Totalt såldes det 18 981 småhus mellan juli och september i år. Det är en ökning med 13 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol då det såldes 16 835 småhus i landet. I Halland var ökningen dock bara en procent. 2018 såldes det 669 småhus i Halland under det tredje kvartalet, och i år 674. Siffrorna kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

– Det skärpta amorteringskravet 2018 medförde en tydlig nedgång i omsättningen som nu återhämtat sig starkt. Omsättningen har även påverkats positivt av att prisnivåerna stabiliserats och de mer samstämmiga prisförväntningarna hos köpare och säljare, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Undantaget mot den starka utvecklingen finns på Gotland. Där minskade antalet sålda småhus med en procent under tredje kvartalet.