JOBB & PENGAR 2023-03-12 KL. 09:00

Bullerkampen går vidare i Varla

Av Kristian Alm

Kampen mot störningar från trafik och ett nytt företagsområde på Varla fortsätter. Villaägarna har överklagat både bullerbeslut och detaljplan.

Bullerkampen går vidare i Varla

TV-klipp och nyheter

För ett par år sedan berättade Norra Halland om hur villaföreningen länge kämpat för att få bättre bullerdämpning mot E6.
När det så planerades ett företagsområde på tomten mellan dem och motorvägen var förhoppningarna stora på att företagsbyggnaderna skulle kunna bilda en inre vall mot bullret.
Så blev det också, men villaägarna var ändå kritiska i sitt remissvar:
I "hålen" mellan byggnaderna kommer bullret att läcka in, och studsa mellan väggarna. De borde placeras om lott eller kompletteras med bullerskydd. En del av byggnaderna kommer också att bli så höga att de närmaste villorna skuggas.
Slutligen ökar bullret när trafiken till företagen leds in via Stora Bäcksleden.

Olöst buller
Men när detaljplanen spikades förra året var det få av synpunkterna som togs med, egentligen enbart en sänkning av maximal byggnadshöjd.
Att bullerproblematiken inte riktigt blir löst, medgavs:
"Ljudvolymen kommer till viss del att bli bättre för dem boende i närheten eftersom det planerade området kommer ha en bullerreducerande effekt från E6:an. En etablering kommer dessvärre även leda till ökad trafik på Stora Bäcksleden som i sin tur kommer leda till ökade bullernivåer från Stora Bäcksleden."
Så Varla villaförening överklagade detaljplanen, och krävde dessutom än en gång att Trafikverket åtgärdar motorvägsbullret genom en rejäl bullervall, i stället för den hopsjunkna vallen som enligt villaägarna långt ifrån är tillräcklig.

Två ärenden
Så nu är det två ärenden som är på väg genom det byråkratiska systemet:
Detaljplanen ligger hos länsstyrelsen som inte är nöjd, men det handlar inte om buller, utan hur kommunen har löst stabiliteten i företagsmarken.
– Vi skickade in den kompletterande geotekniska utredningen i somras, men länsstyrelsen meddelade då att det fortsatt finns skäl att överpröva detaljplanen. Vi ska förhoppningsvis inom kort lämna in ytterligare en komplettering, berättar planarkitekt Björn Vikström.
Först när den prövningen är klar kan överklagan gå vidare till Mark- och miljödomstolen.
Bullerklagan avvisades av Kungsbacka Miljöförvaltning, som gick på Trafikverkets mätningar. De visar att decibeltalet vid utomhusfasad inte överstiger tillåtna riktvärden:
"Miljö & Hälsoskydd har granskat inkommen redovisning från Trafikverket och bedömer att den är trovärdig och inte innehåller några betydande brister."
Den argumentationen köper inte Villaföreningen, som hävdar att Trafikverket använt gamla siffror och missat i sina beräkningar av den ökande trafiken.
Så nu får Länsstyrelsen titta på ärendet än en gång (senaste turen är dock att Länsstyrelsen kräver att Varla villaförening visar att man har juridisk rätt att överklaga).

Läs mer:
Bullerplågade husägare protesterar


TV-klipp och nyheter

Målar med händerna
KONST 2024-04-17 KL. 19:00
Premium

Målar med händerna

BLÅLJUS 2024-04-17 KL. 12:45
Premium

"Jag är inte en kaninkokerska"

Kvinan åtalas för ofredande efter Tindermöte

Hackspettdispens för Onsalavägen
TRAFIK 2024-04-16 KL. 16:00
Premium

Hackspettdispens för Onsalavägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KONST 2024-04-17 KL. 19:00
Målar med händerna
Premium | NYHETER 2024-04-17 KL. 14:30
Får inte pengar för inställd resa
Premium | BLÅLJUS 2024-04-17 KL. 12:45
"Jag är inte en kaninkokerska"

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse Kronér gör sin egen grej och bjuder in favoritartisterna till sköna kvällar på Tjolöholm.