JOBB & PENGAR 2022-05-31 KL. 13:31

Omstridda hus ritas om

Av Kristian Alm

De omstridda bostadshusen i Åsa måste ritas om. Kommunen väljer att inte överklaga den upphävda detaljplanen.

Omstridda hus ritas om
STOPPAS. Så här var Deromes hus tänkta att se ut. För högt och dåligt anpassat, enligt domstolen.

Vid Åsa stationsväg har det länge planerats för bostäder, men det har varit en minst sagt seg process. Till slut blev det i alla fall en detaljplan.
Den inbegriper två delar, en där Eksta vill bygga lägre hus, och så Deromes fyravåningshus, som sen visade sig vara så kallade suterränghus med ytterligare en våning insprängd i den lutande backen.
Grannar öster om bygget har varit minst sagt kritiska, och överklagade med en lång rad argument.


Nu måste detaljplanen för marken mellan Åsa stationsväg och Övre Villavägen göras om. SKISS: KUNGSBACKA KOMMUN


Den 10 mars var Mark- och miljödomstolen på plats i Åsa för att syna projektet, och i domen några veckor senare fick kommunen rätt på de allra flesta punkter.
Men inte på den viktigaste: Husen är för stora och dåligt anpassade till miljön.
Domstolen konstaterade att området domineras av låg villabebyggelse och att flera byggnader har kulturhistoriska värden med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.
De nya husen kommer att "dominera och påverka upplevelsen av den äldre miljön negativt", slog domstolen fast.
Efter att ha funderat ett par veckor och diskuterat med Derome och Eksta har nu kommunen bestämt sig.
– Vi kommer inte överklaga domen. Vi kollar nu på omtag av detaljplanen och i vilken omfattning som det kan göras på bästa sätt, säger planchef Ida Lennartsson.
– Det är tydligt att husen anses vara för höga, men frågan om det räcker med att sänka dem. Beroende på vad vi kommer fram till får vi hur stort omtag vi måste göra.
Projektet är bara en del i översiktsplanens tanke att knyta ihop stationen med övriga Åsa, och skapa ett tydligare centrum. Ida Lennartsson resonerar en del kring i vilken ordning detaljplanerna kunde ha tagits.
– Det är möjligt att husen inte hade upplevts lika avvikande om vi hade börjat med andra projekt i centrum. Vi får se om domen även påverkar det arbetet. Det är kanske så att femvåningshus inte passar i Åsa.SENASTE TV-NYHETERNA

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten
NYHETER 2022-07-06 KL. 09:21

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Fullt utvecklad brand i villa
NYHETER 2022-07-05 KL. 19:50

Fullt utvecklad brand i villa

Lärare överklagar beslut om kyrkan
NYHETER 2022-07-05 KL. 15:15

Lärare överklagar beslut om kyrkan

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:00

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.