Det var en fullsatt matsal med kritiker och kommunföreträdare när tennishallen diskuterades på måndagskvällen i Björkrisskolan.

FOTO: Kristian Alm

Drygt 50 personer hade samlats för att få reda på mer om tennisplanerna. Irritationen på mötet var tydlig, och kom knappast som någon överraskning för kommunen som mött upp med rekordstort manskap: två kommunalråd, två nämndsordförande, samhällsbyggnadschefen, exploateringschefen och ytterligare flera tjänstepersoner.

Det handlade alltså om planerna på att placeras en ny stor tennishall bakom Ica Maxi, men framför allt om de fyra utebanorna på åkern närmare Björkris bostadsområde.

Den stora oron handlar om buller.

– Den som spelat tennis vet hur det låter när man slår bollen och alla stönanden. Ska vi tvingas höra det varje sommarkväll när vi sitter på våra uteplatser, undrade en upprörd granne.

Andra argument var att anläggningen skulle förstöra den lilla gröna lunga som finns kvar intill Björkris, och även påverka den kulturhistoriska miljön med prästgården och skolan.

Ytterligare ett argument var att utebanorna skulle hamna på andra sidan Kvarntorpsvägen.

– Hur ska man ha koll på barnen som ska springa mellan anläggningen och utebanorna?

Kommunens representanter hade inget tydligt svar på hur bullerfrågan ska lösas, utan hänvisade till den kommande bygglovsprocessen där alla grannar ska få tycka till. Man lovade att vara generösa med vem som räknades som granne.

Exploateringschefen Johan Gerremo tyckte man hittat det bästa möjliga läget för tennishallen.

– Det ska finnas plats för den, den ska vara i närheten av bra kommunikationer och kommunen bör äga marken. Annars kan det bli dyrt.

Flera andra lägen hade prövats men förkastats. Man passade också på att redovisa placeringen av ett nytt äldreboende på ängarna norr om Björkris två som planeras just nu. Även det hade prövats i samma läge som tennishallen men inte fått plats.

Politikerveteranen och debattören Göran Bonander undrade om man testat marken norr om Beijers? Där finns gott om utrymme för en tennisanläggning, menade han.

– Den är privatägd och kommunen har tidigare försökt köpa den men fått nej, hävdade kommunalrådet Fredrik Hansson.

– Har ni frågat om tennishallen, envisades Bonander.

Men det hade man inte, medgav kommunens företrädare. De verkade inte beredda att rucka på planerna. Nästa steg i processen är att tennisklubben får lämna en ansökan om bygglov. Där har alla en chans att påverka projektet. Nyckelfråga lär bli bullret. Vad kommer Miljö och hälsa att säga, och i nästa steg Länsstyrelsen?