Max-taket för parkeringsavgifter i Kungsbacka bör höjas. Det beslutade nämnden för Teknik som menar att det krävs för ett bra trafikflöde i kommunen. Men den fördubbling av avgifter som tjänstemännen förslog fick mothugg på det senaste nämndmötet.

 

I dag är den högsta tillåtna parkeringsavgiften i kommunen fem kronor i timmen. Men under en viss tid har en höjning av maxavgiften diskuterats inom nämnden för Teknik. Bakgrunden är att det håller på att byggas nya parkeringshus i Kungsbacka och att man vill leda trafik till dessa. Genom att ha ett bredare avgiftsspann hoppas man det ska bli så pass mycket billigare att parkera i parkeringshus än på andra platser att det lockar bilister.

–  Det är generellt inte så kul att åka in i parkeringshus vilket gör att fler föredrar gatuparkeringar. Men gatuparkeringar borde vara till för dem som ska göra snabba ärenden och parkeringshusen för dem som ska parkera sin bil en längre stund, säger Hravn Forsne (M), vice ordförande i tekniska nämnden.

 

Efter att tjänstemän på tekniska förvaltningen utrett frågan föreslås att max-taket ska fördubblas till tio kronor i timmen och att parkeringsböterna ska höjas från max 500 kronor till max 1 000 kronor. Men på tekniknämndens senaste möte opponerade sig Moderaterna mot förslaget. Partiet vill istället att max-taket för avgifterna enbart ska vara åtta kronor och att den hösta avgiften för parkeringsböter enbart ska vara 800 kronor.

– Det enda som avgifterna får användas till är att organisera trafiken och då ansåg vi att åtta kronor räcker gott och väl. Vi vill inte ha en högre avgift än nödvändigt. Varenda krona som kungsbackaborna inte lägger på parkering kan de lägga på att annat, som att handla i innerstaden, säger Hravn Forsne. 

 

Efter votering i nämnden gick Moderaternas förslag igenom, med stöd av Sverigedemokraterna. Nu ska frågan avgöras i fullmäktige i höst.