EKONOMIGUIDE 2023-10-31 KL. 07:00

Sälja företag: Stor guide till en lyckad företagsförsäljning

Sälja företag är den kanske största affären du som företagare kommer göra i ditt liv. Då gäller det att inte lämna något åt slumpen. Här går vi igenom allt du behöver tänka på vid när du ska sälja bolag, för att din företagsförsäljning ska bli så smidig och lönsam som möjligt.

Sälja företag: Stor guide till en lyckad företagsförsäljning

TV-klipp och nyheter

Att sälja företag känns inte sällan svårt och känsloladdat, och kräver noggrann planering och strategiskt tänkande. I denna artikel leder vi dig genom avgörande aspekter av en framgångsrik företagsförsäljning, från att fatta beslutet att sälja till att identifiera risker och hantera skattefrågor. Läs vidare för att få konkreta tips och insikter.

En företagsmäklare kan vara till stor hjälp vid en företagsförsäljning. Mäklaren hjälper till med allt från att värdera bolaget och matcha det mot rätt köpare, till att utforma det slutgiltiga avtalet och underlätta överlämningen.

I Am Growth är en företagsmäklare i digital kontext med lång erfarenhet av att sälja företag. Med I Am Growth som företagsmäklare kan du vara säker på att processen hanteras korrekt och professionellt, samtidigt som lönsamheten står i fokus.

Tre faser när du ska sälja bolag

Att sälja bolag kan delas upp i tre faser. Dessa går vi igenom nedan.

• Strategifasen

Strategifasen är den kanske viktigaste fasen för dig som säljare. Det är här du sätter grunden för hela försäljningen. Innan du kan gå vidare från denna fas bör du ha svar på varför du vill sälja företaget, vem som är den optimala köparen, vilket pris du vill ha och hur värderingen ska genomföras. Det är också i detta steg den så viktiga företagsvärderingen genomförs.

• Transaktionsfasen

I transaktionsfasen hittar du rätt köpare av ditt bolag och kommer överens om de övergripande villkoren. I denna fas genomförs en due diligence, för att upptäcka eventuella brister i företaget. Det är också i denna fas som säljare och köpare förhandlar om och signerar det slutgiltiga avtalet.

• Integrationsfasen

Försäljningen är inte avslutad bara för att avtalet är påskrivet. Efter avtalsskrivningen påbörjas nämligen integrationsfasen. Detta är vanligtvis den viktigaste fasen för köparen. Här ska den nya ägaren integreras i företaget. Det finns flera olika vägar att gå, och en av de vanligaste är att du som säljare stannar kvar i företaget i en viss period för att underlätta överlämningen.

Så förbereder du dig inför en försäljning av företag

Grundlig förberedelse är A och O för att se till att din företagsförsäljning blir smidig och framgångsrik. Det finns flera kritiska steg som bör tas innan du går vidare med att faktiskt sälja bolaget eller sälja ett aktiebolag.

• Städa i den interna strukturen: Först och främst, ordna med och granska alla företagets ekonomiska rapporter och dokument. Det är inte bara viktigt för att kunna göra en korrekt värdering av företaget, men också för att skapa transparens och förtroende mellan dig och potentiella köpare.

• Genomför en värdering: En företagsvärdering involverar en omfattande granskning av företagets affärsverksamhet, inklusive finansiella, juridiska och operativa aspekter. Genom att genomgå denna process kan du minimera riskerna med att sälja aktiebolag, förbättra möjligheterna att få önskat pris och accelerera försäljningsprocessen.

• Se över aktuella avtal: Sitter du på långa avtal? En köpare vill ofta genomföra förändringar, och inte bli bunden av tidigare avtal. Om du planerar att sälja verksamhet inom en specifik nisch eller bransch, kan det också vara relevant att utforska vilka certifikat, licenser eller andra godkännanden som kan behövas för att driva verksamheten vidare. Dessa kan vara viktiga försäljningsargument och påverka företagets värdering.

• Uppdatera dig på juridiska aspekter: Sälja företag skatt är komplexa ämnen och det kan vara klokt att konsultera en företagsmäklare eller revisor för att förstå de potentiella påverkningarna på din företagsförsäljning.

Oavsett vilken typ av bolag du ska sälja, rekommenderas du ta hjälp av en företagsmäklare som specialiserar sig på försäljning av företag eller försäljning av aktiebolag. Denna person kan bidra med värdefull expertis och hjälp i processen, från att sätta rätt pris till att hitta den bästa köparen.

Genomför en värdering innan du ska sälja företag

Att fastställa företagets reella värde är naturligtvis en mycket viktig del av din företagsförsäljning. I praktiken är det dock ofta komplicerat och kräver en djupgående analys av flera aspekter av verksamheten. Här följer några viktiga steg för att ta reda på ditt företags värde innan du går vidare med att sälja bolaget.

Ett av de första stegen är att genomföra en finansiell analys. Detta inkluderar en genomgång av faktorer såsom:

• Intäkter

• Kostnader

• Kassaflöde

• Övriga nyckeltal

Denna information är avgörande för att potentiella köpare ska kunna göra en välgrundad bedömning i samband med försäljning av företag eller försäljning av aktiebolag.

Det är också viktigt att ta hänsyn till immateriella tillgångar som varumärke, kundrelationer och patent. Dessa kan ofta vara svåra att värdera, men kan spela en stor roll i företagets övergripande värde och är därför viktiga att inkludera i en sälja företag värdering.

För att få en mer objektiv bild kan det vara värt att anlita en företagsmäklare. Denne kan utföra en detaljerad och objektiv värdering, vilket kan vara särskilt fördelaktigt om du planerar att sälja ett aktiebolag med komplicerad värdering.

Det är viktigt att du är realistisk och transparent i din värdering för att undvika eventuella risker med att sälja aktiebolag. Överdrivna förväntningar kan avskräcka potentiella köpare, medan en för låg värdering kan innebära att du inte får ut det maximala värdet av din företagsförsäljning.

Kom ihåg: En värdering ger inte ett exakt värde av företaget, utan bygger på uppskattningar. Det exakta värdet beror i mångt och mycket på köparen. Men en företagsmäklare kan hjälpa dig att komma så nära det aktuella värdet som möjligt.

Så kan du öka värdet innan du ska sälja företaget

Att öka värdet på företaget inför att du ska sälja bolag är strategiskt och kan göra stor skillnad i det slutliga försäljningspriset. Här är några konkreta sätt att öka företagets värde innan du går vidare med att sälja företaget.

• En av de mest effektiva metoderna är att förbättra företagets lönsamhet. Genom att minska onödiga utgifter och optimera driftskostnaderna kan du förbättra företagets kassaflöde, vilket direkt påverkar dess värdering vid en företagsförsäljning.

• En annan strategi är att diversifiera inkomstkällorna. Om företaget är alltför beroende av en eller ett fåtal kunder, kan det ses som en riskfaktor för potentiella köpare. Diversifiering minimerar denna risk och kan därmed öka företagets värde.

• Försök även att förbättra företagets operationella effektivitet. Genom att systematisera arbetsflöden och automatisera vissa processer kan du inte bara minska kostnader, utan också göra verksamheten mer skalbar. Detta är särskilt attraktivt för köpare som ser möjligheter till vidare expansion.

• Att ha ordning på företagets legala och finansiella dokumentation kan också spela en viktig roll. En transparent och välorganiserad dokumentation kan snabba på försäljningsprocessen och minska risker med att sälja aktiebolag.

• Ta också hänsyn till att företagets immateriella tillgångar, som varumärke, patent, know-how och kundrelationer, också kan addera värde. Det kan vara en idé att investera i marknadsföring och kundservice för att stärka dessa aspekter.

Så hittar du den optimala köparen

Att hitta rätt köpare är självklart en avgörande del av att sälja företag. Den ideala köparen är inte bara villig att betala ett rättvist pris, utan har också de resurser och den expertis som krävs för att ta företaget till nästa nivå. Här är några vägledande principer för att hitta den bästa köparen när du planerar att sälja ditt bolag eller sälja ett aktiebolag.

En god startpunkt är att identifiera potentiella köpare i ditt nätverk och i branschen. Om ditt företag har en stark marknadsposition kan det attrahera strategiska köpare som ser synergier mellan ditt företag och deras nuvarande verksamhet.

Du kan också använda dig av en företagsmäklare för att söka efter potentiella köpare. Dessa experter har tillgång till ett brett nätverk och kan hjälpa dig att matcha ditt företag och rätt köpare. De kan även marknadsföra din företagsförsäljning på ett effektivt sätt.

Ett annat viktigt steg är att kvalificera de intresserade köparna. Se till att de har de finansiella resurserna att genomföra köpet och att de förstår din verksamhet och dess värde. Det minimerar risker med att sälja aktiebolag till en olämplig part.

Konfidentialitet är viktigt i denna fas. Se till att alla potentiella köpare skriver under ett sekretessavtal innan känslig information delas. Detta skyddar företagets intellektuella egendom och affärshemligheter.

Att hitta rätt köpare är en balansakt som kräver en noggrann utvärdering av flera faktorer, inklusive finansiell förmåga, strategisk matchning och skattekonsekvenser. Genom att följa förslagen ovan ökar du chanserna att hitta en köpare som inte bara möter dina finansiella förväntningar, men som också har potential att föra din verksamhet framåt.

Så kan ett LOI hjälpa

Det kan vara svårt att veta vilken som är den optimala köparen av ens företag. När du pratat med en potentiell köpare kan det vara en idé att upprätta ett så kallat LOI (Letter of Intent). Detta icke-bindande avtal inkluderar de viktigaste faktorerna för att en affär i slutändan ska kunna bli av.

Ett LOI säkerställer således att du och intressenten inte står för långt ifrån varandra, utan att ni har samma uppfattning av vad affären måste inkludera. På så sätt kan du få en konkret uppfattning om huruvida detta är rätt köpare eller inte.

Avtalsskrivning – här avgörs din företagsförsäljning

Att skriva det slutgiltiga avtalet för din försäljning av företag, såklart, en av de mest kritiska faserna i en företagsförsäljning. Ett korrekt utformat avtal skyddar både säljarens och köparens intressen och minimerar risker med att sälja aktiebolag eller annan företagsform. Här är några viktiga aspekter att beakta när du förbereder avtalet för försäljning av ditt bolag.

För det första bör du inkludera en detaljerad beskrivning av vad som ingår i försäljningen. Det kan handla om:

• Fysiska tillgångar

• Immateriella rättigheter

• Kundlistor

Detta klargör omfattningen av din företagsförsäljning och gör att framtida tvister undviks.

En annan viktig punkt är betalningsvillkoren. Dessa måste specificeras klart och tydligt, inklusive eventuella förskott, betalningsplan och vad som händer vid försenade betalningar. Tänk också på skatt på företagsförsäljning, och hur detta påverkar det totala beloppet.

Garantier och representationer är också en viktig del av avtalet. Som säljare kan du behöva garantera vissa påståenden om företaget, som dess finansiella status eller att det inte finns några dolda skulder. Var ärlig och transparent för att undvika juridiska komplikationer senare.

Konfidentialitetsklausuler bör också inkluderas, särskilt om företaget har känslig information som inte bör delas offentligt. Detta är särskilt viktigt för att skydda kritisk företagsinformation om försäljningen inte går igenom.

Se också till att det finns en mekanism för att lösa eventuella tvister, till exempel genom skiljedom eller medling. Detta kan spara både tid och pengar i händelse av konflikt.

Ett välformulerat avtal är avgörande för en framgångsrik företagsförsäljning. Det rekommenderas att konsultera en företagsmäklare för att säkerställa att alla viktiga punkter är täckta och att avtalet är i linje med gällande lagstiftning. Denna noggrannhet i avtalsfasen kan vara skillnaden mellan en framgångsrik försäljning och en som leder till komplikationer och förluster.

Hur lång tid tar det att sälja företaget?

Hur lång tid det tar att sälja företag beror på den enskilda försäljningen. Ingen affär är den andra lik. Företagen har olika förutsättningar, säljare har olika krav och köpare har även dem olika villkor.

Man brukar dock säga att det tar mellan 4–12 månader att sälja bolag. I de bästa fallen kan processen ta ungefär 4–6 månader. Gemensamt för dessa fall är att företaget är attraktivt och att säljaren har förberett sig väl. Ofta handlar det här om mindre bolag och e-handelsföretag.

Vad gäller större företag bör man räkna med att processen tar mellan 6–12 månader. När man ska sälja stora bolag finns mer att gå igenom och det kan vara svårare att hitta köpare med de finansiella medlen som krävs för att genomföra affären.

Sammanfattningsvis kan man dock säga att ju mer du som säljare förbereder dig själv och företaget för försäljning, desto snabbare går processen. Detta gäller oavsett vilken typ av bolag du ska sälja.

Varför sälja sitt företag?

Att sälja sitt företag är ett stort och komplicerat beslut som ofta involverar en mängd olika faktorer. En av de mest pressande frågorna är varför man överväger en företagsförsäljning från första början. Det finns flera anledningar som kan motivera en sådan åtgärd.

En drivkraft kan vara att företaget har nått sin maximala tillväxtpotential i ägarens händer, och det finns behov av ytterligare resurser eller expertis för att ta verksamheten till nästa nivå. I dessa fall kan försäljning av företag eller försäljning av aktiebolag vara en strategisk utväg för att säkerställa företagets fortsatta framgång.

Ett annat skäl kan vara personligt, såsom en ägares pensionering. Det kan också vara att man önskar fokusera på andra affärsintressen och därför väljer att sälja bolaget. Vidare kan externa faktorer, som marknadsförändringar eller nya regelverk, påverka beslutet att sälja din verksamhet.

Företagsförsäljning kan också vara en del av en bredare affärsstrategi. Det kan handla om att sälja en division eller en produktlinje för att finansiera expansionen av företagets kärnverksamhet. I vissa fall kan det även vara så att sälja bolaget helt och hållet är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet.

Men det är viktigt att notera att det även finns risker med att sälja aktiebolag. Till exempel kan en dåligt genomförd försäljning leda till att man får ett lägre pris än vad företaget faktiskt är värt. Dessutom kan skatt på företagsförsäljning och andra ekonomiska konsekvenser påverka utfallet.

Oavsett anledning är det avgörande att göra en noggrann analys innan man går vidare med att sälja företaget. Det inkluderar allt från att förstå företagets nuvarande marknadsposition och värdering till att vara medveten om potentiella skattekonsekvenser. På så sätt kan man maximera företagets värde och minimera riskerna som förknippas med en företagsförsäljning.

När ska man sälja aktiebolag?

Att välja rätt tidpunkt för att sälja bolag och aktiebolag kan vara avgörande för hur framgångsrik din företagsförsäljning blir. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer dig för när det är lämpligast att sälja företaget.

För det första är det viktigt att ha koll på företagets finansiella hälsa. Om du säljer när företaget har stabila och ökande intäkter, ökar det chanserna att du får ett bra pris vid försäljningen. Det kan också göra det enklare att hitta en lämplig köpare.

Marknadsklimatet spelar också en viktig roll. Är det en köparens eller säljarens marknad just nu? Vid en högkonjunktur kan det vara lättare att sälja bolaget till ett högt värde, men det kan också vara en fördel att sälja under en lågkonjunktur om du har en robust verksamhet som kan locka investerare.

När man planerar att sälja bolag, är det också viktigt att tänka på de skattemässiga aspekterna. Skatt på företagsförsäljning kan vara komplicerat och det rekommenderas att konsultera en skatteexpert för att optimera timingen.

Att sälja sitt bolag vid “fel” tidpunkt kan betyda att man missar en bättre försäljningsmöjlighet i framtiden. Detta är särskilt relevant om företaget är i en snabb tillväxtfas.

Så fungerar skatt på företagsförsäljning

Skatteaspekter är en kritisk del i att sälja företag och bör beaktas noggrant. En felaktig skattehantering kan inte bara minska din vinst utan också leda till framtida legala problem. Här är några viktiga punkter att ta hänsyn till när det gäller skatt på företagsförsäljning.

Först och främst, typen av försäljning påverkar beskattningen. Försäljning av aktiebolag skiljer sig från när man ska sälja enskild verksamhet. I en aktieförsäljning säljer du ägarandelar i företaget, vilket vanligtvis innebär kapitalvinstskatt. Om du däremot ska sälja verksamhet och dess tillgångar, kan det vara en kombination av kapitalvinst och inkomstskatt beroende på vilka tillgångar som säljs.

För att förstå skattesituationen är det viktigt att först ta reda på företagets värde. Värderingen blir grunden för att beräkna eventuell kapitalvinst eller -förlust och därmed den skatt du kommer att betala. Om företaget har omstrukturerats eller ökat sitt värde över tid, kan även detta påverka kapitalvinstskatten.

Utestående skulder eller andra finansiella åtaganden kan också ha en inverkan på den skatt du behöver betala. Det kan dock gå att dra av dessa kostnader från försäljningspriset, vilket då skulle minska den beskattningsbara vinsten.

Det är även viktigt att vara uppmärksam på möjliga avdragsrätter. Vissa utgifter som uppstått i samband med försäljningen, som mäklararvoden eller juridiska kostnader, kan vara avdragsgilla.

Observera att för den som säljer ett aktiebolag så finns det specifika regler kring när och hur skatten ska betalas. Vanligtvis ska en preliminär skatt betalas inom en viss tid efter försäljningen, och det slutliga skattebeskedet kommer senare.

Givet komplexiteten i skattefrågor rekommenderas det starkt att konsultera en skatteexpert eller revisor som kan ge skräddarsydda råd.

Risker med att sälja aktiebolag

Att sälja aktiebolag medför vissa risker, vilket också är något som bör beaktas för en lyckad företagsförsäljning. Här är några aspekter att ha i åtanke.

• För det första, om du inte får en korrekt värdering av ditt bolag, kan det antingen undervärderas eller övervärderas. En undervärdering kan leda till att du säljer för ett lägre pris än företagets verkliga värde, medan en övervärdering kan skrämma bort potentiella köpare.

• En annan risk är att du inte fullt ut förstår de skattekonsekvenser som följer med försäljningen. Detta kan inkludera kapitalvinstskatt, inkomstskatt och eventuella andra avgifter som påverkar din nettoförtjänst från försäljningen.

• Konfidentialitet är också en riskfaktor. Om det blir allmänt känt att du planerar att sälja bolaget, kan det påverka relationerna med kunder, leverantörer och anställda negativt, vilket i sin tur kan sänka företagets värde.

• Juridiska komplikationer är en annan möjlig fara. Om avtalet är bristfälligt utformat eller om du inte har rätt rådgivare kan du hamna i en ogynnsam situation. Därför bör du alltid konsultera juridiska experter när du skriver avtal.

• Det finns också alltid en risk att köparen inte fullföljer sina åtaganden, oavsett om det rör sig om betalning, överföring av tillgångar eller annat. Därför är det avgörande med noggrann due diligence och en solid avbetalningsplan.

För att minimera dessa risker bör du söka professionell hjälp i form av en företagsmäklare. Dennes expertis kan hjälpa dig att navigera genom de komplexa processerna och fatta välgrundade beslut.

FAQ om företagsförsäljning
Vad är en företagsmäklare och behöver jag en?
En företagsmäklare är en specialist på att förmedla företag mellan säljare och köpare. Att använda en mäklare är inte obligatoriskt, men är starkt rekommenderat för en så smidig och lönsam affär som möjligt.
Hur lång tid tar det vanligtvis att sälja ett företag?
Tidsramen varierar beroende på marknaden och företagets skick, men det kan ta allt från några månader till flera år. Förberedelser och rätt marknadsföring kan påskynda processen.
Behöver jag informera min personal om försäljningen?
Det är inte ett lagkrav att informera personalen, men det kan vara bra ur ett etiskt och relationellt perspektiv, särskilt om försäljningen kan påverka deras arbete eller anställningsstatus.
Kan jag sälja endast en del av mitt företag?
Ja, det är möjligt att sälja en del eller en affärsenhet inom företaget. Detta kallas för "partiell företagsförsäljning" och kan vara en lösning om du inte vill sälja hela verksamheten.
Vilka dokument behöver jag förbereda?
Förutom finansiella rapporter och värderingar kan det vara bra att ha affärsplaner, anställningsavtal, och eventuella licenser eller patent klara för inspektion av potentiella köpare.
Vad händer om försäljningen inte går igenom?
Om försäljningen inte går igenom är det viktigt att ha en backup-plan. Det kan vara att fortsätta driva företaget som vanligt, försöka hitta en annan köpare, eller att omvärdera din exit-strategi.


TV-klipp och nyheter

Onsala tog säsongens första seger
SPORT 2024-05-19 KL. 20:00
Premium

Onsala tog säsongens första seger

Dag med marint tema
NYHETER 2024-05-19 KL. 17:14
Premium

Dag med marint tema

Tusentals lockades till årliga motorfesten
NYHETER 2024-05-19 KL. 16:19
Premium

Tusentals lockades till årliga motorfesten

Se bilderna från Tjolöholm Classic Motor

Erik får hela Sverige att vakna
NYHETER 2024-05-19 KL. 11:00
Premium

Erik får hela Sverige att vakna

Möt Älvsåkersbon som sänder morgonradio mellan 05 och 06

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-05-20 KL. 20:00
Treorna gjorde som förr

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Hovrätten ändrar påföljden för en man som dömdes till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott. Mannen, som hade nästan 500 barnpornografiska bilder, får nu fängelsestraffet förkortat. Istället får han skyddstillsyn och behöver gå ett behandlingsprogram.