Alliansen backade inte i fullmäktige trots vädjan från socialdemokraterna. Det blir en rejäl höjning av taxan i det nya badhuset.

Diskussionen handlade främst om socialdemokraternas förslag att sänka priset för pensionärer och de yngsta barnen.

– Ni har chansen nu, ta den även om det är ett rött förslag. Det är så viktigt för simkunnigheten och folkhälsan att alla har råd, pläderade Magdalena Sundqvist (S) från talarstolen.

Hon fick stöd av Vänsterpartiet, men det var ingen allianspolitiker som nappade. De var överens om att detta var ett bra avvägt förslag, så även Miljöpartiet. Priserna kommer att ligga i nivå med jämförbara kommuner.

– Varför ska just pensionärer få det billigare, det finns ju andra grupper som inte heller har råd. Och varför ska de få det billigare än barn? sa Kristina Karlsson (C), ordförande i nämnden för Kultur och fritid som håller i taxeförslaget.

Hon pekade också på att simklubben var införstådd med att det krävdes högre taxor när man nu fick bättre träningsmöjligheter. Priserna har inte heller höjts på åtta år. Däremot medgav Kristina Karlsson att det fanns en oro hos klubben över ekonomin, när nu badhusentreprenören får lova att bedriva simskola, en verksamhet som gett bra pengar till klubben hittills.

Beslutet gäller det maxpris som den privata operatör som kommer att driva badhusen får lov att ta ut. Priserna som har beslutats är entréavgifter för allmänhetens bad, priser för simskoleverksamhet och skolsim och det pris som föreningar betalar vid träning och tävling i badhusen.

Prismodellen innebär lägre priser under delar av veckan och dygnet, för att sprida ut badbesökarna och minska köerna.

Upphandlingen av driften ska ske i sommar, och badhuset invigas i maj nästa år.

Hela underlaget med priser finns att läsa i kommunfullmäktiges handlingar med förslag till beslut.

Länk till kommunfullmäktiges handlingar sammanträde 11 juni.