syfte är att åtgärda brister för att undvika incidenter i väntan på renovering. Samma inventering har precis avslutats på Stormgatan och är något som ligger i vår underhållsplan. Utifrån denna inventering åtgärdas sedan det som behövs åtgärdas.
– För ett par år sedan gjordes en inventering av samtliga balkonger på Tingberget för att säkerställa säkerheten.
Frågan är då när renoveringen kommer i gång, och hur stor den blir.
– Tingberget kommer att renoveras etappvis och det är både invändigt och utvändigt som gäller. I dagsläget så förhandlar vi omfattning och hyresnivåer för första etappen. I första etappen är det inte aktuellt med hissar. Självklart utför vi nödvändigt underhåll i väntan på att vi får starta upp renovering men det stora greppet tas vid renoveringstillfället.
– Förhoppningsvis är förhandlingarna klara inom en nära framtid, säger Jessica Wikestam.


Fönster är i akut behov av målning och reparation.


Inte heller de tre punkthusen med 70 lägenheter nere vid Kungsgatan har fått något besked om byggstart. Det enda som skett är att Aranäs förberett genom att dra om ledningar.
– Beslut om byggstart för de nya husen på Tingberget fattas under hösten.
Aranäs har fler stora beslut framför sig i denna osäkra tid med kraftigt stigande byggpriser. Vad som ska byggas på Facklantomten är inte heller klart – däremot kunde Norra Halland nyligen berätta att det gamla biohuset ska rivas i oktober, och att något tillfälligt "kreativt" skapas i väntan på nybyggnad.

Tomma tomter
Det innebär att båda hörntomterna vid Norra Kyrkogatan står tomma och väntar på besked från sina ägare.
När det gäller "Brända tomten" sa den nya ägaren Plusfastigheters Johan Gunnarsson så här i april:
– Vi för diskussioner med hyresgäster till de kommersiella ytorna. Innan det är klart vet inte hur det blir med lägenheterna.
Läs mer om Tingberget!

Ännu mer
SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Olycka på E6 – en till sjukhus
BLÅLJUS 2022-09-28 KL. 08:23

Olycka på E6 – en till sjukhus

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Kaptenen sågade insatsen:
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:35

Kaptenen sågade insatsen: "Oacceptabelt"

Nu öppnar rymdobservatoriet för allmänheten
NYHETER 2022-09-27 KL. 18:00

Nu öppnar rymdobservatoriet för allmänheten

Lokala partiet tar sikte mot viktiga poster
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:00

Lokala partiet tar sikte mot viktiga poster

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter