Kungsbacka kommun får nej till att införa ett tillståndskrav för passiv penninginsamling. Förvaltningsrätten har gått på länsstyrelsens linje och menar att tillståndskravet rör ett alltför stort geografiskt område.  Kommunens försök att införa ett krav om polistillstånd för passiv penninginsamling stöter på patrull igen. Efter att länsstyrelsen sagt nej till ordningsföreskriften om ett tillståndskrav valde kommunen att överklaga fallet till förvaltningsrätten – som nu kommit med sin dom. Länsstyrelsen menade i sitt beslut att det geografiska området som tillståndskravet gäller är alltför omfattande och "lägger ett omotiverat tvång på allmänheten" och förvaltningsrätten går nu på länsstyrelsens linje. Domstolen menar att tillståndskravet måste begränsas till ett område där störningar är eller kan vara ett problem. Man bedömer att ordningsföreskriften är "för långtgående och ingripande" på de aktuella platserna.Därmed avslår förvaltningsrätten kommunens tillståndskrav. Läs mer: Överklagar nej till tiggeriparagraf


Läs mer: Länsstyrelsen stoppar tiggeriförbudet